Základní škola

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘEDÍN

Základní škola

675 27 Předín 139
ředitelka: Mgr. Libuše Vyhnálková
e-mail: zs-predin@mybox.cz, zs.predin@seznam.cz
http://www.zspredin.cz/
tel.: 568 884 380
účetní - tel.: 568 884 094

Mateřská škola
675 27 Předín 250
zástupkyně ředitelky pro činnost MŠ : Miluše Pospíšilová
1.třída - tel.: 568 884 340
2.třída - tel.: 721 438 509
e-mail: ms.predin@seznam.cz
http://http://www.mspredin.cz//

Školní družina
vychovatelka: Simona Špačková
tel.: 737 126 550

Školní jídelna
675 27 Předín 139
vedoucí: Jana Pokorná
tel.: 568 884 347

 

© 2007relativedesign.cz