Home Předín Rozhlas Čistá Vysočina

Čistá Vysočina

Čistá Vysočina

Kraj Vysočina v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 vyhlašuje XI. ročník úklidu prostranství u silnic našeho kraje s názvem: ČISTÁ VYSOČINA úklid veřejného prostranství a přírody na Vysočině ve dnech 8. – 21. dubna 2019. 

• Termín přihlašování na akci a nahlášení sbíraného prostoru: 1. 1. – 28. 2. 2019 • Pytle na odpad budou poskytovány zdarma na kontaktních místech, o kterých budete včas informováni. • Svoz odpadků u silnic I., II. a III. třídy mimo obce zajišťuje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. • V případě sběru odpadků v obci si nejdříve domluvte sběr a svoz s obecním úřadem. • Akce nenahrazuje svoz domácího velkoobjemového odpadu. • Sběr a svoz odpadu z ostatních ploch je nutné konzultovat s jejich vlastníkem.

Vítáme pomoc každého: škol, pracovníků firem, neziskových organizací, obcí i jednotlivců!

Elektronický přihlašovací formulář a další informace naleznete na www.kr-vysocina.cz/cistavysocina. Více informací: Oldřich Sklenář, odbor regionálního rozvoje, sklenar.o@kr-vysocina.cz, 564 602 562, 724 650 149 a Petr Holý, odbor regionálního rozvoje, holy.p@kr-vysocina.cz, 564 602 538.