Úřední deska

URD2016-64.pdf Smlouva o poskytnutí individuální dotace - Sokol Předín, z.s. (2.12.2019)
URD2017-48.pdf Pozvánka na zasedání ZK (13.9.2017)
URD2017-50.pdf Veřejná vyhláška OOP - přechodná úprava provozu na silnicích č. III/4026, III/4027 a III/4028 (27.9.2017)
URD2017-29.pdf Rozpočtové opatření Obce Předín č. 1 (trvale)
URD2017-40.pdf Schválený závěrečný účet Obce Předín za rok 2016 vč. příloh (trvale)
URD2017-47.pdf Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do PSP ČR (23.10.2017)
URD2017-42.pdf Schválený závěrečný účet MPM za rok 2016 (trvale)
URD2017-44.pdf Rozpočtové opatření Obce Předín č. 4 (trvale)
URD2016-5.pdf Informace CETIN k vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
URD2017-17.pdf Schválený rozpočet na rok 2017 Obce Předín (2018)
URD2017-46.pdf Rozpočtové opatření Obce Předín č. 5 (trvale)
URD2017-14.pdf Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Předín-Opatov (trvale)
URD2017-18.pdf Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Předín na roky 2018-2017 (2018)
URD2017-43.pdf Rozpočtové opatření Obce Předín č. 3 (trvale)
URD2017-51.pdf Rozpočtové opatření Obce Předín č. 6 (trvale)
URD2015-35.pdf Uveřejnění odkazu na umístění veřejnoprávních smluv VAK Třebíč (trvale)
URD2017-52.docx Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v KN dostatečně určitě (02/2017)
URD2017-53.pdf Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy týkající se těžby dřevin nahodilých a jejich zpracování (30.9.2017)
URD2017-52a.pdf Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci nemovitostí ke dni 1.8.2017 (02/2018)
URD2017-15.pdf Oznámení o zveřejnění dokumentů MPM (trvale)
URD2017-32.pdf Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MPM za rok 2016 (26.5.2017)
URD2017-41.pdf Schválený závěrečný účet DSO Předín-Opatov za rok 2016 vč. příloh (trvale)
URD2017-16.pdf Oznámení o zveřejnění dokumentů VAK (trvale)
URD2017-24.pdf Oznámení zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. Svazek pro kom. služby (trvale)
URD2017-49.pdf Veřejná vyhláška OOP - přechodná úprava provozu na silnicích č. III/4026, III/4027 a III/4028 (21.9.2017)
URD2017-50a.pdf Navržená objízdná trasa (27.9.2017)
URD2017-39.pdf Rozpočtové opatření Obce Předín č. 2 (trvale)
URD2017-49a.pdf Navržená objízdná trasa (21.9.2017)
URD2017-52b.docx Informace pro veřejnost v souvislosti s nedostatečně určitě identifikovatelnými vlastníky nemovitostí (02/2018)

 

© 2007relativedesign.cz