Home Předín Rozhlas VÝZVA A UPOZORNĚNÍ VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU

VÝZVA A UPOZORNĚNÍ VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU

MěÚ Třebíč, odb. životního prostředí

VÝZVA A UPOZORNĚNÍ VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU

Vzhledem ke stávajícímu (resp. dlouhodobému) suchému období a nepříznivé hydrologické situaci, vyzývá vodoprávní úřad všechny občany a podnikatelské subjekty na území ORP Třebíč k šetření s vodou a k omezení odběrů povrchových i podzemních vod. Jedná se zejména o odběry vody pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění bazénů, kropení zpevněných ploch apod.