Home Předín Aktuality Oprava hřbitova a márnice

Oprava hřbitova a márnice

Oprava hřbitova a márnice

Sanaci a opravu poškozených částí betonových krytů cihelné zdi a sanaci a opravu pilířů hlavní brány staré části hřbitova provedla firma TOMIreko. Dále proběhlo zadláždění hlavních cest obou částí hřbitova. Část nákladů pokryla dotace, kterou jsme čerpali z Ministerstva zemědělství – Údržba a oprava venkovských prvků. Rekonstrukci střechy márnice provedla firma Pokrývačství klempířství Jan Vybíral. Práce na hřbitově probíhaly v období červen – září 2018.