Úřední deska

URD2018-84.pdf Záměr obce prodat části pozemků (1.11.2018 - 16.11.2018)
URD2018-85.pdf Veřejná výzva na výkon funkce úředníka územního samosprávného celku (1.11.2018 - 16.11.2018)
URD2018-83.pdf Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 6 ZÚR Kraje Vysočina (31.10.2018 - 11.12.2018)
URD2018-76.pdf Rozpočtové opatření obce č. 7 (10.10.2018 - trvale)
URD2018-75.pdf Výsledky voleb do ZO (8.10.2018 - )
URD2018-75a.pdf Výsledky voleb do Senátu PČR (8.10.2018 - )
URD2018-73.pdf Rozpočtové opatření obce č. 6 (20.9.2018 - trvale)
URD2018-70.pdf Oznámení o zamýšleném převodu pozemků, jejichž vlastnictví státu není doloženo listinnými doklady (19.9.2018 - 19.12.2018)
URD2018-66a.docx Seznam nemovitostí s nejednoznačným vlastníkem (28.8.2018 - do aktualizace)
URD2018-66.pdf Výzva pro vlastníky nemovitostí, kteří nejsou označeni v KN dostatečně určitě (28.8.2018 - do aktualizace)
URD2018-65.pdf Rozpočtové opatření obce č. 5 (24.8.2018 - trvale)
URD2018-60.pdf Úpozornění a výzva týkající se odběru povrchových i podzemních vod v ORP Třebíč (2.8.2018 - )
URD2018-59.pdf Rozpočtové opatření obce č. 4/2018 (25.7.2018 - trvale)
URD2018-56.pdf Schválený závěrečný účet MPM za rok 2017 (13.7.2018 - trvale)
URD2018-57.pdf Veřejnoprávní smlouva č. 4/2018 o poskytnutí dotace (13.7.2018 - 14.8.2021)
URD2018-56a.pdf Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MPM za rok 2017 (13.7.2018 - trvale)
URD2018-52.pdf Upozornění vlastníkům a nájemcům lesa (9.7.2018 - )
URD2018-53.pdf Oznámení zveřejnění návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (9.7.2018 - 23.8.2018)
URD2018-51.pdf Usnesení o provedení elektronické dražby (28.6.2018 - 16.8.2018)
URD2018-50.pdf Počty podpisů na peticích pro volby do ZO (20.06.2018 - 6.10.2018)
URD2018-47.pdf Oznámení o počtu člení ZO na volební období 2018-2022 (14.6.2018 - 6.10.2018)
GDPR .pdf Sdělení pověřence osobních údajů
GDPR.pdf Informace o zpracování osobních údajů
URD2018-44.pdf Veřejnoprávní smlouva č. 3/2018 o poskytnutí dotace (23.5.2018 - 24.5.2021)
URD2018-43.pdf Sdělení funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (22.5.2018 - trvale)
URD2018-42.pdf Rozpočtové opatření Obce Předín č.3/2018 (18.5.2018 - trvale)
URD2018-41.pdf Oznámení zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - VAK Třebíč
URD2018-29.pdf Svazek obcí pro komunální služby - Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. (10.4.2018 - trvale )
URD2018-30.pdf Návrh závěrečného účtu za rok 2017 DSO MPM (10.4.2018 - )
URD2018-31.pdf Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 DSO MPM (10.4.2018 - )
URD2018-32.pdf Schválený závěrečný účet za rok 2017 DSO Předín-Opatov (10.4.2018 - trvale )
URD2018-33.pdf Schválený závěrečný účet Obce Předín za rok 2017 (10.4.2018 - trvale )
URD2018-28.pdf Rozpočtové opatření obce č. 2/2018 (5.4.2018 - trvale)
URD2018-22.pdf Rozpočtové opatření obce Předín č.1/2018 (14.3.2018 - )
URD2018-21.pdf Rozpočtové opatření DSO Předín-Opatov č. 1/2018 (14.3.2018 - )
URD2018-10.pdf Schválený střednědobý výhled ZŠ a MŠ Předín 2019-2020 (16.1.2018-trvale)
URD2018-9.pdf Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Předín ana rok 2018 (16.1.2018-trvale)
URD2018-5.pdf Schválený rozpočet obce Předín na rok 2018 (11.1.2018 - trvale)
URD2018-2.pdf Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Mikroregionu Podhůří Mařenky (10.1.2018 - trvale)
URD2018-23.pdf Informace pro vlastníky lesů o povinnosti vedení lesní hospodářské evidence
URD2017-86.pdf Darovací smlouva ŘKF Předín (29.12.2017-29.12.2020)
URD2017-85.pdf Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Předín 2019-2020 (22.12.2017-trvale)
URD2017-42a.pdf Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MPM (13.6.2017-)
URD2017-42.pdf Schválený závěrečný účet MPM za rok 2016 (13.6.2017-trvale)
URD2017-20.pdf Oznámení o zveřrejnění dokumentů Obce Předín (20.3.2017 - trvale)
URD2017-14.pdf Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Předín-Opatov (16.3.2017-trvale)
URD2016-64.pdf Smlouva o poskytnutí individuální dotace - Sokol Předín, z.s. (1.12.2016 - 2.12.2019)
URD2015-35.pdf Uveřejnění odkazu na umístění veřejnoprávních smluv VAK Třebíč (23.9.2015-trvale)

 

© 2007relativedesign.cz