Obecní rozhlas

Čistá Vysočina

Kraj Vysočina v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 vyhlašuje XI. ročník úklidu prostranství u silnic našeho kraje s názvem: ČISTÁ VYSOČINA úklid veřejného prostranství a přírody na Vysočině ve dnech 8. – 21. dubna 2019. 

• Termín přihlašování na akci a nahlášení sbíraného prostoru: 1. 1. – 28. 2. 2019 • Pytle na odpad budou poskytovány zdarma na kontaktních místech, o kterých budete včas informováni. • Svoz odpadků u silnic I., II. a III. třídy mimo obce zajišťuje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. • V případě sběru odpadků v obci si nejdříve domluvte sběr a svoz s obecním úřadem. • Akce nenahrazuje svoz domácího velkoobjemového odpadu. • Sběr a svoz odpadu z ostatních ploch je nutné konzultovat s jejich vlastníkem.

Vítáme pomoc každého: škol, pracovníků firem, neziskových organizací, obcí i jednotlivců!

Elektronický přihlašovací formulář a další informace naleznete na www.kr-vysocina.cz/cistavysocina. Více informací: Oldřich Sklenář, odbor regionálního rozvoje, sklenar.o@kr-vysocina.cz, 564 602 562, 724 650 149 a Petr Holý, odbor regionálního rozvoje, holy.p@kr-vysocina.cz, 564 602 538.


Tříkrálová sbírka

Také v letošním roce probíhala v obci od 1.1. do 14.1.2018 "Tříkrálová sbírka 2019". V Předíně a na Horách procházeli koledníci pod vedením Míly Vybíralové, Kláry Lojdové nebo Zuzany Polákové v sobotu 5.1.2019. Z vykoledovaných darů bude podpořen rozvoj služeb Oblastní charity Třebíč např. Osobní asistence, Charitní záchranná síť, dále bude podpořena práce s dobrovolníky a rodiny v oblasti partnerských, manželských a mezigeneračních vztahů atd. V Předíně a na Horách se v letošním roce podařilo vybrat celkem 16.693,- Kč.


Hasičský ples

Sbor dobrovolných hasičů Předín si Vás dovoluje pozvat na tradiční HASIČSKÝ PLES, který se koná v sobotu 26.1.2019 v KD v Předíně. Hudba - Kalybr, taneční vystoupení Horácký folklorní soubor Bajdyš. Předprodej vstupenek od 15.1.2019 v prodejně Flop Předín.


Tříkrálová sbírka

Také letos probíhá od 1. 1. – 14. 1. 2019 Tříkrálová sbírka.

V obci potkáte nebo vaši domácnost navštíví jedna ze tří tříkrálových skupinek koledníků a to pod vedením Míly Vybíralové, Kláry Lojdové nebo Zuzany Polákové v sobotu 5.1.2019. Z vykoledovaných darů bude podpořen rozvoj služeb Oblastní charity Třebíč např. Osobní asistence, Charitní záchranná síť, dále bude podpořena práce s dobrovolníky a rodiny v oblasti partnerských, manželských a mezigeneračních vztahů atd. Pokud vás koledníci nezastihnou doma a vy budete chtít přispět, pokladnička bude umístěna v kanceláři OÚ.

Za dary děkujeme K + M + B 


Nabídka přivýdělku pro občany obce

Rádi bychom Vás oslovili s nabídkou přivýdělku pro občany Vaší obce. Jedná se o spolupráci s Centrem pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. Naší představou je získání nových spolupracovníků se zájmem o dlouhodobou spolupráci s malou časovou náročností.

Náplní práce je oslovování lidí v místě bydliště a dotazování se na otázky v rámci výzkumu, který není určen ke komerčním účelům. Jedná se o nárazové aktivity vhodné jako dlouhodobý přivýdělek k HPP, penzi, studiu, mateřské/rodičovské dovolené. Odměna se pohybuje v rozmezí 180 - 240 Kč za jeden rozhovor. 

V případě zájmu se prosím registrujte na webové stránce cvvm.soc.cas.cz nebo nás
kontaktujte na e-mailu naborcvvm@soc.cas.cz či na telefonním čísle 210 310 585.


Novoroční přípitek u vánočního stromu.

Před půlnocí se na vás budeme těšit u vánočního stromu, kde nebude chybět novoroční přípitek a ohňostroj.


Předsilvestrovský výstup na Mařenku

Dne 29.12.2018 se uskuteční již 20. předsilvestrovský výstpu na Mařenku. Sraz ve 12:00 hod na vrcholu hory. Občerstvení a dobrou náladu s sebou.


Svoz bioodpadu v zimních měsících

Svoz bioodpadu v zimních měsících. V každém zimním měsíci (prosinec, leden, únor) bude svoz bioodpadu proveden pouze v jednom týdnu, a to s ohledem zejména na teplotní vlivy a na sjízdnost komunikací. Termíny 8.1.2019 a 5.2.2019. Od 5.3.2019 začíná pravidelný svoz každý týden.


Vánoční koncert

Vánoční koncert v kostele Předín, neděle 16.12.2018 - vystoupí Pavoučci ZŠ Předín, začátek v 16:00 hod.


Zpracovává lesní kalamity v okolí Třebíče

Lesnická firma Brugge s.r.o., která zpracovává lesní kalamity v okolí Třebíče apod. Disponujeme harvestorovým uzlem. Jsme rychlí a pořádní. Pokud by jste měli zájem o naše služby, nebo i prodej dříví z kalamity po kůrovci, velice rádi Vám dáme nabídku. Kontakt na firmu: na Bc. Karel Tomek, Brugge s.r.o., Velké Karlovice 307, 75606 Velké Karlovice, IČO 05190290, tel. 733788559, email: obchodbrugge@gmail.com


VÁNOČNÍ JARMAKR

VÁNOČNÍ JARMARK se uskuteční v neděli 9.prosince 2018 od 10:00 hod v kulturním domě. Můžete se těšit ná vánoční dekorace, keramiku, výrobky z levadnule, Slovenské sýry, řeznictví a uzenářství ...

Dílnička pro tvořivé děti.

K sněkdu bude zelňačka s klobásou a gulášovka, tradiční bramborové pekáče a brámboráky.

Jste srdečně zváni.


Rozsvícení vánoční stromu

Rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou se uskuteční ve čtvrtek 6.12.2016 v 17:00 hodin na návsi. Srdečně zve Obec Předín.


Setkání seniorů

Obecní úřad Předín a Štěměchy srdečně zvou všechny seniory na pravidelné Setkání seniorů z Předína a Štěměch, v sobotu 24.11.2018 ve 14:00 hodin do KD v Předíně.


Oslavy 100 let vzniku republiky

Obec Předín a Základní škola Předín Vás zvou v pátek 26.10.2018 v 17:30 hodin na oslavy 100 let vzniku republiky, se srazem na školní zahradě, kde zazní státní hymna, bude mít proslov starosta obce, bude uloženo poselství pro budoucí generace do schránky, která bude vložena ke kořenům nově vysazené lípy u pomníku, bude položen věnec k památníku padlým v I. světové válce, lampiónový průvod obcí a závěr akce se uskuteční opět na školní zahradě. 


Podzimní svoz nebezpečných odpadů

- se uskuteční  dne 22. září 2018. V Předíně 9,15 - 9,35 u kostela, na Horách  9,05 - 9,10 na návsi. Při tomto svozu se budou od občanů vybírat tyto druhy odpadů: akumulátory, znečištěné obaly od barev, olejů, chemikálií, zářivky, výbojky, televizory, rádia, ledničky, pračky, sporáky, vysavače, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, drobné elektrozařízení z domácností (fény, varné konvice, telefony apod). Vše v nedemontovaném stavu. Jednotlivé komodity odkládejte na jedno místo. Dále upozorňujeme občany, aby např. v lednicích nebyly žádné jiné druhy odpadů a aby oleje a barvy byly v řádně uzavřených nádobách. Při svozu se nebudou od občanů vybírat žádné pneumatiky.


Výzva občanům

Úmorná vedra a nedostatek dešťových srážek posledních týdnů donutila odbor životního prostředí Městského úřadu v Třebíči vydat výzvu ohledně dodržování vodního zákona. Toto opatření vodoprávního úřadu znamená, že se nesmí čerpat voda z vodních toků a nádrží. Žádáme tímto občany, aby neplýtvali zbytečně povrchovou ani podzemní vodou, nezalévali zahrady, hřiště ani trávníky, nenapouštěli vodu do zásobních nádrží ani bazénů, nemyli auta a obecně neplýtvali vodou pitnou, ani vodou z domovních studní! Výzva je zveřejněná na úřední desce OÚ Předín i na elektronické úřední desce.


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Společnost E.ON oznamuje přerušení dodávky elektrické energie v obci Předín z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavny dne 13.6.2018 od 8:00 do 10:00 hodin (vypnutá oblast: část obce napájená z trafostanice U rybníka - směr Hory a Obora) a od 10:00 do 12:00 hodin (vypnutá oblast: část obce napájená z trafostanice Knoflíkáři - směr hřbitov, kostel, hlavní silnice).


Zápis dětí do MŠ Předín

na školní rok 2018/2019 se koná ve čtvrtek od 15:30 do 17:00 hodin v budově mateřské školy. K zápisu přiveďte dítě, které bude MŠ navštěvovat (narozené do 31.8.2016), jeho rodný list a OP rodičů.


Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí na rok 2018

Informace Finančního úřadu pro Kraj Vysočina ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí je k nahlédnutí zde a dále informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí v letošním roce naleznete zde.


Čarodějnice

Čarodějnický a májový výbor vás zvou v pondělí 30.4.2018 do sportovního areálu ke Strhance na akci PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJE. Program: 18,00 stavění máje, 19,00 čarodějné týmy tvoří čarodějnice (s sebou staré hadry), po setmění zapálení čarodějnic, občerstvení zajištěno.


Zápis dětí do 1. třídy

Ředitelství ZŠ a MŠ Předín oznamuje, že zápis dětí do první třídy pro školní rok 2018/2019 se bude konat 23.4.2018 v 15.30 hodin v budově ZŠ Předín.


