Home Předín Rozhlas koncert Hudby Hradní stráže a Policie České republiky

koncert Hudby Hradní stráže a Policie České republiky

koncert Hudby Hradní stráže a Policie České republiky

který se uskuteční v úterý 18. června 2019 od 14:30 hodin v Parku Gustava Mahlera na ulici Benešova v Jihlavě. Vstup je zdarma.