Home Předín Rozhlas Oznámení

Oznámení

ZŠ a MŠ Předín

Datum publikace: 11.3.2020
Oznámení

O z n á m e n í

Ředitelka ZŠ a MŠ Předín oznamuje, že:

1/ základní škola je od 16.3.2020 až do odvolání uzavřena, domácí úkoly pro žáky
budou zveřejňovány na www.zspredin.cz, popřípadě zasílány žákům mailem

2/ provoz mateřské školy je od 16.3.2020 až do odvolání přerušen

3/ školní kuchyně nebude od 16.3.2020 v provozu

4/ žádost o ošetřovné si mohou rodiče dětí do 10 let věku vyzvednout v pondělí
16.3.2020 od 8.00 do 12.00 v ZŠ nebo MŠ, po telefonické domluvě /728 031 831/
kdykoliv

5/ provoz školní tělocvičny je pro odpolední a večerní sportovní aktivity od 13.3.2020
až do odvolání zrušen

Mgr. Libuše Vyhnálková
ředitelka ZŠ a MŠ Předín


O z n á m e n í

Ředitelka ZŠ a MŠ Předín oznamuje, že:

1/ základní škola je od 11.3.2020 až do odvolání uzavřena, domácí úkoly pro žáky
budou zveřejněny na www.zspredin.cz

2/ provoz mateřské školy je v omezeném režimu, tzn. sloučení dětí do jedné třídy

3/ školní kuchyně nebude od 12.3.2020 vařit pro cizí strávníky

Mgr. Libuše Vyhnálková
ředitelka ZŠ a MŠ Předín

V Předíně dne 11.3.2020

OŠETŘOVNÉ
- 10. 3. 2020 bylo rozhodnuto o dočasném zákazu výuky na základních, středních, vysokých i vyšších odborných školách. Mají rodiče nárok na ošetřovné, když musí zůstat s dětmi doma?

Při péči o dítě mladší 10 let (dítě, které ještě nedosáhlo 10 let věku), které nemůže být z důvodu nařízené karantény docházet do školy či školky náleží zaměstnanci ošetřovné.

Nárok na ošetřovné se v tomto případě uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření zařízení. Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně, neboť jim může být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce.

Pro výplatu dávky si pak rodič formulář vytiskne, dovyplní všechny potřebné údaje, podepíše a předá zaměstnavateli. Žádost stačí vyfotit (naskenovat) a zaslat jej zaměstnavateli e-mailem. Pokud má škola nebo rodič elektronický podpis, je dobré jej použít, ale i bez něj je celý proces v pořádku.

Zaměstnavatel takovou žádost spolu s dalšími podklady předá okresní správě sociálního zabezpečení buď datovou schránkou, nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dnů. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel, ten může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů.

Dle výkladu MPSV ze dne 11. 3. 2020 týkajícího se počátku běhu podpůrčí doby u ošetřovného v případě uzavření školy bude počátek běhu podpůrčí doby vázán na termín, který si rodič po uzavření školy individuálně určí. Běh podpůrčí doby pak již nelze přerušit.

 

13. 3. 2020
9:00 - Zjednodušili jsme pro rodiče a zaměstnavatele proces žádostí o ošetřovné. Nyní stačí, aby škola vyplnila tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření zařízení a e-mailem jej zaslala rodičům. Rodiče si jej vytisknou, dovyplní, podepíší a vyfotí (naskenují) a zašlou jej mailem zaměstnavateli.

Pokud má škola nebo rodič elektronický podpis, je dobré jej použít, ale i bez něj je celý proces v pořádku.

Zaměstnavatel takovou žádost spolu s dalšími podklady předá okresní správě sociálního zabezpečení buď datovou schránkou, nebo mailem s elektronickým podpisem.

Galerie