Pozvánka

Muzeum Předín Vás srdečně zve na vycházku do okolí Želetavy za účasti odborníků RNDr. Stanislava Houzara, Mgr. Milana Vokáče a Ing. Pavla Škrdly "Po stopách dolování zlata" v sobotu 21.4.2018 se srazem v 9.00 hodin na autobusové zastávce na Horách u Předína. Bližší informace: Miroslav Sedláček, tel.: 776 758 260.


Jarní svoz nebezpečných odpadů

- se uskuteční  dne 24. března 2018. V Předíně 9,30 - 9,50 u kostela, na Horách  9,20 - 9,25 na návsi. Při tomto svozu se budou od občanů vybírat tyto druhy odpadů: akumulátory, znečištěné obaly od barev, olejů, chemikálií, zářivky, výbojky, televizory, rádia, osobní pneu (bez disků), ledničky, pračky, sporáky, vysavače, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, drobné elektrozařízení z domácností. Jednotlivé komodity odkládejte na jedno místo. Dále upozorňujeme občany, aby např. v lednicích nebyly žádné jiné druhy odpadů a aby oleje a barvy byly v řádně uzavřených nádobách. Při svozu se nebudou od občanů vybírat traktorové pneumatiky.


Oznámení pro stavebníky a majitele nemovitostí

Stavebníci a majitelé nemovitostí mohou získat informace a nabídky pro své záměry na výstavbu a opravy domů na 15. ročníku stavební výstavy STAVÍME, BYDLÍME, která se koná 7. - 8. února 2018 v budově Fórum na Masarykově náměstí 13 v Třebíči. Je zde možné:

  • konzultovat odborné problémy se zástupci a specialisty stavebních a dodavatelských firem,
  • informovat se o možnostech dodávky materiálů,
  • zadat poptávky na stavební práce a stavební technologie,
  • nakoupit vybavení do domácnosti,
  • získat výstavní slevy.

Zároveň vás zveme i na bezplatné přednášky,které se uskuteční v malém sále přímo na výstavě:
Středa 7.2.
14,00 – 14,55 h Žijte lépe a levněji s našimi dotacemi. (Státní fond životního prostředí ČR)15,00 – 15,55 h Využití obnovitelných zdrojů energie k energetické soběstačnosti. Jak vybrat tepelné čerpadlo a nespálit se? (Cech topenářů a instalatérů ČR)

16,00 – 16,55 h Podlahové topení pro nízkoenergetické a pasivní domy. (Anos s.r.o.)

Čtvrtek 8.2.
14,00 – 14,55 h Podlahové topení pro nízkoenergetické a pasivní domy. (Anos s.r.o.)

15,00 – 15,55 h Využití obnovitelných zdrojů energie k energetické soběstačnosti. Jak vybrat tepelné čerpadlo a nespálit se? (Cech topenářů a instalatérů ČR)

Výstava Stavíme, Bydlíme je otevřena ve středu od 9 do 18 hodin a ve čtvrtek od 9 do 17 hodin. Vstup na výstavu i přednášku je ZDARMA. Bližší informace na www.omnis.cz.


Tříkrálová sbírka

Také v letošním roce probíhala v obci od 1.1. do 14.1.2018 "Tříkrálová sbírka 2018". V Předíně a na Horách procházeli koledníci pod vedením Miluše Vybíralové a Petry Lojdové. Pomocí sbírky bude podpořen rozvoj služeb Oblastní charity Třebíč, např. rekonstrukce budovy Domácí hospicové péče, podpora humanitárního fondu a také podpora projektu Charitní záchranné sítě. V Předíně a na Horách se v letošním roce podařilo vybrat celkem 16.312,- Kč.


Výzva vlastníkům lesů

Odbor životního prostředí MěÚ Třebíč, připomíná, že MZe ČR vydalo opatření obecné povahy, kterým nařizuje vlastníkům lesů na území ČR zpracování těžeb nahodilých do 31.3.2018. Více informací naleznete zde.


Výstup na Mařenku

19. předsilvestrovský výstup obcí Mikroregionu Podhůří Mařenky na horu Mařenku se uskuteční v sobotu 30.12.2017. Sraz ve 12.00 hodin na vrcholu hory.


Vánoční jarmark

Obec Předín Vás zve na 3. Vánoční jarmark, který se uskuteční na stříbrnou addventní neděli 10.12.2017 od 10.0 hodin v kulturním domě.


Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

se uskuteční dne 6. prosince v 17.00 hodin na návsi. Obecní úřad zve na akci všechny občany a hlavně děti, pro které je připravena mikulášská nadílka. 


Územní studie Předín

Návrh Územní studie Předín, lokalita "Za Návesním rybníkem" je k nahládnutí zde.


Kotlíkové dotace

Harmonogram informačních schůzek pro žadatele ke 2. vlně kotlíkových dotací v Kraji Vysočina ke stažení zde: kotliky2017


Oznámení o přerušení dodávky elektrtické energie

ke kterému dojde dne 2.10.2017od 11:00 do 13:00 v obci Hory.


Podzimní svoz nebezpečných odpadů

23.9.2017 se uskuteční svoz nebezpečných odpadů - Hory (na návsi) 9:05-9:10, Předín (u kostela) 9:15-9:35. Při tomto svozu se budou od občanů vybírat tyto druhy odpadů - akumulátory, znečištěné obaly od barev, olejů a chemikálií, zářivky, výbojky, televizory, rádia, osobní pneu, ledničky, pračky, sporáky, vysavače, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, drobné elektrozařízení z domácnosti (fény, varné konvice, telefony). Při svozu se nebudou od občanů vybírat traktorové pneumatiky.


Čarodějnice

Čarodějnický a májový výbor vás zvou v neděli 30.4.2017 do sportovního areálu ke Strhance na akci PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJE. Program: 18,00 stavění máje, 19,00 čarodějné týmy tvoří čarodějnice (s sebou staré hadry), po setmění zapálení čarodějnic, občerstvení zajištěno.


Vysílání DVB-T2

Již brzy nás čeká přechod na digitální vysílání DVB-T2, změnu signálu budou muset řešit i obyvatelé naší obce. Společnost Srovname s.r.o. na tomto odkazu zveřejnila užitečné informace týkající se této změny.


Po stopách Limonitu

Muzeum Předín Vás srdečně zve na vycházku do okolí Předína "Po stopách limonitu (hnědel)", za účasti odborníků RNDr. Stanislava Houzara a Mgr. Milana Vokáče. Sraz v Předíně u autobusové zastávky dne 8.4.2017 v 9:00 hodin.


Informace pro vlastníky vozidel

Dočasné vyřazení - DEPOZIT, sdělení zde


Placení daně z nemovitých věcí

Finanční správa nově nabízí zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail. Více informací naleznete v přiloženém letáku zde.


Ptačí chřipka

V souvislosti s ptačí chřipkou jsou v přiloženém letáku zde uvedené informace Státní veterinární správy pro veřejnost a informace z MZČR pro drobnochovatele zde.


Rozsvícení vánočního stromu

společně s Mikulášem se uskuteční v úterý 6.12.2016 v 17:00 hodin na návsi. Srdečně zve Obec Předín.


Ztracený pes

V neděli 27.11.2016 se u rozhledny Mařenka ztratila černá fenka ročního bulteriera s bílou náprsenkou slyšící na jméno Mell. Více informací zde.


Setkání seniorů

Obecní úřad Předín a Štěměchy srdečně zvou všechny seniory na pravidelné Setkání seniorů z Předína a Štěměch, v sobotu 26.11.2016 ve 14:00 hodin do KD v Předíně.


Kontrola kotlů na pevná paliva

Dle zákona č. 201/2012 Sb. (§ 17 odst. 1 písm. h a § 41 odst. 15) má vlastník kotlů na pevná paliva o výkonu 10 – 300 kW povinnost zajistit odborně způsobilou osobou kontrolu tohoto zařízení a to nejpozději do 31. prosince 2016. Více informací naleznete v dokumentu, který vypracoval Odbor životního prostředí MěÚ Třebíč, zde.


Podzimní svoz nebezpečných odpadů

21.9.2016 se uskuteční svoz nebezpečných odpadů - Hory (na návsi) 9:05-9:10, Předín (u kostela) 9:15-9:35. Při tomto svozu se budou od občanů vybírat tyto druhy odpadů - akumulátory, znečištěné obaly od barev, olejů a chemikálií, zářivky, výbojky, televizory, rádia, osobní pneu, ledničky, pračky, sporáky, vysavače, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, drobné elektrozařízení z domácnosti (fény, varné konvice, telefony). Při svozu se nebudou od občanů vybírat traktorové pneumatiky.


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že dne 1.8.2016 bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy přerušena dodávka elektrické energie v naší obci takto: od 7:30 - 10:00 část obce napojené z TS u hřbitova, od 10:00 - 12:00 část obce napojené z TS u prodejny COOP a od 12:00 - 14:00 část obce napojené z TS u školy (pouze škola, KD, OÚ).


Informace občanům

Jak již bylo avizováno v Předínském zpravodaji č. 35, bude v naší obci zahájena realizace oprav průjezdních úseků krajských silnic č. III/4026 a č. III/4027. Opravy jsou rozděleny do dvou etap. Investorem opravy silnic je Kraj Vysočina, investorem opravy dešťové kanalizace a výstavby chodníku je Obec Předín. 
Od pondělí 18.7.2016 do 31.8.2016 bude uzavřena silnice č. III/4027 od křižovatky silnic I/23 (od mostu) po křižovatku u Fagusu a od křižovatky u Fagusu po konec obce směr Heraltice.
V této I. etapě bude kromě celkové opravy krytu vozovky budován jednostranný chodník a prováděny drobné opravy dešťové kanalizace po celé trase. Silnice         č. III/4026 ve směru na Opatov bude průjezdná a je po ní vedená objízdná trasa ve směru na Heraltice. Autobusová zastávka ve směru Třebíč – Opatov a zpět, bude po dobu této uzavírky přesunuta k prodejně COOP. 
Vlastníkům a uživatelům nemovitostí v prostoru uzavírky bude přístup do jejich nemovitostí umožněn. Při individuálních pracech u jednotlivých domů budou případná omezení, zjm. vjezdu a výjezdu osobních automobilů, řešeny operativně.  Přesto dbejte zvýšené opatrnosti při průjezdu či průchodu tímto prostorem. Ostatním občanům doporučujeme využívat objízdných a obchůzných tras. 

