Home Předín Rozhlas Provoz obecního úřadu Předín od 14.4.2020

Provoz obecního úřadu Předín od 14.4.2020

Datum publikace: 8.4.2020
Provoz obecního úřadu Předín od 14.4.2020

Úřední hodiny OÚ Předín od 14. 4. 2020:

Pondělí: 6:30 – 15:30
Úterý: 6:30 – 15:30
Středa: 6:30 – 15:30
Čtvrtek: 6:30 – 15:30
Pátek: 6:30 – 13:00

 

UKONČENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb."), ukončuje podle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. platnost bodu I/3 mimořádného opatření ze dne 30. března 2020, č.j.: MZDR 12745/2020-5/MIN/KAN, a to ve vztahu ke:

- kontaktním místům veřejné správy (Czech POINT) podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to s okamžitou platností.