Home Předín Rozhlas
Předín

Rozhlas

Občanské průkazy, cestovní pasy a řidičské průkazy, u kterých skončila platnost po 1.březnu 2020, jsou v době nouzového stavu stále v platnosti.

Občanské průkazy, cestovní pasy a řidičské průkazy, u kterých skončila platnost po 1.březnu 2020, jsou v době nouzového stavu stále v platnosti.

25.3.2020 Celý článek
rovoz Linky důvěry STŘED v době nouzového stavu neomezen

Linka důvěry STŘED je terénní služba, která formou telefonické, chatové či e-mailové krizové intervence poskytuje na přechodnou dobu profesionální pomoc osobám nacházejícím se v obtížné životní situaci. Má třináctiletou historii a je registrována dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

 

Tisková zpráva

Linka důvěry STŘED v době nouzového stavu v ČR

Víme, že dnešní situace nemusí být pro vás lehká a možná přináší řadu ne zcela obvyklých starostí. Je toho na vás hodně? Zavolejte na naši linku důvěry, jsme připraveni být tu pro vás.

Rodiče, s námi můžete sdílet strach o děti, o jejich zdraví, starosti v souvislosti s učením doma, narůstající tenzi v rodinných vztazích, napětí a nálady dospívajících nebo starost o své rodiče. Dětem nabízíme možnost svěřit se s pocity smutku, naštvání, osamocení, strachu a úzkosti.

Senioři mohou sdílet například strach o sebe a své blízké, pocity osamělosti a opuštěnosti, nejistotu v nařízeních a budoucnosti. Pomáhající profesionálové se na nás mohou obracet, když se cítí být zahlceni a přepracovaní nebo se bojí možnosti nákazy sebe nebo svých blízkých.

V aktuální situaci můžete prožívat úzkost, vztek, bezradnost. Následně můžete prožívat i stud a vinu za své projevy. Můžete být frustrovaní nebo vám to může být jedno. Můžete se nadměrně pozorovat a všímat si jakéhokoli zakašlání. Všechny tyto projevy jsou normální. Mluvte o nich s těmi, komu důvěřujete.

Jsme tu s vámi. Pro vás. Linka důvěry STŘED

Mobil: 775 22 33 11, pevná linka: 568 44 33 11.
Cena hovoru je účtovaná jako běžný hovor dle vašeho operátora.
Chat: https://www.elinka.internetporadna.cz/linky/ld-stred
e-mail: linkaduvery@stred.info – na dotaz odpovídáme do 48 hodin.

Denně od 9 do 21 hodin.

Linka důvěry STŘED je terénní služba, která formou telefonické, chatové či e-mailové krizové intervence poskytuje na přechodnou dobu profesionální pomoc osobám nacházejícím se v obtížné životní situaci. Má třináctiletou historii a je registrována dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Kontakt:
Mgr. Tereza Nekulová
Koordinátorka programu Linka důvěry STŘED
E-mail: nekulova@stred.info
Mobil: 775 725 656

3.4.2020 Celý článek
Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem?

Vážení spoluobčané,
v současné nelehké době, kdy společně bojujeme proti epidemii koronaviru (Covid-19) nesmíme zapomínat na odpovědné nakládání s domovními odpady. Chovejme se proto zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také ke všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady. Bez jejich práce a nasazení by nakládání s odpady nemohlo dále bezpečně a efektivně fungovat a naše obec by nezůstala čistá a bez odpadků.


Děkujeme Vám!

3.4.2020 Celý článek
Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Ministerstvo životního prostředí

1.4.2020 Celý článek
KORONAVIRUS jak se chovat při epidemii a karanténě

KORONAVIRUS jak se chovat při epidemii a karanténě

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Kraje Vysočina

KORONAVIRUS
jak se chovat při epidemii a karanténě
Označení koronavirus se používá pro jakýkoli virus, patřící do podčeledi Coronaviridae. Jde o souhrnné označení pro čtyři čeledi virů, které způsobují onemocnění s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také závažnější choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom (SARS; Severe Acute Respiratory Syndrome) či infekci MERS (Middle East Respiratory Syndrome).

Jak se koronavirus přenáší a které skupiny obyvatel jsou nejohroženější:
• koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu, který trvá delší dobu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest,
• mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, dětské skupiny, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou.

Prevence a ochranné prostředky:
• roušky - nepředstavuje primárně ochranu před viry a bakteriemi. Hlavním účelem nošení roušek je ochránit okolí, nikoliv člověka, který je nosí. Je lepší nosit roušku než nemít žádnou ochranu. Rouška může být klasická ústenka, doma vyrobená textilní nebo i šála či šátek. „Moje rouška ochrání tebe, tvoje rouška ochrání mě",
• respirátory - pro ochranu před virovými onemocněními fungují efektivněji respirátory filtrační třídy FFP3, částečně FFP2, ideální variantou jsou ty s vydechovacím ventilkem,
• rukavice - jakékoliv textilní rukavice, které vás mohou chránit před přenosem virů,
• ochranné brýle,
• dezinfekce - dezinfekční přípravky jsou stále nedostatkovým zbožím. Světová zdravotnická organizace (WHO) zveřejnila návod na výrobu dezinfekce.