Ve druhé etapě bude uzavřena silnice č. III/4026 od prodejny COOP na konec obce směr Opatov, kromě křižovatkového prostoru u Fagusu, a to od 1.9.2016 do 4.10.2016. O podrobnostech této II. etapy Vás budeme včas informovat.
Pro Vaši informaci ještě uvádíme, že finální úprava povrchu v křižovatkovém prostoru u Fagusu bude realizována na závěr celé akce, kde se předpokládá jednodenní až dvoudenní celková uzavírka.
Plán objízdných tras je vyvěšen na úředních deskách OÚ a na internetových stránkách obce: zde

Arnošt Urbánek, starosta


Dětský den

Zveme vás na DĚTSKÝ DEN, který se koná v sobotu 4.6.2016 ve sportovním areálu u Strhanky. Na programu jsou od 15:00 hodin sportovní disciplíny, od 16:30 vystoupí divadélko Facka se svým programem "Tůdle, nůdle", připraveny budou také skákací hrady. V podvečer nás čeká dražba máje a její pokácení vítězem dražby. Po celou dobu akce zajišťuje občerstvení Sokol Předín.


Nález dvou psů

Byl nám nahlášen nález dvou psů. Jedná se o německého ovčáka a údajně o jezevčíka nebo křížence viz. foto
Bližší informace na tel.: 606201989 p. Plocek nebo 607760935 p. Urbánek.


Čarodějnice

Čarodějnický a májový výbor vás zvou v sobotu 30.4.2016 do sportovního areálu ke Strhance na akci PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJE. Program: 18,00 stavění máje, 19,00 čarodějné týmy tvoří čarodějnice (s sebou staré hadry), po setmění zapálení čarodějnic, občerstvení zajištěno.


Po stopách dolování zlata

Muzeum Předín Vás srdečně zve dne 16.4.2016, sraz v 9:00 hodin u autobusové zastávky, na vycházku do okolí Předína "Po stopách dolování zlata" za účasti odborníků: RNDr. Stanislav Houzar, Mgr. Milan Vokáč, Ing. Pavel Škrdla.


Zvýšení místního poplatku za odvoz komunálních odpadů

S účinnosti od 21.1.2016 vešla v platnost nová obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která stanovuje poplatek pro rok 2016 ve výši 460 Kč/za osobu/a rok. Její úplné znění najdete v sekci "právní předpisy obce".


Tříkrálová sbírka

Od 1.1. do 14.1.2016 probíhala v obci "Tříkrálová sbírka 2016". Po Předíně i na Horách putovali od domu k domu koledníci pod vedením paní Miluše Vybíralové a přinášeli lidem radostnou  zprávu o příchodu Boží lásky na svět skrze dítě narozené v betlémských jeslích. Přitom prosili o dar na pomoc lidem v nouzi. Z peněz, které se podaří letos pomocí sbírky vybrat bude část výtěžku sloužit k rozvoji služeb pro potřebné lidi. Hlavním bodem bude výstavba nového objektu Domova pro matky s dětmi a Rané péče Třebíč,  dále na zakoupení automobiulu pro pečovatelskou službu a bude také podpořena humanitární pomoc a materiální nebo finanční pomoc lidem v sociální či zdravotní nouzi. Oblastní charita Třebíč děkuje všem, kteří přispěli do pokladniček v rámci Tříkrálové sbírky i samotným koledníkům, kteří věnovali svůj čas ve prospěch pomoci druhým. V Předíně a na Horách se v letošním roce podařilo vybrat celkem 12552,- Kč.


Setkání seniorů

Obec Předín a Štěměchy Vás srdečně zve dne 12.12.2015 v 15,00 hodin do Štěměch na SETKÁNÍ SENIORŮ. Připraven je bohatý kulturní program, příjemné prostředí, posezení s přáteli, občerstvení, pro pohodu zahraje kapela Žízeň ze Lhotek. Odjezd autobusu z Hor ve 14:20 hodin a z Předína ve 14:30 hodin.


Rozsvícení vánočního stromu

Obec Předín Vás zve rozsvícení vánočního stromu v neděli 6.12.2015 od 17:00 hodin. Pěvecký soubor Pavoučci zazpívají pásmo koled a možná přijde i Mikuláš s nadílkou. Přijďte si s námi společně zabroukat koledy a vychutnat předvánoční atmosféru u rozzářeného stromečku. Pozvánka ke stažení zde.


Přerušení dodávky vody

VAS Třebíč oznamuje občanům, že z důvodu servisních prací na vodojemu bude zítra 2. prosince přerušena dodávka vody v celé obci v době od 8:00 do 15:00 hodin. Náhradní cisterny budou přistaveny u ZŠ a na křižovatce u mostu.


Oznámení přerušení dodávky elektrické energie

E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že dne 8.12.2015 a 10.12.2015, oba dny v době od 7:30 - 16:00 hodin bude z důvodu plánovaných pracích na zařízení distribuční soustavy přerušena dodávka elektrické energie k vysílači eurotel Štěměchy a k odběratelské trafostanici Předín Oskar.


Kotlíkové dotace pro domácnosti v Kraji Vysočina

Kraj Vysočina zve veřejnost na první konzultační schůzky k problematice Kotlíkových dotací, které se uskuteční na Městském úřadě v Třebíči dne 30.11.2015 v 16:00 hodin. Pozvánka ke stažení zde
K této problematice vydal Kraj Vysočina dokument s názvem Kotlíkové dotace v kostce, více zde


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že dne 30.9.2015, v době od 7:30 - 15:30 bude v celé obci Předín, z důvodu plánovaných prací, přerušena dodávka elektrické energie.


Podzimní svoz nebezpečných odpadů

19.9.2015 se uskuteční svoz nebezpečných odpadů - Hory (na návsi) 9:05-9:10, Předín (u kostela) 9:15-9:35. Při tomto svozu se budou od občanů vybírat tyto druhy odpadů - akumulátory, znečištěné obaly od barev, olejů a chemikálií, zářivky, výbojky, televizory, rádia, osobní pneu, ledničky, pračky, sporáky, vysavače, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, drobné elektrozařízení z domácnosti (fény, varné konvice, telefony). Při svozu se nebudou od občanů vybírat traktorové pneumatiky.


Opatření k dlouhotrvajícímu suchu

Vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu, vyzýváme všechny občany a organizace k maximálnímu šetření povrchovou i podzemní vodou. Zejména je nutné omezit zalévání pozemků, napouštění bazénů, mytí vozidel a jakékoliv další nešetrné zacházení s vodními zdroji. Tato výzva platí do odvolání. Pokud se nezmění přetrvávající klimatické podmínky, může dojít i k přísnější regulaci nebo až k úplnému zákazu čerpání povrchových vod Opatřením obecné povahy.


O pohár starosty Obce Předín

SDH Předín vás zve v sobotu 8.8.2015 do sportovního areálu ke Strhance na hasičskou soutěž v požárním útoku v rámci Jihlavské OPEN ligy - O pohár starosty Obce Předín. Akce začíná ve 13,00 hodin a po celý den je zajištěno bohaté občerstvení.


Zdravotní středisko - oznámení

MUDr. Zdeňka Kotyzová - letní dovolená:
27.7. - 31.7.2015
17.8. - 21.8.2015
zastupuje MUDr. Jiřina Františková
Lesonice (tel. 568 446 222)
Želetava (tel. 568 455 232)
mobil: 606 381 938
Po 7:00-10:00 - Lesonice   10:30-13:00 - Želetava 
St 7:30-12:00 - Želetava   13:00-18:00 - Lesonice
Čt 9:30-13:00 Lesonice
Pá 7:30-12:00 Želetava


Občanské průkazy

V letošním roce končí desetileté období od hromadné výměny občanských průkazů prováděné v roce 2005. Zkontrolujte si, zda Vám nekončí doba platnosti Vašeho občanského průkazu. Více informací získáte zde.


Cyklojízda MAS Podhorácko

Pozvánka na čtvrtou cyklistickou vyjížďku obcemi Podhorácka ke stažení zde.


Očkování psů

V sobotu 13.6.2015 v 9:00 hodin v Předíně u kostela, bude veterinární technik p. Suchá očkovat psy proti vzteklině. 


Ordinace praktického lékaře

S účinností od 1.4.2015 předává MUDr. Boris Hronza své ordinace praktického lékaře  v Předíně a Opatově MUDr. Zdeňce Kotyzové, viz. sdělení.
Praktická lékařka MUDr. Zdeňka Kotyzová od 1.4.2015 rozšiřuje ordinační hodiny, bližší informace jsou uveřejněny na našich stránkách v odkazu "zdravotní středisko".


Informace pro vlastníky lesů

V níže uvedených dokumentech Odboru životního prostředí Městského úřadu v Třebíči, získají vlastníci lesů důležité informace v souvislosti s vedením lesní hospodářské evidence, kterou je vlastník lesa povinen předat orgánu státní správy lesů vždy do konce března za uplynulý kalendářní rok: povinnost evidence 
Další informace se týkají lesních porostů, které byly v závěru loňského roku poškozeny ledovkovou kalamitou. I přes značné úsilí velké části vlastníků se stále v lesních porostech nachází velké množství nezpracované dřevní hmoty vhodné pro vývoj podkorního hmyzu (kůrovce, lýkožrouta smrkového). Je nezbytně nutné provádět včas a důsledně zejména tato opatření: ochrana lesa


Koncert Veselé trojky

Obec Předín pořádá koncert Veselé trojky v Předíně.
Kdy: v pátek 3. dubna 2015 v 17:00 hod.
Kde: Kulturní dům Předín
Cena: 150,- Kč
Předprodej vstupenek v kanceláři Obecního úřadu v Předíně.
Po - Čt od 8:00 - 15:00 hodin
Pá od 8:00 - 13:00 hodin
tel.: 568 884 377
Srdečně Vás zveme.


