Úřední deska

URD2018-2.pdf Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Mikroregionu Podhůří Mařenky (10.1.2018-)
URD2018-5.pdf Schválený rozpočet obce Předín na rok 2018 (11.1.2018-)
URD2017-75.pdf Návrh střednědobého výhledu obce na rok 2019-1920 (5.12.2017-21.12.2017)
URD2016-64.pdf Smlouva o poskytnutí individuální dotace - Sokol Předín, z.s. (2.12.2019)
URD2017-72.pdf Návrh rozpočtu DSO Předín - Opatov na rok 2018 (5.12.2017-21.12.2017)
URD2017-80.docx Tisková zpráva FS: Platba daně z nemovitých věcí jednoduše přes SIPO nebo na základě údajů zaslaných e-mailem
URD2017-29.pdf Rozpočtové opatření Obce Předín č. 1 (28.4.2017-11.1.2018)
URD2017-40.pdf Schválený závěrečný účet Obce Předín za rok 2016 vč. příloh (13.6.2017-)
URD2018-6.pdf Informace pro vlastníky a nájemce lesů ke zpracování těžeb nahodilých
URD2017-86.pdf Darovací smlouva ŘKF ředín (29.12.2017-29.12.2020)
URD2017-60.pdf Rozpočtové opatření Obce Předín č. 8 (25.10.2017-11.1.2018)
URD2017-85.pdf Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Předín 2019-2020 (22.12.2017-)
URD2017-42.pdf Schválený závěrečný účet MPM za rok 2016 (13.6.2017-)
URD2017-44.pdf Rozpočtové opatření Obce Předín č. 4 (25.7.2017-11.1.2018)
URD2017-69.pdf Návrh rozpočtu MPM na rok 2018 (1.12.2017-19.12.2017)
URD2018-12.pdf Výsledky volby prezidenta ČR 26.1.-27.1.2018 - II.kolo (29.1.-16.2.2018)
URD2016-5.pdf Informace CETIN k vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
URD2017-70.pdf Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MPM (1.12.2017-19.12.2017)
URD2017-17.pdf Schválený rozpočet na rok 2017 Obce Předín (20.3.2017-11.1.2018)
URD2017-62.pdf Rozpočtové opatření Obce Předín č. 9 (7.11.2017-11.1.2018)
URD2017-46.pdf Rozpočtové opatření Obce Předín č. 5 (23.8.2017-11.1.2018)
URD2017-14.pdf Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Předín-Opatov (16.3.2017-trvale)
URD2017-18.pdf Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Předín na roky 2018-2019 (20.3.2017-22.12.2017)
URD2017-77.pdf Rozpočtové opatření Obce Předín č. 10 (12.12.2017-11.1.2018)
URD2017-43.pdf Rozpočtové opatření Obce Předín č. 3 (25.7.2017-11.1.2018)
URD2017-66.pdf Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR (28.11.2017-29.1.2018)
URD2017-51.pdf Rozpočtové opatření Obce Předín č. 6 (12.9.2017-11.1.2018)
URD2015-35.pdf Uveřejnění odkazu na umístění veřejnoprávních smluv VAK Třebíč (23.9.2015-trvale)
URD2018-9.pdf Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Předín ana rok 2018 (16.1.2018-)
URD2017-52.docx Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v KN dostatečně určitě (02/2018)
URD2017-52a.pdf Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci nemovitostí ke dni 1.8.2017 (02/2018)
URD2017-41.pdf Schválený závěrečný účet DSO Předín-Opatov za rok 2016 vč. příloh (13.6.2017-)
URD2017-16.pdf Oznámení o zveřejnění dokumentů VAK (16.3.2017-trvale)
URD2017-24.pdf Oznámení zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. Svazek pro kom. služby (21.4.2017-trvale)
URD2017-57.pdf Rozpočtové opatření Obce Předín č. 7 (9.10.2017-11.1.2018)
URD2017-76.pdf Příloha FIN k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 (5.12.2017-21.12.2017)
URD2017-74.pdf Návrh rozpočtu obce na rok 2018 (5.12.2017-21.12.2017)
URD2017-83.pdf Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Předín na rok 2018 (22.12.2017-10.1.2018)
URD2017-42a.pdf Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MPM (13.6.2017-)
URD2017-39.pdf Rozpočtové opatření Obce Předín č. 2 (13.6.2017-11.1.2018)
URD2017-73.pdf Příloha FIN k návrhu rozpočtu DSO Předín - Opatov na rok 2018 (4.12.2017-21.12.2017)
URD2017-84.pdf Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Předín na roky 2019-2020 (22.12.2017-10.1.2018)
URD2018-10.pdf Schválený střednědobý výhled ZŠ a MŠ Předín 2019-2020 (16.1.2018-)
URD2018-4.pdf Rozpočtové opatření Obce Předín č.11 (11.1.2018-)
URD2017-52b.docx Informace pro veřejnost v souvislosti s nedostatečně určitě identifikovatelnými vlastníky nemovitostí (02/2018)

 

© 2007relativedesign.cz