Důležité odkazy

Obec Předín
http://www.predin.cz/

Komunitní škola Předín
www.predin.cz/komunitniskola/

Mikroregion Podhůří Mařenky
http://www.marenka.cz/

Obec Rokytnice nad Rokytnou
http://www.rokytnicenadrokytnou.cz/

Obec Chlístov
http://www.chlistov.org/

Obec Markvartice
http://www.obec-markvartice.cz/

Obec Štěměchy
http://www.stemechy.cz/

Obec Čáslavice
http://www.caslavice.cz/

Obec Římov
http://www.obecrimov.cz/

Místní akční skupina (MAS) PODHORÁCKO, o.p.s.
http://www.podhoracko.eu/

Město Třebíč
http://trebic.cz/

Krajský úřad Kraje Vysočina
http://kr-vysocina.cz/

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Linky tísňového volání:
150 - HASIČI
155 - ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA
158 - POLICIE
156 - MĚSTSKÁ POLICIE
112 - EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ


 

 

© 2007relativedesign.cz