Aktuálně

"MOBILNÍ ROZHLAS"

Vážení spoluobčané,

v těchto dnech obdržíte do poštovních schránek informační leták s průvodním dopisem o nově zaváděné službě „MOBILNÍ ROZHLAS" zajišťované společností Neogenia, se kterou má naše obec uzavřenou licenční smlouvu.

Vzhledem k častým připomínkách občanů, že v některých částech obce né vždy zaznamenají hlášení stávajícího venkovního rozhlasu a to z různých důvodů (izolační vlastnosti oken, projíždějící automobily nebo Vaše nepřítomnost v obci).

Zastupitelstvo obce rozhodlo zavést novou metodu předávání informací z obecního úřadu přímo do Vašich mobilních telefonů formou textových či hlasových zpráv, e-mailů nebo pomocí aplikace, kterou si můžete bezplatně stáhnout do Vašich telefonů.

Aby tato služba pokud možno zcela nahradila stávající místní rozhlas, bylo by dobré, využít této moderní metody předávání informací přihlášením alespoň jednoho člena z každé rodiny. K tomu stačí se jen zaregistrovat přes webové stránky obce, nebo prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Materiály, které Vám budou v této souvislosti doručeny si prostudujte a v případě Vašich dalších dotazů se můžete informovat na tel.: 568 884 377, 607 760 935 nebo přímo v kanceláři Obecního úřadu.

Ochrana Vašich osobních údajů je zajištěna v rámci zákona o GDPR.
Neváhejte proto využít této nově zaváděné služby, pro lepší informovanost ze strany Obecního úřadu.

Celý článek
Prodej ovocných stromků

Firma JUKKA bude prodávat

v pondělí 25.března 2019  v čase  11.00 - 11.45 hodin

před Jednotou v Předíně

Celý článek
NOVÁ PRODEJNA - OBCHOD S POTRAVINAMI

V Opatově na návsi se dne 14.3.2019 nově otevírá obchod s potavinami (nabízí velký sortiment zboží jako potraviny, alkohol, nápoje, drogerie, domácí potřeby, sladkosti ...). První den otervírací doba 7:00 - 20:00 hod. Další dny otevírací doba 6:00 - 20:00 hod. každý den i o víkendu.

Na Vaší návštěvu se těší

Van Son Dau

Celý článek
Dětský karneval

SPOLEK PŘEDÍNSKÁ MATEŘINKA POŘÁDÁ POHÁDKOVÝ KARNEVAL
který se koná v sobotu 23.března 2019 v Kulturním domě v Předíně, začátek v 15:00 hod, vstupné dobrovolné

Bohatým programem provázejí tátové JIRKA s IVOŠEM a maminky IVA, JANA a MARCELA
Hudba v režii táty MARTINA

Tanec, soutěže, zábava, bohatá tombola
Dobré občerstvení, míchané nápoje

Celý článek
Jarní svoz nebezpečných odpadů

Hory 9:55 - 10:00 na návsi

Předín 10:05 - 10:25 u kostela

Celý článek