Buďte vítání
      na internetových stránkách obce Předín

Dětské hřiště   (22. 04. 2016)

V říjnu 2015 začaly práce na dlouhodobě očekávaném dětském hřišti, které v naší obci chybělo a po kterém maminky soustavně volaly. Obec Předín získala na akci „Dětské hřiště obce Předín“ dotaci ve výši 239 625,- Kč z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Celkové náklady na realizaci hřiště činily 342 322,- Kč, byla pořízena certifikovaná sestava herních prvků s názvem POKUSTON pro děti od 4 – 15 let a houpací koník. Hřiště je umístěno v prostranství za školou, má rozlohu 110 m2 a nechybí ani lavičky pro doprovod dětí a samozřejmě odpadkový koš. U altánu je nově nainstalovaná sestava herních prvků rovněž pro malé děti, pod názvem MERKUR. Obě sestavy jsou z kvalitního akátového dřeva s dlouhou životností.

Bohužel někteří rádoby „dospělí“ spoluobčané nechápou, že na hřišti si mají hrát děti NE dospělí! Už samotný název - dětské hřiště, by jim mohl napovědět, ale bohužel. Navíc pohyb na herních prvcích je omezen jak věkem do 15 let, tak i váhou do 50 kg. Pokud se toto nedodržuje, herní prvky ztrácí životnost. Za krátkou dobu, co je hřiště v provozu, jsme již museli řešit několik oprav. Shodli jsme se, že tímto tempem nám dětské hřiště moc dlouho nevydrží. Proto uvádíme několik pravidel, která by se měla při jeho užívání dodržovat:
   1)      Dětské hřiště slouží ke hrám a relaxaci dětí.
   2)      Hřiště je určeno pouze pro děti ve věku od 4 do 15 let a váhou do 50 kg.
   3)      Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí, za dítě ručí rodič, odpovědný zástupce či jiná
            dospělá osoba.
   4)      Každý návštěvník hřiště je povinen se šetrně chovat k zařízení, které je majetkem obce a
            udržovat je v čistotě.
   5)      V prostorách hřiště je výslovně zakázáno kouření, užívání alkoholických nápojů a jiných
            omamných a návykových látek.
   6)      Vodění psů a jiných zvířat do prostoru hřiště je zakázáno.
   7)      Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu,
            nenese obec žádnou zodpovědnost.
   8)      Při současném užití areálu několika uživateli je nutné, aby vzájemně respektovali pravidla
            bezpečného chování a svou činností neohrožovali ostatní účastníky.
   9)      Každé poškození areálu a jeho zařízení je nutno neprodleně nahlásit obecnímu úřadu.
   10)    Provozovatel neručí za případnou ztrátu předmětů uživatelů v areálu hřiště.

Prosíme o dodržování těchto pravidel!
Všichni přece chceme, aby si na hřišti děti mohly hrát a aby nám vydrželo co nejdéle.Dětské hřiště za školou

Herní sestava POKUSTON a houpací koník.

 

Dětská sestava MERKUR u altánu

 
autor: Obecní úřad Předín      napište autorovi článku: ou.predin@tiscali.cz      

<<< zpět na seznam článků


© 2007relativedesign.cz