Buďte vítání
      na internetových stránkách obce Předín

Anketa Zlatá jeřabina   (02. 03. 2016)

Výsledky hlasování v anketě Zlatá jeřabina naleznete: zde

------------------------------------------------------------
Od 1.3. - 31.3.2016 probíhá hlasování do ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2015 - 12. ročník veřejné ankety je rozdělen do dvou kategorií: Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví. Projekt naší obce s názvem Předín - Obnova drobné sakrální architektury (restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a božích muk) byl nominován do kategorie Péče o kulturní dědictví. Hlasovat je možné dvěma způsoby.

Elektronické hlasování: Svůj hlas můžete dát vždy jen jedné akci v každé kategorii. K úspěšnému hlasování je nutné vyplnit elektronický formulář a opsat číselný kód. Do e-mailové schránky, kterou uvedete ve formuláři, Vám bude zaslána informační zpráva a na základě jejího potvrzení (a opětovného opsání číselného kódu) dojde k započítání Vašeho hlasu do ankety. Bohužel se někdy stává, že informační mail padá do spamů, proto si, prosím, zkontrolujte i tuto složku, bez potvrzení Váš hlas bohužel nebude do hlasování započítaný. Odkaz na link hlasování: http://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/ příp. http://www.kr-vysocina.cz/pocinroku.asp

Písemné hlasování: Hlasování do Zlaté jeřabiny je možné také písemnou formou prostřednictvím hlasovacího lístku, který byl uveřejněn v únorovém čísle novin Kraje Vysočina společně se seznamem počinů v obou kategoriích – pouze originál hlasovacího lístku z novin Kraj Vysočina, které jsou distribuovány do poštovních schránek po celé Vysočině, bude započítán jako platný hlas. Vyplněné hlasovací lístky zasílejte na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava s označením „POČIN ROKU“.
          


autor: Obecní úřad Předín      napište autorovi článku: ou.predin@tiscali.cz      

<<< zpět na seznam článků


© 2007relativedesign.cz