Buďte vítání
      na internetových stránkách obce Předín

Tradiční vepřové hody    (20.01.2018)

Dne 20. ledna jsme si mohli dát již tradičně na Vepřových hodech k obědu zabíjačkovou polévku, řízky, výpečky a také zakoupit čerstvé výrobky jako např. jitrnice, jelita, tlačenku, škvarky, maso aj. Tyto hody jsou velice oblíbené a hojně navštěvované. Místím fotbalistům se akce zdařila a již se těšíme na příští.


Silvestr    (31.12.2017)

Poslední den v roce 2017 patří bujarým oslavám prakticky od rána. Ty večerní mohli místní strávit v kulturáku za zvuku oblíbených vypalovaček, které pouštěl DJ Martin. Před půlnocí se mnoho z vás sešlo u vánočního stromu, kde nechyběl novoroční přípitek a ohňostroj. Veselí tím ale neskončilo, pokračovalo se až do rána.


Andělíček strážníček    (06.12.2017)

Prostranství u vánočního stromečku bylo letos ještě více naladěno na vánoční zázrak. Další dominantou tohoto prostoru se stal Andělíček, který hraje na trumpetku. Poprvé jsme ho předínským ukázali na Mikuláše při rozsvícení vánočního stromečku.


Márnice    (září 2017)

Začátkem září proběhla celková oprava střechy márnice. Při této opravě došlo k posílení krovu, výměny veškerých klempířských prvků a nové krytiny. Realizaci provedla firma Pokrývačství Jan Vybíral za cenu 99.732,-. Na této budově bude ještě provedena oprava fasády, nátěry oken a dveří a odvodnění celého objektu. 


Oprava místních komunikací    (2017)

I v letošním roce proběhly opravy částí místních komunikací. Prostranství nad kostelem bylo upraveno odvodňovacím obrubníkem a novým živičným krytem. Dále byla opravena ulice od č.p. 106 k č.p. 148, včetně opravy dešťových kanalizačních vpustí v tomto úseku.


Klempířské práce na rozhledně Mařenka    (2017)

Pro vaši informaci stojí za zmínku, že bylo realizováno oplechování vodorovných dřevěných prvků rozhledny Mařenka, na jejíž výstavbě a údržbě se v rámci Mikroregionu Podhůří Mařenky podílí poměrnou částí i naše obec. Tímto zásahem dojde k podstatnému prodloužení životnosti celé konstrukce rozhledny.


Výměna skleněných vitráží v KD    (rok 2017)

V letošním roce byla realizována další etapa výměny skleněných vitráží v 2. nadzemním podlaží kulturního domu. Výrobu a montáž realizovala firma Plastikov Jihlava.


Oprava schodiště u kostela    (rok 2017)

V letošním roce bude realizována oprava schodiště ke kostelu, které je v majetku obce. Celou akci zdržela výroba osmi kusů nových žulových schodnic, které nahradí a doplní stávající schodnice, které bylo možno zachovat. Podstatná část starého schodiště byla slepena ze starých žulových kvádrů, které kryly hřbitovní zeď mezi starým a novým hřbitovem. Staré schodiště bylo vlivem času a povětrnostních podmínek zcela neschůdné.


Roadshow Horáckých novin    (06.06.2017)

Horácké noviny se svoji Roadshow zavítaly 6. 6. i do naší obce. Ti co se sešli u kulturního domu, si mohli zpříjemnit všední odpoledne zábavnými soutěžemi o zajímavé ceny. Ty do soutěže věnovaly firmy ČEZ, Fränkische a Dalešický pivovar. Všichni odvážlivci spokojeně odcházeli s nějakou tou výhrou v ruce.


Kácení Máje s doprovodným programem pro děti    (03.06.2017)

Letošní dětský den proběhl trochu netradičně pod názvem „Kácení Máje s doprovodným programem pro děti“ v sobotu 3. 6. 2017. Organizace soutěží pro děti se ujala Ivana Obůrková, ml. a spolu se svými stárníky připravili zajímavý program. Bohužel se této akce v poslední době zúčastňuje málo dětí. Nicméně děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu této akce, která je po této stránce poměrně náročná.


první stránka    <<< předchozí    další >>>  

celkem 163 článků


© 2007relativedesign.cz