Buďte vítání
      na internetových stránkách obce Předín

Anketa Zlatá jeřabina    (2. 03. 2016)

Výsledky hlasování v anketě Zlatá jeřabina naleznete: zde

------------------------------------------------------------
Od 1.3. - 31.3.2016 probíhá hlasování do ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2015 - 12. ročník veřejné ankety je rozdělen do dvou kategorií: Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví. Projekt naší obce s názvem Předín - Obnova drobné sakrální architektury (restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a božích muk) byl nominován do kategorie Péče o kulturní dědictví. Hlasovat je možné dvěma způsoby.

Elektronické hlasování: Svůj hlas můžete dát vždy jen jedné akci v každé kategorii. K úspěšnému hlasování je nutné vyplnit elektronický formulář a opsat číselný kód. Do e-mailové schránky, kterou uvedete ve formuláři, Vám bude zaslána informační zpráva a na základě jejího potvrzení (a opětovného opsání číselného kódu) dojde k započítání Vašeho hlasu do ankety. Bohužel se někdy stává, že informační mail padá do spamů, proto si, prosím, zkontrolujte i tuto složku, bez potvrzení Váš hlas bohužel nebude do hlasování započítaný. Odkaz na link hlasování: http://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/ příp. http://www.kr-vysocina.cz/pocinroku.asp

Písemné hlasování: Hlasování do Zlaté jeřabiny je možné také písemnou formou prostřednictvím hlasovacího lístku, který byl uveřejněn v únorovém čísle novin Kraje Vysočina společně se seznamem počinů v obou kategoriích – pouze originál hlasovacího lístku z novin Kraj Vysočina, které jsou distribuovány do poštovních schránek po celé Vysočině, bude započítán jako platný hlas. Vyplněné hlasovací lístky zasílejte na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava s označením „POČIN ROKU“.
          


Relaxační koutek v přírodní zahradě mateřské školy    (1. 11. 2015)

Při realizaci tohoto projektu došlo k celkové rekonstrukci tělěsa terasy a jejímu vydláždění, byla zde osazena nerezová pitná fontánka pro předškolní děti. Nakonec byla terasa vybavena zahradním nábytkem a nádobami na zeleň. S výsadbou zeleně pomoháli předškoláci a učitelky mateřské školy. Celkové náklady byly ve výši 70 207,- Kč. Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ částkou ve výši 50 000,- Kč.   

                        


2. třída MŠ v budově MŠ    (01. 09. 2015)

Druhá třída mateřské školy se od roku 2001 nacházela v provizorních prostorách v základní škole. Nejprve jsme se tam nastěhovali na 2-3 roky, ale nakonec z toho bylo roků 14. Na jaře loňského roku konečně dozrál čas, aby bylo přízemí budovy mateřské školy celkově zrekonstruováno z šicí dílny na třídu pro předškolní děti. Podnětem mimo jiné bylo získání dotace z Fondu Vysočiny Naše školka 2014 ve výši 150 000,- Kč na projekt „Celková oprava sociálního zařízení a výdejny stravy ve 2. třídě MŠ v budově MŠ“.

                     


Nové vchodové dveře do KD    (25. 08. 2015)

V měsíci srpnu proběhla v kulturním domě akce "Výměna vstupních dveří kulturního domu“. Po předchozím výběru dodavatele, vítězná firma Plastikov, s.r.o. Jihlava, vyrobila a provedla montáž předních vchodových dveří za celkovou cenu 186 645,- Kč. Na tuto akci jsme získali finanční příspěvek Nadace ČEZ ve výši 100 000,- Kč.

                                                  


Nová střecha na škole    (25. 08. 2015)

O prázdninách proběhla oprava střechy na nižší části hlavní budovy a na budově tělocvičny základní školy. Tato rekonstrukce si vyžádala neinvestiční náklady ve výši téměř 700 000 Kč, které byly hrazeny v plné výši z rozpočtu obce.


Předín CUP 2015    (27. 06. 2015)

I letos se 27. 6. na našem fotbalovém hřišti sešlo několik nadšených týmů pro fotbalový sport. Na startovní listině bylo nakonec zapsáno 9 mužstev: Kolco a spol., SB Hory, Ptáci, Opatov, Jája a spol.,  Hrča, Hříbci, Býci Třebíč a Super Ptáci. Po urputných bojích, které se na hřišti odehrály, nakonec zvítězil tým z Opatova, na druhém místě se umístili Ptáci a na třetím místě skončili Býci z Třebíče.


Dětský den v areálu u Strhanky    (30. 05. 2015)

V sobotu 30. 5. se ve sportovním areálu u Strhanky konal Dětský den, který pořádala Obec Předín a Sokol Předín. Počasí nám tentokrát přálo, od rána probíhala rybářská soutěž, rybářského kroužku při ZŠ Předín. Odpoledne byly pro děti připraveny sportovní disciplíny na stanovištích a po zásluze je čekala malá odměna. Následovala ukázka požárního útoku, kterou předvedli mladí předínští hasiči. Nejvíce „práce“ měly malířky, které malovaly jak malým, tak velkým zájemcům krásné obrázky na obličej. Součástí dětského dne je již tradičně vydražení a následně kácení májky. Po celou akci bylo zajištěno občerstvení a hrála reprodukovaná hudba.


Koncert Veselé trojky    (30. 4. 2015)

Obec Předín pořádala dne 3. dubna 2015 v kulturním domě koncert Veselé trojky Pavla Kršky, který je autorem všech písní a textů, které skupina interpretuje. Koncert byl velmi přátelský, doplněn vtipnými historkami a krásné písničky zahřály u srdíčka.


Pálení čarodějnic a stavění máje    (30. 04. 2015)

Čarodějnický a májový výbor nás již tradičně dne 30.4.2015 pozval do areálu u Strhanky na stavění májky a pálení čarodějnic. Od 18:00 hodin se stavěla mája, posléze čarodějnické týmy tvořili čarodějnice, které po setmění upálili na hranici. Letos nám zcela výjimečně nepřálo počasí :-), to ale na atmosféře neubralo, více jsme se zahřívali vnitřně - svařákem a tancem.


Vítání občánků    (15. 01. 2015)

V sobotu 22.11.2014 jsme v obřadní síni kulturního domu přivítali pět nových předínských občánků. Jsou to:  Štěpán Vídenský, Matěj Dvořák, Markéta Suchnová, Eliška Honsová a Julie Šťastná.


první stránka    další >>>  

celkem 129 článků


© 2007relativedesign.cz