Tříkrálová sbírka

Od 1.1. do 14.1.2015 probíhala v obci "Tříkrálová sbírka 2015". Po Předíně i na Horách putovali od domu k domu koledníci pod vedením paní Miluše Vybíralové a přinášeli lidem radostnou  zprávu o příchodu Boží lásky na svět skrze dítě narozené v betlémských jeslích. Přitom prosili o dar na pomoc lidem v nouzi. Z peněz, které se podaří letos pomocí sbírky vybrat bude zakoupeno vybavení pro Domácí hospicovou péči, bude podpořena pracovní terapie pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, na realizaci programu na pomoc ohrožené mládeži, trpící šikanou a pod., část výtěžku bude směřována Rané péči. V Předíně a na Horách se v letošním roce podařilo vybrat celkem 11258,- Kč. Děkujeme :-)


Předsilvetrovský výstup na Mařenku

Předsilvestrovský výstup obcí Mikroregionu Podhůří Mařenky se uskuteční v sobotu 27.12.2014. Sraz ve 12,00 hodin na vrcholku hory. Občerstvení a dobrou náladu s sebou. Guláš v hospodě na hřišti a v hospodě u Hrčky.


Nabídka nejrychlejšího internetu 4GLTE

Ve středu 26.11.2014 v 15:00 hodin se v přísálí KD uskuteční setkání se zástupci společnosti O2, která nabízí nejrychlejší internet 4GLTE. Společnost zve všechny zájemce.


Adventní tvoření

Komunitní škola Předín vás zve na adventní tvoření do KD Předín v pátek 28.11.2014
v 17,00 hodin.
Pro dospělé je připravena výroba adventního věnce, vánočního svícnu a vánočního copu (s sebou zahr. nůžky).
Pro děti výroba vánoční vázy, vánoční enkaustiky a stromečku z FIMA (s sebou čirou PET láhev).
Poplatek: dospělí 100,-Kč, děti 30,-Kč.
Občerstvení zajištěno.


Setkání se seniory

Obec Předín a obec Štěměchy vás zvou v sobotu 22.11.2014 v 15,00 hodin na SETKÁNÍ SE SENIORY tentokrát v Předíně. Zajištěn kulturní program, hudba k tanci a poslechu, občerstvení.
Odjezd z Hor ve 14,40 hodin.


Zlatí retrívři

V  naší obci se našli dva zatoulaní pejsci zlatých retrívrů, jsou to asi roční štěňata. Bližší informace na tel. č. 607 760 935.


Změna svozu bioodpadu

Společnost ESKO-T sděluje, že od listopadu 2014 do března 2015 dochází ke změně frekvence svozu 770 l (hnědých) nádob na bioodpad, a to z týdenního na 14ti denní svoz.


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
E.ON Česká republika, s.r.o. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude dne 21. 10. 2014 v celé obci Hory od 7:30 do 16:00 hodin přerušena dodávka el. energie.


Rozšíření ordinačních hodin praktického lékaře pro dospělé

Od 1.9.2014 má praktická lékařka MUDr. Zdeňka Kotyzová rozšířené ordinační hodiny:
Pondělí 11:00 - 15:30
Čtvrtek 10:00 - 16:00, odběry 11:00 - 11:45


Podzimní svoz nebezpečných odpadů

20.9.2014 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu - Hory 8,50-8,55, Předín 9,00-9,20. Při tomto svozu se budou od občanů vybírat tyto druhy odpadů - akumulátory, znečištěné obaly od barev, olejů a chemikálií, zářivky, výbojky, televizory, rádia, osobní pneu, ledničky, pračky, sporáky, vysavače, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, drobné elektrozařízení z domácnosti ( fény, varné konvice, telefony). Při svozu se nebudou od občanů vybírat traktorové pneumatiky.


Slavnostní zahájení školního roku 2014/2015
 proběhne v pondělí 8. září v 8.00 hodin v budově základní školy. Žáci si s sebou přinesou pouze přezůvky a psací potřeby, prvňáčci i aktovku. V tento den ještě nebude oběd ani školní družina, děti odejdou po první vyučovací hodině, tj. v 8.50 hodin. Vyučování podle rozvrhu začíná v úterý 9.9.2014.


Oznámení

Ředitelka ZŠ a MŠ Předín po dohodě se zřizovatelem oznamuje, že v týdnu od 1.9.2014 do 5.9.2014 budou mít žáci ZŠ pět dnů ředitelského volna. Školní rok 2014/2015 bude slavnostně zahájen v pondělí 8.9.2014 v 8.00 hod. v budově ZŠ. Důvodem k vyhlášení ředitelského volna je dokončování stavebních prací a úklidu ve škole. Mateřská škola bude v omezeném provozu otevřena od 1.9.2014. Školní kuchyň bude fungovat také v omezeném provozu, a to pro MŠ a cizí strávníky.


Zdravotní středisko - dovolená

Dovolená :
MUDr. Boris Hronza , MUDr. Zdeňka Kotyzová
7.-11.7.2014, 28.7.-8.8.2014, 18.8.-22.8.2014
Zastupuje MUDr. Hávová, Poliklinika Třebíč

MUDr. Jana Jaburková 
30.6.-4.7.2014, 21.7.-25.7.2014
Zastupuje MUDr. Pavel Janovský, MUDr. Jarmila Janovská ( Poliklinika Hájek )


Uzavírka silnice I/23

Od 16.6.2014 do 12.10.2014 povoluje Kraj Vysočina uzavírku silnice první třídy I/23 od křižovatky v Červené Hospodě po křižovatku se silnicí na Veverce.
Nařízená objízdná trasa je pro veškerou dopravu obousměrně od křižovatky Kasárna po silnici I/38 do Želetavy, dále po silnici přes Bítovánky, Římov, Rokytnici nad Rokytnou a Stařeč do Třebíče.


Nabídka kurzů,

které nabízí Okresní hospodářská komora Třebíč, ke stažení zde


Komunitní škola

Přijďte si ochutnat a vyzkoušet recepty z listového těsta - mřížkový koláč se špenátem, roládky, pirožky, prasečí uši,...v pátek 16.5.2014 v 17,00 hodin ve cvičné kuchyňce  ZŠ Předín.
Poplatek : 30,-Kč ( není nutno se hlásit předem ), sebou přezůvky.
Srdečně zve Komunitní škola Předín 


Služba na obecním úřadě

Na základě ustanovení § 30 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do Evropského parlamentu“), je 8. květen 2014 posledním dnem pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu obecnímu nebo zastupitelskému úřadu.


Z tohoto důvodu bude Obecní úřad v Předíně otevřen dne 8. května 2014 v době od 8.00 do 16.00 hodin pro převzetí případné žádosti o vydání voličského průkazu.


Čarodějnice

Čarodějnický a májový výbor vás zvou ve  středu 30.4.2014 do sportovního areálu ke Strhance na akci STAVĚNÍ MÁJE a ČARODĚJNICE. Program : 18,00 stavění máje, 19,00 čarodějné týmy tvoří čarodějnice ( sebou staré hadry), po setmění zapálení čarodějnic, pařezová šou, občerstvení zajištěno,.. 


Divadelní představení

MAS Společná cesta, o.s.,
OS MAS Za Humnama a Podhorácko, o.p.s.
Vás zvou na divadelní představení Spolku divadla Antonína Vorla z Křenovic,
ZE ŽIVOTA HMYZU (Josef a Karel Čapek), v sobotu 26. dubna 2014 v 17:00 hodin, v Kulturním domě Předín.
Vstupné zdarma!


Den Země na Chaloupkách
 
Pozvánka na Den Země na Chaloupkách - viz. příloha


Oznámení ordinace praktického lékaře pro dospělé:

Vážení občané Předína,
dovolujeme si Vám oznámit, že od 1.4.2014 registrujeme nové pacienty.Nově budeme ordinovat i v Opatově. V příštím roce plánujeme rozšíření ordinačních hodin.
MUDr. Boris Hronza
MUDr. Zdeňka Kotyzová

Ordinační hodiny
Ordinace praktického lékaře pro dospělé

Předín (MUDr. Kotyzová)
PO  13:00-15:30
ČT  10:00-12:00

Opatov (MUDr. Kotyzová)
PO  16:00-18:00
ST  7:30-12:00
ČT  7:00-9:00

Třebíč, Poliklinika Vltavínská (MUDr. Hronza)
PO  7:00-12:00
ÚT  7:00-12:00
ST  7:00-12:00
ČT  13:00-18:00
PÁ  7:00-12:00

 


Svoz nebezpečného odpadu

Jarní svoz nebezpečného odpadu se uskuteční  5. dubna 2014. V Předíně 9,20 - 9,40 u kostela, na Horách  9,10 - 9,15 na návsi.
Při tomto svozu se budou od občanů vybírat tyto druhy odpadů: akumulátory, znečištěné obaly od barev, olejů, chemikálií, zářivky, výbojky, televizory, rádia, osobní pneu, ledničky, pračky, sporáky, vysavače, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, drobné elektrozařízení z domácností.
Jednotlivé komodity odkládejte na jedno místo. Dále upozorňujeme občany, aby např. v lednicích nebyly žádné jiné druhy odpadů a aby oleje a barvy byly v řádně uzavřených nádobách. Při svozu se nebudou od občanů vybírat traktorové pneumatiky.


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

E.ON Česká republika, s.r.o. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude dne 18. 3. 2014 v celé obci Předín od 9:00 do 11:00 hodin přerušena dodávka el. energie.


Karneval s Inkou

Předínská MATEŘINKA pořádá v sobotu

23.3.2014 maškarní KARNEVAL S INKOU. Začátek v 15,00 hodin. Vstupné dobrovolné. Čekají vás hry, soutěže, písničky, tombola, občerstvení.


