Home Předín Rozhlas ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

ZŠ a MŠ Předín

Datum publikace: 15.4.2021
ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
letošní zápis dětí do MŠ Předín bude probíhat vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci bez přítomnosti dětí od 4. – 16. 5. 2021.
Během této doby je potřeba doručit do MŠ přihlášku k předškolnímu vzdělávání spolu s kopií rodného listu (ověřovací dokument) a potvrzení o očkování dětským lékařem, které lékař potvrdí do evidenčního listu.
Přihlášku k předškolnímu vzdělávání a evidenční list si můžete vyzvednout osobně v MŠ (od 26. – 30. 4. 2021 a to od 8.00- 10.00 a od 13.00-15.00) nebo stáhnout na webových stránkách https://www.zspredin.cz/dokumenty-ms
Vyplněné dokumenty můžete do školky doručit následujícími způsoby:
1. osobně 3. 5. 2021 od 15.00 -17.00 hodin v budově MŠ
2. poslat poštou na adresu MŠ Předín, Předín 250, 675 27 Předín - do 16 .5. 2021
3. vhozením do poštovní schránky u vchodu do MŠ - do 16 .5. 2021
Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/2022 se týká dětí, které dosáhnou k 31. 8. 2021 pátého roku.
Výsledky zápisu budou zveřejněny nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, a to na webových stránkách školy a vstupních dveřích do MŠ.