Jak se chovat, abychom snížili riziko nákazy:
• často a důkladně si myjte ruce mýdlem či dezinfekčním gelem,
• v domácnosti dezinfikujte často povrchy, jako jsou noční stolky, postelové rámy, kliky a další,
• pravidelně otírejte dezinfekčními ubrousky také vlastní předměty (např. mobilní telefon),
• kašlete a kýchejte do kapesníku či rukávu,
• nedotýkejte se úst, očí a nosu,
• používejte jednorázové kapesníky a poté je vyhoďte,
• vyhýbejte se velkému uskupení osob a udržujte si bezpečný odstup (cca 2 metry)
• eliminujte kontakt s nemocnými lidmi,
• konzumujte protizánětlivé potraviny (ovoce a zelenina),
• snažte se omezit stres, udělejte si čas na cvičení a dopřejte si dostatek spánku,
• pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma. Pakliže se vám hůře dýchá, nebo máte horečku a současně suchý kašel, volejte ihned linku 155 a postupujte podle instrukcí operátora. Pokud máte horečku, která trvá dále než dva dny, nebo suchý kašel bez horečky, kontaktujte telefonicky praktického lékaře nebo pohotovost (mimo pracovní dobu praktického lékaře) a postupujte podle jejich instrukcí,
• sledujte aktuální informace na ověřených webech,
• řiďte se doporučením příslušných úřadů a vlády ČR.
Co dělat v karanténě
• zůstaňte doma a nikam nevycházejte,
• v případě zdravotních potíží kontaktujte lékaře nebo příslušnou hygienickou stanici,
• v případě domácnosti s více lidmi je nutné vyčlenit samostatný pokoj a od ostatních členů rodiny se izolovat. Nejlépe využít jednolůžkový pokoj se samostatným WC a koupelnou a důsledně dodržovat zavírání dveří v domácnosti. Platí zvýšená hygienická pravidla pro všechny členy domácnosti a používání ochranných prostředků.

30.3.2020 Celý článek
Prodej kuřic

Prodej kuřic

Drůbežárna Prace

27.3.2020 Celý článek
TZ Oblastní charita Třebíč pomáhá – aktuální informace 27. 3. 2020

 

TZ Oblastní charita Třebíč pomáhá – aktuální informace 27. 3. 2020

Oblastní charita Třebíč nepřestává pracovat. Poskytuje veškeré služby, které umožňuje vládní nařízení. Také se zapojuje do pomoci lidem, kteří pomoc nejvíce potřebují v souvislosti s omezeními v době ohrožení nákazou COVID-19.

V provozu jsou Azylový dům pro muže i Azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy – návštěvy zrušeny.

Ostatní služby mají omezený provoz či zavřeno. Podrobněji lze dohledat na www.trebic.charita.cz

 

Terénní služby Oblastní charity Třebíč jsou plně v provozu. Jsou to:
Charitní pečovatelská služba – tel. 776 106 782
Osobní asistence - tel. 604 707 395
Domácí zdravotní péče – tel. 608 860 175
Domácí hospic sv. Zdislavy: zdravotní péče - tel. 733 676 676, odlehčovací služby – tel. 733 670 166

Jejich pracovníci vyjíždějí za svými klienty každý den. Do terénu se vydávají také pracovníci z dočasně uzavřených služeb i dobrovolníci. Jejich úlohou je realizovat nákupy seniorům. Všichni zároveň rozdávají nedostatkové roušky těm, kteří je potřebují. Roušky šijí v charitních zařízeních pracovníci Charity, jež v těchto dnech nemohou poskytovat své služby, ruku k dílu přidali také dobrovolníci. Spoustu jich našili i ochotní dobří lidé doma a věnovali je Charitě pro potřebné.

Nouzová situace v naší zemi prověřuje naše charaktery, tříbí nás v disciplinovanosti, ohleduplnosti a vnímám s potěšením i s nadějí, že se mnozí nechtějí starat pouze o sebe, a není jim lhostejné, jak jsou na tom slabí a zranitelní a bezprostředně se nabízejí k pomoci,“ vyjadřuje uznání ředitel třebíčské Charity Petr Jašek a současně přidává informaci o dalším způsobu pomoci lidem: „Oblastní charita Třebíč také v těchto dnech rozjíždí novou službu podpory po telefonu, na kterou se budou moci lidé obrátit se svými dotazy i obavami. O podrobnostech budeme co nejdříve také informovat.“

První zkušenosti má za sebou služba Nákupy seniorům, kterou třebíčská Charita operativně nabídla pro lidi z celého okresu před týdnem. „Pro mnohé seniory může být zajištění nákupu problém. Ne každý má možnost požádat o pomoc rodinného příslušníka, a proto je zde naše nabídka. Zřídili jsme kontaktní pracoviště, kam se na nás telefonicky na č. 734 369 976 nebo e-mailem na usmev@trebic.charita.cz mohou obracet osamělí senioři z celého třebíčského okresu,“ vysvětluje koordinátorka Jana Mušková a současně rekapituluje uplynulý týden: „Ukázalo se, že o službu je zájem a daří se ji poskytovat podle potřeby. Denně ji využilo průměrně 49 seniorů z Třebíče, jejího okolí i vzdálenějších míst, a tak v ní budeme rádi nadále pokračovat.“

„Oblastní charita Třebíč je zde pro Vás, nebojte si říci o pomoc,“ uzavírá ředitel Petr Jašek.

 

27.3.2020 Celý článek