Zájezd do LAGUNY TŘEBÍČ

Komunitní škola Předín pořádá 7.3.2014 zájezd do aguaparku LAGUNA TŘEBÍČ. Odjezd v 16,00 hodin od autobusové zastávky, návrat v 19,00 hodin. Cena za autobus : 50,-Kč/osoba.Vstupné si hradí každý účastník sám. Zájemci hlaste se  do 28.2.2014 : osobně v kanceláři OÚ, na tel.568 884 377, e-maile - ou.predin@tiscali.cz nebo osobně u místostarostky. Akce se uskuteční při naplnění autobusu.


Předsilvestrovský výstup na Mařenku
Předsilvestrovský výstup obcí Mikroregionu Podhůří Mařenky se uskuteční v sobotu 28.12.2013. Sraz ve 12,00 hodin. Sraz ve 12,00 hodin na vrcholku hory. Občerstvení a dobrou náladu sebou. Guláš v hospodě na hřišti.


Adventní tvoření

Komunitní škola Předín vás zve na adventní tvoření do KD Předín v pátek 29.11.2013 v 17,00 hodin.
Pro dospělé je připravena výroba adventního věnce a svícnu.
Pro děti výroba vánočních papírových ozdob a vánočního svícnu.
Poplatek : dospělí 80,-Kč, děti 20,-Kč.
Občerstvení zajištěno.


Vítání občánků
Vítání nových předínských občánků se uskuteční v sobotu 23.11.2013 v 10,00 hodin v obřadní síni obecního úřadu.


Setkání seniorů
Obec Předín vás zve 16.11.2013 v 15,00 do Štěměch na SETKÁNÍ SENIORŮ. Odvoz autobusem bude zajištěn. Připraven je pestrý program, občerstvení a hudba k tanci a poslechu.


Jdeme ven
V neděli 20.10.2013 vás zveme na turistický pochod k Zlatomlýnu a na Hutě. Zpět se budeme vracet okolo Vidláku. Sraz ve 13,00 hodin pod kostelem.


Recepty z cukety
Komunitní škola Předín vás zve v pátek 18.10.2013 v 17,00 hodin do kuchyňky v základní škole. Budeme vařit, péct, smažit a ochutnávat recepty z cukety. Poplatek : 30,-Kč.


Podzimní svoz nebezpečného odpadu
21.9.2013 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu - Hory 9,25-9,30, Předín 9,35-10,00. Při tomto svozu se budou od občanů vybírat tyto druhy odpadů - akumulátory, znečištěné obaly od barev, olejů a chemikálií, zářivky, výbojky, televizory, rádia, osobní pneu, ledničky, pračky, sporáky, vysavače, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, drobné elektrozařízení z domácnosti ( fény, varné konvice, telefony). Při svozu se nebudou od občanů vybírat traktorové pneumatiky.


Loučení s prázdninami
Obec Předín a Sokol Předín vás zvou na LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI v sobotu 31.8.2013 v 16,00 hodin do sportovního areálu u Strhanky.
Program : sportovní disciplíny na stanovištích, nafukovací skákací hrad, dražení a kácení máje, pařezová show, hudba, občerstvení, ...


Jdeme ven....
Zveme vás na pochod Jdeme ven, tentokrát do Opatova - s pověstmi. Sraz 25.8.2013 ve 13,00 hodin pod kostelem.


Upozornění

Ordinace dětského i praktického lékaře jsou od 19.8.2013 přestěhovány do nového zdravotního střediska v přízemí budovy mateřské školy.


O pohár starosty
SDH Předín vás zve v sobotu 10.8.2013 do sportovního areálu ke Strhance na hasičskou soutěž Jihlavská OPEN liga - O pohár starosty. Akce začíná ve 13,00 hodin, je připraven bohatý program a občerstvení. Za příznivého počasí bude akce pokračovat do pozdních večerních hodin.


Přerušení dodávky el. energie v obci Hory

E.ON Česká republika, s.r.o. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude dne 9. 8. 2013 v obci Hory od 13:00 do 14:30 hodin přerušena dodávka el. energie.


Zpravodaj MAS Podhorácko

bude z finančních důvodů vydáván pouze v elektronické podobě. Červnové vydání zpravodaje si můžete prohlédnout zde.


Očkování psů proti vzteklině

V sobotu 15.6.2013 proběhne očkování psů proti vzteklině. V Předíně u kostela od 9:00 a na Horách na návsi od 9:45. Očkování bude provádět veterinární technik p. Suchá.


!!! AKCE ZRUŠENA !!!

Dětský den - Zveme vás na jarní karneval v námořnickém duchu, který se uskuteční v sobotu 1.6.2013 na školním hřišti od 15,00 do 17,00 hodin. Potom se akce přesune do sportovního areálu u Strhanky, kde od 18,00 do 24,00 hodin bude Country večer s kácením máje, drobnými odměnami pro děti, s country kapelou a ohňovou pařezovou show.


ČARODĚJNICE
Předínský májový a čarodějnický výbor svolává na 30.4.2013 ČARODĚJNICE do sportovního areálu ke Strhance. V 18,00 hodin se začne stavět mája, v 19,00 hodin budou čarodějné týmy vyrábět čarodějnice, ve 20,00 hodin bude zapálem oheň a čarodějnice budou upáleny.


Pomazánky
Komunitní škola Předín vás zve v pátek 26.4.2013 v 17,00 hodin na akci POMAZÁNKY. Přijďte si vyzkoušet a ochutnat pomazánku krabí, brokolicovou, celerovou, čočkovou, hermelínovou a jiné. Akce se uskuteční ve cvičné kuchyňce ZŠ Předín. Poplatek : 30,-Kč.


Jdeme ven...

Zveme vás na vycházku Jdeme ven... tentokrát na Mařenku a na Dašov v neděli 21.4.2013. Sraz ve 13,00 hodin u KD Předín.


Informace pro občany k OZV č. 1/2012 o odpadech

Informační leták ke stažení: zde


Akce ke konci roku

Srdečně vás zveme na akce ke konci roku 2012 :
- 23.12. v 16,00 hodin KOLEDOVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU, vánoční náladu v nás naladí
dechová hudba Horané
- 26.12. ve 14,00 hodin pořádá předínská farnost a pěvecký soubor Pavoučci ŠTĚPÁNSKÉ KOLEDOVÁNÍ v kostele sv. Václava
- 29.12. PŘEDSILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA HORU MAŘENKU, sraz ve 12,00 hodin na vrcholku hory
- 31.12. přivítání nového roku 2013 u vánočního stromu přípitkem a malým ohňostrojem


Pamětní lahvička k otevření rozhledny na Mařence

Pro všechny turisty a sběratele je v omezeném množství v prodeji v kanceláři obecního úřadu skleněná 2 dl lahvička s gravírovaným obrázkem rozhledny na Mařence, viz obrázek zde. Cena lahvičky je 100,- Kč. 


Setkání se seniory

Obec Předín a obec Štěměchy vás zvou v sobotu 1.12.2012 v 15,00 hodin na SETKÁNÍ SE SENIORY tentokrát v Předíně. Zajištěn kulturní program, hudba k tanci a poslechu, občerstvení.
Odjezd z Hor ve 14,15 hodin.


Adventní tvoření

Zveme vás v pátek 30.11.2012 v 16,00 hodin do kulturního domu na ADVENTNÍ TVOŘENÍ. Budeme vyrábět - dospělí - adventní věnec, svícen, dekoraci na dveře, děti - vánoční zvonek, koule a hvězda. Poplatek - dospělí 60,-Kč, děti 20,-Kč. Občerstvení zajištěno.


Slavnostní otevření rozhledny Mařenka

Pozvánka ke stažení zde


Zubní pohotovost

Aktualizovaný seznam služeb zubní LSPP je ke stažení  zde


Oslavy 80 let Sokola Předín

TJ Sokol Předín srdečně zve všechny občany na oslavy 80 let od svého založení. Oslavy se budou konat dne 11. srpna 2012 ve sportovním areálu v Předíně.
Program oslav:
8:00-10:30
dětský turnaj kategorie mladší přípravka
8:00-10.30 dětský turnaj kategorie starší přípravka
11:30-16:20 dětský turnaj kategorie mladší žáci
11:30-16:20 dětský turnaj kategorie starší žáci
17:00-18:45 přátelský zápas "starých pánů" nad 35 let
Sokol Předín - SK Podklášteří Třebíč
od 18:45 živá hudba Lubošou
v 19:30 losování výherce hlavní ceny oslav.
Po celý den bude možno nahlédnout do kroniky Sokola Předín.
Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.


Předín CUP

Sokol Předín vás zve na 10.ročník "hobby fotbalového " turmaje Předín CUP 2012. V sobotu 23.6.2012, začátek v 9,00 hodin.
Občerstvení zajištěno.


Očkování psů proti vzteklině

V sobotu 26.5.2012 proběhne očkování psů proti vzteklině. V Předíně u kostela od 9:00 a na Horách na návsi od 9:45. Očkování bude provádět veterinární technik p. Suchá.


Čarodějnice a stavění máje

Čarodějnický a májový výbor svolává na pondělí 30.4.2012 ČARODĚJNICE ke Strhance.
Program:  18:00 stavění máje; 19:00 čarodějnické disciplíny; 20:00 zapálení čarodějnic; vypuštění balónků přátelství. Občerstvení zajištěno.


Jdeme ven ...

Zveme vás na pochod v neděli 22.4.2012 tentokrát na Chaloupky. Sraz v 10:00 pod kostelem. Trasa Předín pod kostelem - hájenka na Hadí hoře - rozcestí na Opatov - hájenky na Kříži - Chaloupky (10 km). Na Chaloupkách se zdržíme dle domluvy na akci DEN ZEMĚ O ZEMI. S sebou svačinu, pití, nějaký peníz. Zpět se budeme vracet po stejné trase. 


Jarní svoz nebezpečného odpadu

se uskuteční 7. 4. 2012, Hory: 9,40-9,45 hod (na návsi), Předín: 9,50-10,20 hod (u kostela). Vybírat se budou tyto druhy odpadů: akumulátory, znečištěné obaly od barev, olejů, chemikálií, zářivky, výbojky, televizory, rádia (v nedemontovaném stavu), osobní pneu (bez disků!!), ledničky, pračky, sporáky, vysavače, mikrovlné trouby, fritovací hrnce, drobné elektrozařízení z domácností (fény, varné konvice, telefony apod.)...

