Home Předín Rozhlas 3. výzvu MAS Podhorácko

3. výzvu MAS Podhorácko

3. výzvu MAS Podhorácko

Místní akční skupina Podhorácko vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství

Výzva MAS č. 3 – PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020