O obci Předín

Předín je obec střední velikosti  ležící na Českomoravské vysočině v kraji Vysočina. Nadmořská výška se pohybuje od 610 do 640 m n.m. Předín je vzdálen 18 km západně od Třebíče a leží v údolí říčky Brtnice na státní silnici I/23 Písek-Brno. Místní částí je obec Hory, která leží rovněž na silnici I/23 1,5 km jihozápadně od Předína. K obci také patří dvě hájovny - jedna na Hadí hoře a druhá Kobylí hlavě. V okolí Předína jsou hluboké, převážně smrkové lesy s pěknými přírodními zákoutími, které jsou vhodné pro turistiku a cykloturistiku.  

Předín má rostlý půdorys. Původní jádro tvoří náves, na níž stojí kostel sv.Václava, fara a stará obytná stavení. Kostel je významnou dominantou obce a je veden ve státním seznamu památkové péče. K dalším památkám patří litinový kříž a socha Jana Nepomuckého u kostela, boží muka při cestě na Hory a lidová stavba zvoničky na Horách. Přímo v obci se nacházejí 4 rybníky, z nichž největší je Mlýnský.

Dnes má Předín včetně místní části Hory 690 obyvatel. Trvale obydlených je 205 domů, neobydlených asi 67. Stavební fond je různorodý. Převážná část domů je postavena kolem roku 1919 a jsou většinou jednopodlažní. V obci je také pět bytovek, čtyři byly původně družsteví a jedna je obecní.

V obci je též základní a mateřská škola, pošta, velký kulturní dům, továrna na výrobu nábytku, zemědělské družstvo, tři obchody a dvě hospody.

Katastr obce má rozlohu 1 523 ha, z toho téměř 30 ha lesa a 3,5 ha rybníků.Obecní znak

 

V anketě občanů  v listopadu 2001 zvítězil návrh obecního znaku č.2 a ZO Předín tuto variantu schválilo.

Návrhy obecních symbolů zpracoval Mgr. Jan Tejkal, který vycházel z historie obce. Vítězný návrh byl schválen parlamentním Podvýborem pro heraldiku a vexilologii.

Předseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek slavnostně předal 5.3.2004 dekret o udělení znaku a praporu obce starostovi Arnoštu Urbánkovi.

 

                                

Symbolika obecního znaku a praporu

  1. Figura žerdi s praporcem a štítku představují zjednodušený heraldický předpis staré pečeti Předína s vyobrazením postavy s těmito atributy. Souvislost se zasvěcením kostela v Předíně dává možnost spatřovat v této postavě patrona sv. Václava. Kromě svého vztahu k historické pečeti může figura štítku odkazovat také na starší název místní části Hory-Štítky.
  2. Figura cihlové zdi připomíná skutečnost, že obec Předín byla v minulosti městečkem. Současně svým způsobem navazuje také na podobu pečetního znamení místní části Hory, o které se píše v historické regionální literatuře.
  3. Figura zkřížených hornických kladiv připomíná hornickou tradici na území obce, dokládanou četnými legendami
  4. Figura zlatých knoflíků vyjadřuje místní tradici výroby perleťového zboží, zejména knoflíků
  5. Barevné řešení znaku : stříbrná+červená = Morava 
                                      
    zelená = Vysočina 

 

© 2007relativedesign.cz