Při svozu se nebudou od občanů vybírat traktorové pneumatiky.

Společnost ESKO-T žádá občany, aby odkládali jednotlivé komodity na jedno místo (např. ledničky k ledničkám, televizory k televizorům...). Dále upozorňuje občany, aby v lednicích nebyly žádné jiné druhy odpadů, a aby oleje a barvy byly v řádně uzavřených nádobách, jinak nebudou odebírány.


Karneval
Předínská MATEŘINKA zve všechny 17.3.2012 v 15,00 hodin do kulturního domu v Předíně na KARNEVAL. Program bude v režii divadélka Mrak. Občerstvení - odměny - vstupné dobrovolné.


Navýšení ceny za svoz komunálního odpadu.


Od 1.1.2012 došlo k navýšení ceny za svoz komunálního odpadu.
Čtvrletní svoz ( 110 l popelnice ) - 372,-Kč
Jednonázová známka za svoz - 85,-Kč


Školní ples

V sobotu 11.2.2012 se uskuteční tradiční ŠKOLNÍ PLES.
Hudby PROMĚNY, občerstvení, kulturní vystoupení. Vstupné 90,-Kč.
Srdečně zvou pořadatelé.


14.1.2012 - vepřové hody

TJ Sokol Předín pořádá v areálu kulturního domu v Předíně dne 14.1.2012 od 11:00 hodin "Vepřové hody". Přijďte ochutnat: ovar, jelítka, jitrničky, tlačenku, polévku, výpečky nebo si koupit čerstvé maso. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé :-)


Akce na konci roku

Zveme vás
- v pondělí 26.12.2011 ve 14,00 hodin do kostela svatého Václava, kde se uskuteční vánoční koncert pěveckého souboru PAVOUČCI, srdečně zve farnost
- v pátek 30.12.2011 na 13. předsilvestrovský výstup na Mařenku obcí mikroregionu Podhůří Mařenky, sraz ve 12,00 na vrcholku hory, po návratu vás čeká guláš v hospodě na hřišti
- o půlnoci na Silvestra k vánočnímu stromu, kde přivítáme nový rok 2012 přípitkem a ohňostrojem
- Jdeme ven-novoroční výstup na Kobylí Hlavu, sraz ve 13,00 hodin pod kostelem


Adventní dílničky

Komunitní škola Předín vás zve v neděli 27.11.2011 v 15,00 hodin do kulturního domu v Předíně na ADVENTNÍ DÍLNIČKY.
Pro dospělé : stromeček v květináči, adventní věnec, vánoční svícen
Pro děti : sobík, kalendář, vánoční přání
Poplatek : dospělí 100,-Kč, děti 20,-Kč
Bufet pro cestou promrzlé - horký punč, čaj, káva,...


Keramika

Zveme zájemce, aby přišli do keramické dílny v ZŠ Předín, společně si popovídat, pobavit se a především si něco vyrobit.
Začínáme ve středu 2.11.2011 od 17:00- do 19:00 hodin.

Keramika se bude konat 1x za 14 dnů, vždy ve středu, v kramické dílně ZŠ Předín.
Termíny lekcí do konce roku: 2.11., 16.11., 30.11., 14.12.
S sebou pracovní oděv, nápady a inspiraci pro ostatní.
Cena 1 lekce vč. materiálu: 80,- Kč
Lektor: Jiří Kaman
Na tento kurz se nemusíte přihlašovat, prostě přijďte :))
Těšíme se na Vás.


Setkání s důchodci
Obec Předín a obec Štěměchy zvou všechny seniory na SETKÁNÍ S DŮCHODCI  tentokrát do Štěměch v sobotu 12. listopadu 2011 v 15,00 hodin. Odjezd autobusu z Hor ve 14,30 hodin, z Předína ve 14,40 hodin. Zajištěn : kulturní program, hudba k tanci a poslechu, občerstvení.


Podzimní svoz nebezpečného odpadu
Podzimní svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 24.9.2011. Na Horách od 10,10 do 10,15 a v Předíně od 10,20 do 10,50 hodin.
Budou vybírány tyto druhy odpadů - akumulátory, znečištěné obaly od barev, olejů a chemikálií, zářivky, výbojky, televizory, rádia, osobní pneu, ledničky, pračky, sporáky, vysavače, mikrovlné trouby, fritovací hrnce, drobné elektrozařízení


Zápis dětí do cestovních pasů KONČÍ

Od 1. července 2011 nebude možné zapsat dítě do cestovního pasu rodiče. Občan mladší 10 let, který dosud nebyl zapsán v cestovním pasu rodiče a chce vycestovat, bude muset vlastnit svůj cestovní pas.
Cestovní pas bude vydáván na dobu 5 let. Správní poplatek za vydání pasu činí 100,-Kč.

Cestovat s dětmi, které jsou zapsány v cestovních pasech rodičů, bude možné do 26. června 2012, poté zápisy pozbývají platnost! Každý občan (i dítě dříve zapsané v cestovním pasu rodiče) bude muset mít k vycestování do zahraničí od 27. června 2012 vlastní cestovní doklad. Cestovní pasy rodičů zůstanou nadále platné, přestane platit pouze údaj o zápisu dítěte.

Doklady potřebné k vydání cestovního dokladu:
rodný list dítěte, Osvědčení o státním občanství ČR nebo cestovní pas dítěte, občanský průkaz rodiče.
Žádost a fotografie se pořizují přímo na místě při podání žádosti o cestovní pas.

Zdroj:
Městský úřad Třebíč
odbor správních činností
 
 
 


Loučení s prázdninami

Obec Předín a Sokol Předín vás zve v sobotu 27.8.2011 v 16,00 hodin na fotbalové hřiště ke Strhance na akci Loučení s prázdninami.  
Děti budou plnit úkoly na stanovištích - RECYKLOHRANÍ. Po celou dobu akce bude k dispozici trampolína a občerstvení.


Očkování psů proti vzteklině

V sobotu 28.5.2011 proběhne očkování psů proti vzteklině. V Předíně u kostela od 9:00 a na Horách na návsi od 9:45. Očkování bude provádět veterinární technik p. Suchá.


Po stopách zlata...

Zveme vás na vycházku s odborníky Po stopách zlata, která se uskuteční v sobotu 7.5.2011.
Sraz v 9,00 u autobusové zastávky v Předíně. Trasa povede proti proudu Brtničky, směrem na Zákopy - sondování. Zpět se budeme vracet přes Hory.
Sebou : terénní obuv a oblečení, buřty, pití


Hrátky s čertem
Předínští ochotníci Vás zvou na divadelní představení HRÁTKY S ČERTEM, které se koná v sobotu 23.4.2011 v 19,00 hodin a v neděli 24.4.2011 ve 14,00 hodin. Vstupné 50,-Kč, předprodej na OÚ Předín.


Vycházka do Hvězdoňovic

Zveme vás na vycházku do Hvězdoňovic v neděli 3.4.2011. Sraz ve 13,00 pod kostelem. Trasa : Předín-Frenštát-Zlodějka-Chlístov-jeskyňka-Hvězdoňovice ( posezení v hospůdce ), odvoz zajištěn ( 30,-Kč ).


Vycházka okolo Mařenky

Zveme vás na vycházku v neděli 6.3.2011 Okolo hory Mařenky ke studánce Zlodějce.
Sraz ve 13,00 u kulturního domu, délka trasy 12 km.


Jarní svoz nebezpečého odpadu

se uskuteční 2. 4. 2011, Hory: 10,15-10,20 hod (na návsi), Předín: 10,25-10,45hod (u kostela). Vybírat se budou tyto druhy odpadů: akumulátory, znečištěné obaly od barev, olejů, chemikálií, zářivky, výbojky, televizory, rádia (vnedemontovaném stavu), osobní pneu (bez disků!!), ledničky, pračky, sporáky, vysavače, mikrovlné trouby, fritovací hrnce, drobné elektrozařízení z domácností (fény, varné konvice, telefony apod.)...

Při svozu se nebudou od občanů vybírat traktorové pneumatiky.

Společnost ESKO-T žádá občany, aby odkládali jednotlivé komodity na jedno místo (např. ledničky k ledničkám, televizory k televizorům...). Dále upozorňuje občany, aby v lednicích nebyly žádné jiné druhy odpadů, a aby oleje a barvy byly v řádně uzavřených nádobách, jinak nebudou odebírány.


Vycházka ke studánce

Zveme Vás v neděli 13.2.2011 na vycházku k Římské studánce.
Sraz ve 13.00 pod kostelem sv. Václava, Předín.


Cvičení pro ženy

Komunitní škola pořádá cvičení pro ženy, které začíná ve čtvrtek 20.1.2011 od 18.45 do 19.45 hodin v přísálí kulturního domu (zadní vchod). Srdečně zveme všechny zájemce.


Přivítání roku 2011
Obec Předín zve všechny občany o půlnoci k vánočnímu stromu na přivítání nového roku 2011 přípitkem a ohňostrojem.


Předsilvestrovský výstup na Mařenku
12.předsilvestrovský výstup občanů mikriregionu Podhůří Mařenky na Mařenku se uskuteční ve středu 29.12.2010. Sraz je ve 12,00 na vrcholku hory.


Vánoce, vánoce přicházejí

Komunitní škola Předín zve všechny občany na akci Vánoce, vánoce přichzejí v sobotu 18.12.2010 do kulturního domu v Předíně. Akce se bude konat od 15,00 do 19,00 hodin. 
Budeme péci a ochutnávat vánočky, zdobit vánoční perníčky a vyrábět jednoduché vánoční ozdoby.
Na chodbě budete moci zhlédnout výstavu vánočních stromečků nazdobených dětmi a žáky ZŠ a MŠ Předín a výstavu obrazů Davida Cejpka.
Také malé předínské muzeum bude vánočně vyzdobené.
Občerstvení a vánoční nálada zajištěny.


Gelové svíčky

Komunitní škola vás zve na akci GELOVÉ SVÍČKY, která se koná 16.12. v 16,00 hodin v budově Základní školy Předín.


