Úřední deska

URD2016-64.pdf Smlouva o poskytnutí individuální dotace - Sokol Předín, z.s. (2.12.2019)
URD2017-29.pdf Rozpočtové opatření Obce Předín č. 1 (trvale)
URD2017-40.pdf Schválený závěrečný účet Obce Předín za rok 2016 vč. příloh (trvale)
URD2017-37.pdf Záměr prodeje pozemků (23.6.2017)
URD2017-42.pdf Schválený závěrečný účet MPM za rok 2016 (trvale)
URD2017-44.pdf Rozpočtové opatření Obce Předín č. 4 (trvale)
URD2016-5.pdf Informace CETIN k vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
URD2017-17.pdf Schválený rozpočet na rok 2017 Obce Předín (2018)
URD2017-10a.pdf Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci ke dni 1.2.2017 (30.6.2017)
URD2017-38.pdf Pozvánka na zasedání ZK (21.6.2017)
URD2017-14.pdf Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Předín-Opatov (trvale)
URD2017-18.pdf Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Předín na roky 2018-2017 (2018)
URD2017-43.pdf Rozpočtové opatření Obce Předín č. 3 (trvale)
URD2015-35.pdf Uveřejnění odkazu na umístění veřejnoprávních smluv VAK Třebíč (trvale)
URD2017-15.pdf Oznámení o zveřejnění dokumentů MPM (trvale)
URD2017-32.pdf Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MPM za rok 2016 (26.5.2017)
URD2017-41.pdf Schválený závěrečný účet DSO Předín-Opatov za rok 2016 vč. příloh (trvale)
URD2017-16.pdf Oznámení o zveřejnění dokumentů VAK (trvale)
URD2017-24.pdf Oznámení zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. Svazek pro kom. služby (trvale)
URD2017-10.docx Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v KN dostatečně určitě (30.6.2017)
URD2017-39.pdf Rozpočtové opatření Obce Předín č. 2 (trvale)
URD2017-1.pdf Výzva vlastníkům a nájemcům lesů týkající se dřevní hmoty napadené kůrovcem (15.6.2017)
URD2017-25.pdf Oznámení výkonu topografických prací pro aktualizaci (5.6.2017)
URD2017-35.pdf Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2016 -oprava (12.6.2017)

 

© 2007relativedesign.cz