Buďte vítání
      na internetových stránkách obce Předín

Výstavba Suchého poldru nad Předínem   (04. 03. 2016)

Na začátku roku 2016 byla dokončena stavba Suchého poldru nad Předínem, k.ú. Předín, kterou realizovala firma Kavyl, spol. s r.o., Mohelno, od konce roku 2014. Toto vodohospodářské zařízení naši obec nyní chrání před víceletou vodou v podobě přívalových srážek, které jsme v minulosti zaznamenávali. Součástí této stavby je mokřad v podobě jezírka před tělesem samotné hráze. Celá akce rovněž přispěla k revitalizaci ekosystému v dané lokalitě. Cena díla ze smlouvy: 7,597.345,- Kč, vlastní podíl žadatele:  904.634,50,- Kč. Na tuto stavbu nám byla poskytnuta podpora ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí, Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny, ve výši 6,692.710,48,- Kč z toho dotace ze SFŽP: 371.817,25,- Kč a dotace z rozpočtu Evropské unie, Fondu soudržnosti: 6,320.893,25,- Kč.autor: Obecní úřad Předín      napište autorovi článku: ou.predin@tiscali.cz      

<<< zpět na seznam článků


© 2007relativedesign.cz