Aktuálně

Změna úředních hodin obce Předín pro veřejnost

Změna úředních hodin obce Předín pro veřejnost

Od 15. 02. 2021 dochází ke změně úředních hodin

Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí – čtvrtek 07.00 - 15.30 hodin
pátek 07.00 – 13:00 hodin

Žádáme občany, aby pro vyřizování svých záležitostí využívali telefon č. 568 884 377, email ou.predin@tiscali.cz nebo datovou schránku: 8k9bf8m

Při osobní návštěvě úřadu je třeba mít nasazenou roušku a vydenzifikovat si ruce.

15.2.2021 Celý článek
Přerušení dodávky elektrické energie - Hory

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 12.03.2021 od 07:30 do 12.03.2021 15:30

Vypnutá oblast:
Hory u Předína - celá obec.

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie
o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické
zařízení za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné
předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.
Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte
www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.
Děkujeme Vám za pochopení.
EG.D, a.s.

11.2.2021 Celý článek
Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2021

Obecně závazná vyhláška obce Předín č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stavovuje:
základní sazbu poplatku 600,- Kč/osoba/rok

Poplatek je splatný nejpozději do 31. 5 . 2021


Způsob úhrady:

a) bezhotovostně na účet obce č. 2420711/0100, VS (číslo popisné)

b) v hotovosti na obecním úřadě Předín – v úředních hodinách

 

Prosíme občany, aby využívali bezhotovostní provádění úhrad z důvodu probíhající pandemie Covidu-19.

 

DĚKUJEME

21.12.2020 Celý článek
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

ČSÚ | Sčítání 2021

 

 

Příprava na sčítání
Sčítání začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Bezpečně a jednoduše se budete moci sečíst online. Elektronický sčítací formulář bude zpřístupněn na této stránce nebo v mobilní aplikaci. Pokud se do 9. dubna nesečtete prostřednictvím internetu, budete muset vyplnit listinný sčítací formulář.

18.2.2021 Celý článek
Farnost Předín

 

Farnost Předín má společně s farností Želetava a Martínkov nové webové stránky:

 

https://farnostzeletava.cz/

 

 

Kontakty:

Farnost Předín
e-mail: predin@dieceze.cz
tel: 560 000 373
Tomáš Mikula, administrátor

26.2.2021 Celý článek