Setkání s důchodci


Obec Předín a obec Štěměchy zve všechny seniory 11.prosince 2010 - 15,00 hodin do kulturního domu v Předíně na SETKÁNÍ S DŮCHODCI. Bude pro vás připraven kulturní program, hudba k tanci i poslechu - kapela INVAZE, občerstvení. 


Adventní vazba

Komunitní škola Předín vás zve v pátek 26.11.2010 v 17,00 hodin do ZŠ v Předíně na Adventní tvoření - ADVENTNÍ VAZBY. 


Přerušení dodávky el. energie

E.ON Česká republika, s.r.o. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude dne 4. října 2010 v dopoledních hodinách omezena dodávka el. energie v některých částech obce napojené na TS Knoflíkáři, areál FAGUS a TS U rybníka:
- 8:00-10:00 ulice na Opatov, Smrtelná, od Krutišů ke Konzumu, dílna Fagus
- 9:00-11:00 ulice kolem rybníka Návesního, okolo hlavní silnice směrem na Telč a dolní cesta k fotbalovému hřišti.


Podzímní svoz nebezpečných odpadů

se uskuteční 2.10.2010, Hory : 7,30-7,40hod ( na návsi ), Předín : 7,45 - 8,15hod ( u kostela ).
Vybírat se budou tyto druhy odpadů : akumulátory, znečištěné obaly od barev, olejů, chemikálií, zářivky, výbojky, televizory, rádia, osobní pneu ( bez disků ), ledničky, pračky, sporáky, vysavače, mikrovlné trouby, fritovací hrnce, drobné elektrozařízení z domácností (fény, varné konvice, telefony ...)

Při svozu se nebudou od občanů vybírat traktorové pneumatiky.


Loučení s prázdninami

Obec Předín zve všechny velké i malé v sobotu 28.8.2010 pod hráz rybníka Strhanka na akci LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI.
Program :
13,00-15,00  
fotbalový miniturnaj přípravek
13,00             
atrakce vodnické i suchozemské
15,00             
slavnostní předvedení zavlažovacího zařízení
slavnostní otevření altánu
15,30             
vodnické toulání okolo Strhanky pro nejmenší
18,00             
kácení máje
19,00             
večerní pohádky pro děti i pro dospělé


Výprava po stopách dolování zlata

Zveme vás na VÝPRAVU PO STOPÁCH DOLOVÁNÍ ZLATA, která navazuje na přednášku k tomuto tématu.  Vyrazíme v sobotu 15.5.2010 v 9,30 od autobusové zastávky v Předíně, cílem bude les Štůlně, Hraběcí studánka a Horský potok.
Sebou vemte : svačinu, oblečení a obuv do terénu, popřípadě lopatku, motyčku, rýžovací pánev nebo kastrol a kladívko.
Výprava se uskuteční pod vedením pánů Vokáče, Houzara a Škrdly

 


Školní akademie
Základní škola a Mateřská škola Předín vás zvou na Školní akademii, která se uskuteční v neděli 28.3.2010 v 15,00 hodin v kulturním domě v Předíně.


Beseda o zlatě
      Obecní úřad vás zve ve středu 10.3.2010 v 18,00 hodin do kulturního domu na přednášku O DOLOVÁNÍ ZLATA v naší oblasti. Besedovat s vámi budou přední odborníci zabývající se výzkumem.


Dětský karneval

V sobotu 13.3.2010 se v kulturním domě v 15,00 hodin pořádá DĚTSKÝ KARNEVAL v režii jihlavského divadla BOBO.
Srdečně zve ZŠ a MŠ Předín


Fotbalový ples
Slavia Chlístov pořádá dne 27.2.2010 v kulturním domě v Předíně Fotbalový ples, hudba RÉMUS, předtančení skupiny YOCHEVED, bohatá tombola.


Praktický lékař MUDr. Boris Hronza
 oznamuje občanům, že v týdnu od 8.2. - 12.2.2010 bude čerpat dovolenou.


Školní ples
SRPDŠ při ZŠ Předín pořádá v sobotu 20.2.2010 tradiční Školní ples v kulturním domě. K tanci a poslechu hraje skupina Proměny, připravena bude bohatá tombola, občerstvení.


Hasičský ples
SDH Předín pořádá v sobotu 23.1.2010 tradiční hasičský ples. Čeká vás bohatá tombola, k tanci hraje skupina NOICE+DUO MUSIC.


Zápis do 1. třídy

Ředitelství ZŠ a MŠ Předín oznamuje, že zápis žáků do 1.třídy pro školní rok 2010/2011 se koná ve středu 20.1.2010 od 15.30 hod. v budově základní školy. Rodiče přinesou rodný list dítěte a dotazník pro žáka 1.třídy.


Přivítání nového roku

Obec Předín Vás zve o půlnoci 31.12.2009 k vánočnímu stromu na přivítání roku 2010.


Výstup na Mařenku

Zveme vás na 11.předsilvestrovský výstup na Mařenku. Občané mikroregionu Podhůří Mařenky se sejdou v neděli 27.prosince 2009 ve 12,00 hodin na vrcholku hory.


Vánoce, vánoce přicházejí ...
Obec Předín vás zve 19.12.2009 ve 14,00 hodin do kulturního domu na prohlídku muzea vánočně naladěného, výstavu fotografií Předína, vánoční výstavu, ukázku a ochutnávku tradičních vánočních jídel, vánoční tvoření. Po dobu akce zajištěno vánoční občerstvení.


Dětská lékařka MUDr. Jana Jaburková upozorňuje na změnu ordinančních hodin od 1.1.2010

Ordinační hodiny Třebíč :
PO   7,30-11,30          15,00-17,00
ÚT   9,00-11,00         
ST   7,30-11,30
ČT   7,30-11,30          14,00-16,00
PÁ   9,00-12,00

Ordinační hodiny Předín :

ÚT  12,00-14,30
PÁ    7,00- 8,30Oznámení praktického lékaře

Vážední občané, s lítostí Vám musím oznámit, že již nebudu moci vydávat léky přímo v ordinaci v Předíně. Zakazuje to Zákon o léčivech v § 82 odst. 2 a při jeho porušování hrozí přísné sankce. Léky Vám budu psát na recept jehož platnost je 14 dní. Nechávejte si tedy léky předepsat včas, aby nedocházelo k přerušování léčby. Za vzniklé problémy se Vám velmi omlouvám, ale nemohou porušovat platné zákony.
Děkuji za pochopení. 
         MUDr. Boris Hronza


Školní akademie
Základní škola a Mateřská škola vás zve v neděli 29.března v 15,00 hodin do kulturního domu v Předíně na Školní akademii.


Školní ples

Školní ples se koná v sobotu 14.2.2009 v kulturním domě v Předíně. K tanci vám zahraje skupina KALYBR, ke zpestření programu přispěje skupina MAGNIS se světelnou šou. Vstupné 80,-Kč, bohatá tombola, občerstvení.
Srdečně zvou pořadatelé.


Silvestr

Předínští hasiči vás zvou 31.12.2008 na silvestr do kulturního domu v Předíně. Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno, o půlnoci novoroční přípitek u vánočního stromu.

 


Povídání o betlému

26.12.2008 v 15,00 hodin si přijďte poslechnout vánoční koledy a povídání o betlému v podání dětského pěveckého souboru PAVOUČCI do předínského kostela.


Předsilvestrovský výstup na Mařenku

10.předsilvestrovský výstup na Mařenku občanů mikroregionu Podhůří Mařenky se uskuteční v sobotu 27.prosince 2008. Sraz ve 12,00 hodin na vrcholu. Občerstvení, dobrou náladu a dobré boty sebou.


Vánoční koledování

Zveme Vás v pondělí 22.prosince v 16,45 hodin k vánočnímu stromu. Uslyšíte pásmo koled a vánočních písní v podání dechové hudby.


Ceny za svoz a odstranění odpadů pro rok 2009

Nádoba 110 l
Čtrnáctidenní svoz - 26x             1352,- Kč za rok
Jednorázový svoz 80,- Kč


Volby do Zastupitelstva kraje Vysočina

se uskuteční v pátek dne 17. října 2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 18. října 2008 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Místem konání voleb do zastupitelstva kraje Vysočina ve volebním  okrsku č. 1 je: Přísálí kulturního domu, Předín 243 pro voliče, kteří jsou  přihlášeni k trvalému pobytu v obci Předín a Hory.


Kominík

Ve středu 15.10.2008 a ve čtvrtek 16.10.2008 bude v naší obci a na Horách chodit kominík. Kominické práce si můžete objednat na obecním úřadě.


Dovolená - MUDr. Jiří Píša

praktický lékař, Opatov - DOVOLENÁ
2.9. - 16.9.2008
zastupuje:
2.9. - 5.9.2008 MUDr. Jan Mika,
Okříšky - od 9.00 do 11.00 hod
tel.: 567 870 290
8.9. - 15.9.2008 MUDr. Ivan Skála,
Brtnice - pondělí, středa, pátek od 9.00 do 11.00 hod
tel. Brtnice: 567 216 216
Kněžice - úterý, čtvrtek od 9.00 do 11.00 hod
tel.: 568 885 538


Dovolená - MUDr. Boris Hronza

Dovolená o prázdninách
24.6.-4.7.2008
28.7.-8.8.2008
18.8.-22.8.2008


Poslanecký den

V pondělí 19. května navštíví Předín v rámci svého poslaneckého dne poslanec Mgr. František Bublan spolu se členem zastupitelstva kraje Vysočina p. Zdeňkem Ryšavým. Od 18 hodin proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu beseda s občany, kde se můžete zeptat na vše co Vás zajímá z celostátní i krajské politiky.


Turistický pochod

V sobotu 26.4.2008 se uskuteční turistický pochod společně s třebíčskými turisty PO PRAMENECH A STUDÁNKÁCH. Odchod v 7,30 hod od autobusové zastávky, občerstvení sebou.

Trasa ( asi 15 km ) : Předín-pramen Brtničky-pramen Želetavky-Lesná-Mařenka (711m)-Dašov-Štěměchy-pramen Rokytné-Chlístov-Kobylí hlava-Tři pramínky-hájovna na Hadí hoře-Předín.


