Investiční akce

I N V E S T I Č N Í   A K C E

Investiční akce 2010-2014

Prodloužení vodovodu a vodovodní přípojka k budově MŠ

celkové náklady                     251 445,-Kč

Investiční akce 2006-2010

Zázemí pro kulturní a společenské akce (2010)

celkové náklady                      444 129,-Kč
z toho dotace SZIF           334 071,-Kč

Rekonstrukce místní komunikace ( 2010 )

vlastní zdraje                           734 818,-Kč

Rekonstrukce digestoře ve školní kuchyni ( 2009)

celkové náklady                             181 367,-Kč 
z toho dotace POVV                    90 000,-Kč

Rekonstrukce nístní komunikace (2009 )

vlastní zdroje                       1 128 600,-Kč 

Rekonstrukce místní komunikace ( 2008 )

vlastní zdroje obce                1 055 963,-Kč


rekonstrukce místní vozovky od kostela k ZD

Rekonstrukce topení v kulturním domě , 1.etapa ( 2008 )

celkové náklady               610 042,-Kč    
z toho dotace z POVV               116 000,-Kč

   
   

Rekonstrukce místního rozhlasu ( 2007 )

celkové náklady                 

                  473 917,-Kč

z toho dotace z POVV

89 084,-Kč

Oprava a dostavba chodníků od školy na konec obce směrem ke Štěměchám ( 2007 )

vlastní zdroje  obce            379 271,70 Kč      

Práce související s rekonstrukcí silnice I/23-realizace chodníkových obrubníků a přídlažba ( 2007 )

vlastní zdroje obce            391 599,40 Kč       

Investiční akce 2002 - 2006

Kanalizace a ČOV Předín-Opatov 2005-2006
akce Dobrovolného svazku Předín-Opatov, podíl financování 75% obec Předín, 25% obec Opatov

celková dotace                                         77 963 480,-Kč
dotace ERDF              55 548 980,-Kč
dotace SFŽP                7 796 342,-Kč
půjčka SFŽP                3 898 168,-Kč
vlastní zdroje              10 719 990,-Kč
dotace na projekt. dokumentaci                  500 811,-Kč


právě začínáme ....12.9.2005


březen 2005 - zima ne a ne zkončit


a práce šla pomalu


duben 2006 - ulice u Návesního rybníka


rozšíření ČOV v Opatově


přečerpávací stanice pod Předínem


červen 2006 - silnice I/23


červenec 2006 - ulice Smrtelná


červenec 2006

Oprava a odbahnění rybníka Návesní (2006)

celková cena díla                               8 354 105,-Kč     
dotace ERDF          6 238 362,-Kč  
dotace SFŽP             779 795,-Kč
vlastní zdroje obce

         1 335 948,-Kč

dotace na projekt. dokumentaci               80 325,-Kč

Rekonstrukce školní kuchyně (2005)

celková cena díla     998 907,-Kč dotace    120 000,-Kč

Autobusová zastávka a otočka na Horách (2005)

celková cena díla     665 672,-Kč dotace    120 000,-Kč

 

Zastřešení kulturního domu (2003)

celková cena díla 1 589 825,-Kč dotace    130 000,-Kč

Oprava a odbahnění rybníka Strhaná hráz (2002)

celková cena díla 3 079 563,-Kč dotace 1 926 800,-Kč

Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ-2.etapa (2003)

celková cena díla    399 989,-Kč dotace    150 000,-Kč

Investiční akce 1998-2002

Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ-1.etapa (2002)

celková cena díla    499 080,-Kč dotace    200 000,-Kč

Výstavba 5 nových bytů na budově mateřské školy (2001-02)

celková cena díla 5 505 352,-Kč dotace  1 600 000,-Kč

Výstavba 4 nových bytů na osmibytovce (2000-2001)

celková cena díla 3 284 944,-Kč dotace 1 280 000,-Kč

Plynofikace budovy mateřské školy (2000)

celková cena díla    437 309,-Kč dotace   200 000,-Kč

 Plynofikace budovy základní školy  (1999)

celková cena díla 1 252 021,-Kč  dotace   250 000,-Kč

 

 

© 2007relativedesign.cz