Aktuálně

Rouškovník

Rouškovník

Aktuality

6.4.2020 Celý článek
Provozní doba pošty Předín

Oznámení

Vážení klienti,
vzhledem k mimořádné situaci a vyhlášenému nouzovému stavu
na území ČR mají všechny pošty od 19. 3. 2020 do odvolání upravenou otevírací dobu → max. do 16:00 hodin

Pošta Předín, Předín 243 , 67527 :
Otevírací doba: OD 6.4.2020
Pondělí: od 08.00 do 10.00 hodin a od 14.00 do 15.00 hodin
Úterý: od 08.00 do 10.00 hodin a od 14.00 do 15.00 hodin
Středa: od 08.00 do 10.00 hodin a od 14.00 do 15.00 hodin
Čtvrtek: od 08.00 do 10.00 hodin a od 14.00 do 15.00 hodin
Pátek: od 08.00 do 10.00 hodin a od 14.00 do 15.00 hodin

Každý den je vyhrazena otevírací doba do 9:00 hodin pouze pro obsluhu klientů:
1) starších 65 let, včetně nezbytného doprovodu
2) kteří jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně nezbytného doprovodu
3) kteří jsou zaměstnanci nebo osoby v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu

V souvislosti s tímto opatřením jsou od 21. 3. 2020 do odvolání všechny pošty v SOBOTU a NEDĚLI uzavřeny.

 

17.3.2020 Celý článek
Občanské průkazy, cestovní pasy a řidičské průkazy, u kterých skončila platnost po 1.březnu 2020, jsou v době nouzového stavu stále v platnosti.

Občanské průkazy, cestovní pasy a řidičské průkazy, u kterých skončila platnost po 1.březnu 2020, jsou v době nouzového stavu stále v platnosti.

25.3.2020 Celý článek
Za účelem ochrany veřejného zdraví nařídilo Ministerstvo zdravotnictví pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob

Na základě jednání vlády vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz volného pohybu osob na území ČR s výjimkou například cest do zaměstnání či obstarávání základních životních potřeb, jako je například nákup potravin. Současně se nařizuje omezit pohyb na veřejně dostupných místech a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. Pobývat na veřejně dostupných místech se umožňuje nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu.

Nadále se omezení pohybu nevztahuje také na cesty v neodkladných úředních záležitostech, pobytu v přírodě nebo účasti na pohřbech. Současně je nutné zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.
Cílem všech navržených změn v návaznosti na de facto shodná omezení dříve přijatá usnesením vlády je snaha o dočasné maximální omezení sociálních kontaktů mezi lidmi, s výjimkou nezbytných cest, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění koronavirem.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví navazuje na usnesení vlády a bylo vydáno na dobu od 24.3.2020 od 6:00 hod. do 1.4.2020 do 6:00 hod.

Celé znění mimořádného opatření naleznete zde: http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-volny-pohyb-osob-na-uzemi-cr_18799_4135_1.html

26.3.2020 Celý článek