Ostrov milování
Předínští ochotníci Vás zvou v sobotu 19.4. (19,00hod) a v neděli 20.4.2008 (14,00hod)do kulturního domu v Předíně na hru se zpěvy Ostrov milování. Předprodej vstupenek v prodejně Jednota. Vstupné : 40,-Kč.


Kanalizace - upozornění

Vodárenská akciová společnost, a.s. Třebíč, která provozuje kanalizaci a ČOV v obci, upozorňuje občany, kteří jsou napojeni na splaškovou kanalizaci i ty, kteří se napojí,
aby do této stoky nepouštěli chlévskou močůvku.
Močůvka se v poslední době objevuje při měřeních na čistírně a zásadně zhoršuje biologický proces čištění odpadních vod. 


Masopust

Dne 1. března 2008 se bude konat II. ročník masopustního průvodu. Rej masek začne v 11.00 hod u KD a projde celou vesnicí. Večer od 20.00 hod bude k tanci a poslechu hrát kapela NOISE + ORION. 


CZECH POINT

OZNÁMENÍ
Od pondělí 11.2.2008 bylo zprovozněno na našem obecním úřadě pracoviště
CZECH Point, v rámci programu "Úřad na cestě k lidem".
Jedná se o vydávání výpisů z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a rejstříku trestů. 


Mrazík


Štěměšská divadelní společnosti si Vás dovoluje pozvat na reprízu pohádkové hry se třemi zpěvy - Mrazík. Představení se odehraje v pátek 15. února od 19:00 v kulturním domě v Předíně. Děti do 15-ti let mají vstup zdarma.
Všichni jste srdečně zváni.


Zápis do MŠ

Ve čtvrtek 6.3.2008 se koná zápis do mateřské školy v Předíně na školní rok 2008/2009 od 15,00 - 16,00 hodin.


Ples Slavie Chlístov
8.3.2008 se koná sportovní ples Slavie Chlístov, hraje skupina Fontána, bohatá tombola, občerstvení, program.


Školní ples
V sobotu 16.2.2008 se koná v kulturním domě v Předíně tradiční Školní ples. K tanci a poslechu hraje skupina NATUTY+SAX BAND. Vstupné 70,-Kč, bohatá tombola, taneční vystoupení, občerstvení zajištěno.


Silvestr 2007
Obec Předín zve všechny, kteří chtějí strávit silvestr ve své rodné vísce do kulturního domu v Předíně. Bude zajištěno : pivo, víno, nealko. Ostatní si přineste podle chuti. Vstupné dobrovolné. O půlnoci se sejdeme k novoročnímu přípitku s ohňostrojem u vánočního stromu.


Výstup na horu Mařenku
Zveme všechny občany na již 9.předsilvestrovský výstup na horu Mařenku, který se uskuteční v sobotu 29.prosince 2007. Sraz všech zúčastněných je ve 12,00hodin na vrcholu hory. Občerstvení zajištěno.


Ordinace MUDr. Boris Hronza
MUDr. Boris Hronza oznamuje, že v době vánočních svátků-27. a 28. prosince 2007 nebude ordinovat. Zastupuje MUDr. Hávová na poliklinice v Třebíči. 31.12.2007 bude ordinovat pouze v Třebíči.


LSPP

Od 1.ledna 2008 bude lékařská pohotovost (Lékařská služba první pomoci, LSPP) na území kraje Vysočina občanům k dispozici ve všech krajských nemocnicích, a to v rozšířených ordinačních hodinách.
viz. níže uvedený leták
Lékařská_pohotovost


Uzávěrka silnice I/23
V souvislosti s rekonstrukcí silnice I/23 v úseku Předín-Štěměchy bude ve dnech 10.,11., a 12. listopadu 2007 silnice v tomto úseku uzavřena a objížďka povede přes Heraltice. 


Rekonstrukce silnice I/23

Ředitelství silnic a dálnic ČR oznamuje, že od 27. září 2007 začne s rekonstrukcí silnice I/23 v úseku Předín-Štěměchy.


Přerušení dodávky el.energie

E.ON Česká republika, s.r.o. oznamuje, že v době od 8. do 11. října od 8,00 do 15,00 hod. z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie v části obce Předín - od městečka směrem na Opatov, Podsada, ke hřbitovu, k družstvu.
Na Horách dojde k přerušení dodávky el.energie 3.října od 8,00 do 14,00 hod.
15. a 17. října od 8,00 do 15,00 hod v části obce Předín napojené z TS U hřbitova.
16. října od 8,00 do 15,00 hod v části obce Předín z TS U Jednoty.


Prodej brambor
ZVOZD Horácko oznamuje, že započal v pondělí 25.června 07 prodej nových brambor  v areálu ZD Předín. 1kg za 8,-Kč.


Hasiči - 110.výročí
V sobotu 26.5. budou probíhat oslavy k 110.výročí SDH Předín, bude slavnostně otevřena nová hasičská dráha u Strhanky. Oslavy budou zahájeny ve 13,00hod okskovou hasičskou soutěží ( 8družstev+hosté), pokračovat budou ukázkou zásahu profesionálních hasičů, kácením máje a bude zde k vidění historická hasičská technika. Je zajištěno bohaté občerstvení. Za příznivého počasí budou oslavy zakončeny večerem s živou hudbou.


Očkování psů

V sobotu 19.5.2007 bude očkování psů proti vzteklině od 10,30 do 11,30 hod u kostela. Očkují se všichni psi od 3 měsíců stáří. Poplatek je 70,00 Kč.
Chovatelé, kteří mají zájem, si mohou naočkovat psy proti psinkovému komplexu a vzteklině současně. Poplatek za toto očkování je 180,.-Kč.

 


Veřejná schůze

Zvene občany na veřejnou schůzi, která se koná v pátek 18.5.2007 v 19,00 hodin v sále kulturního domu.
Program : 1. Domovní kanalizační přípojky 2. Výstavba větrných elektráren na katastru obce Předín, Hory


Studánky a pověsti
Pokud byste rádi poznali studánky a pověsti našeho kraje, vydejte se s třebíčskými turisty na 20-ti kilometrový pochod po studánkách v našem kraji, poznáte studánku Hraběcí, u sv.Anny, Římskou studánku, studánku Zlodějku a Tři pramínky.
Sraz 1.května 2007 v 7,30 u autobusové zastávky v Předíně. Vezměte sebou občerstvení, po cestě není šance nic zakoupit.


Stavění máje
Zveme všechny občany 30.dubna na hráz rybníka Strhanky : 18,00 hodin stavění máje, 20,00-20,30 možná přiletí i čarodějnice, občerstvení zajištěno.


Čarodějnický karneval
Zveme všechny čarodějnice a čaroděje na divoký rej, který se koná v neděli 29.dubna 2007-15,00hod. za pěkného počasí na zahradě mateřské školy v Předíně, v případě deště, větru v kulturním domě. Uvidíte čarodějnické vystoupení dětí mateřské školy, budete si moci zasoutěžit, zatancovat. Čeká vás čarodějnické občerstvení i čarodějnická tombola. Vstupné dobrovolné.


Poplatky
Oznamujeme občanům, že se na obecním úřadu vybírají tyto poplatky : stočné 1.čtvrtletí 2007, poplatek za psa 2007. Tyto poplatky je třeba zaplatit do konce dubna 2007.


Snížená kvalita vody

Odpověď společnosti Vodárenská akciová společnost, a.s, divize Třebíč na dotaz našeho starosty.

Zhoršení kvality pitné vody, dodávané ze zdroje a úpravny vody Opatov pro obce Předín, Opatov a Štěměchy, je nám známo  a na jeho odstranění pracujeme již delší dobu. Hlavní příčinou je jednak plánovaná výměna provozních hmot ( odkyselovací náplň, preparovaný písek ) ve filtrech, jednak celková zastaralost technologického zařízení úpravny. V první záležitosti muselo dojít k několika výlukám na úpravně, kdy byl vyprázdněn první filtr, očištěn a naplněn novou  odkyselovací náplní. Po očištění mezidna filtru bylo zjištěno poškození několika filtračních trysek. jedná se zde, bohužel, o typ, který již není běžně k sehnání, a bylo velmi náročné a zdlouhavé sehnat v České republice potřebný počet na výměnu. Zprovoznění tohoto prvního filtru  proběhlo dne 12.3.2007 a mělo by se na zlepšení kvality vody alespoň částečně projevit. během těchto týdnů předpokládáme doplnění preparovaného filtračního pístu do druhého filtru, čímž by se funkce úpravny  a kvalita upravované vody měly vrátit do standardního režimu. je však třeba zdůraznit, že se jedná o řešení pouze částečné. Otevření filtru jasně prokázalo jeho značnou vnitřní korozi, což spolu s celkovou zastaralostí technologie ( úpravna je v provozu přes 20 let ) jednoznačně směřuje k přípravě rozsáhlejší rekonstrukce úpravny. Připravíme patřičné podklady a doporučíme svazku, aby přípravu rekonstrukce zahrnul co nejdříve do investičního plánu. Současně bychom vás chtěli ujistit, že snížení kvality pitné vody se týkalo především senzorických vlastností ( barva, zákal, železo ) a že hygienicky byla voda trvale zabezpečena. Závěrem je třeba ještě zdůraznit, že na zhoršování kvality dodávané pitné vody může mít  vliv  i kvalita trubního materiálu a nízká úroveň spotřeb. jedná se o obecný problém, kdy dochází ke zvyšování doby zdržení vody v potrubí z nechráněných železných materiálů ( ocel, litina ), a tedy k narůstání korozních procesů se všemi negativními důsledky. Doufáme však, že první část popisovaných problémů se nám podaří zvládnou ke spokojenosti občanů.


Internet v knihovně

Oznámení občanům
Byl zahájen zkušební provoz internetu v místní knihovně
Provozní doba knihovny:
úterý a čtvrtek 14.00 - 15.30

 

 


zobrazit archiv rozhlasu

 

 

 

© 2007relativedesign.cz