Za účelem ochrany veřejného zdraví nařídilo Ministerstvo zdravotnictví pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob

Na základě jednání vlády vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz volného pohybu osob na území ČR s výjimkou například cest do zaměstnání či obstarávání základních životních potřeb, jako je například nákup potravin. Současně se nařizuje omezit pohyb na veřejně dostupných místech a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. Pobývat na veřejně dostupných místech se umožňuje nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu.

Nadále se omezení pohybu nevztahuje také na cesty v neodkladných úředních záležitostech, pobytu v přírodě nebo účasti na pohřbech. Současně je nutné zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.
Cílem všech navržených změn v návaznosti na de facto shodná omezení dříve přijatá usnesením vlády je snaha o dočasné maximální omezení sociálních kontaktů mezi lidmi, s výjimkou nezbytných cest, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění koronavirem.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví navazuje na usnesení vlády a bylo vydáno na dobu od 24.3.2020 od 6:00 hod. do 1.4.2020 do 6:00 hod.

Celé znění mimořádného opatření naleznete zde: http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-volny-pohyb-osob-na-uzemi-cr_18799_4135_1.html

26.3.2020 Celý článek
Základní informace k projednávání přestupků
25.3.2020 Celý článek
Pracovněprávní desatero boje s koronavirem
24.3.2020 Celý článek
Platba místních poplatků

Splatnost místních poplatků (poplatek za psa a svoz komunálniho odpadu).
Vzhledem k opatřením a omezené provozní době OÚ je lhůta pro jejich úhradu prodloužena do 30. 6. 2020.

23.3.2020 Celý článek
Dodržujte
Celý článek
Provozní doba pošty Předín

Oznámení

Vážení klienti,
vzhledem k mimořádné situaci a vyhlášenému nouzovému stavu
na území ČR mají všechny pošty od 19. 3. 2020 do odvolání upravenou otevírací dobu → max. do 16:00 hodin

Pošta Předín, Předín 243 , 67527 :
Otevírací doba: OD 6.4.2020
Pondělí: od 08.00 do 10.00 hodin a od 14.00 do 15.00 hodin
Úterý: od 08.00 do 10.00 hodin a od 14.00 do 15.00 hodin
Středa: od 08.00 do 10.00 hodin a od 14.00 do 15.00 hodin
Čtvrtek: od 08.00 do 10.00 hodin a od 14.00 do 15.00 hodin
Pátek: od 08.00 do 10.00 hodin a od 14.00 do 15.00 hodin

Každý den je vyhrazena otevírací doba do 9:00 hodin pouze pro obsluhu klientů:
1) starších 65 let, včetně nezbytného doprovodu
2) kteří jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně nezbytného doprovodu
3) kteří jsou zaměstnanci nebo osoby v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu

V souvislosti s tímto opatřením jsou od 21. 3. 2020 do odvolání všechny pošty v SOBOTU a NEDĚLI uzavřeny.

 

17.3.2020 Celý článek
informační materiál zpracovaný Krajskou hygienickou stanicí
19.3.2020 Celý článek
Omezení provozu obecního úřadu Předín
16.3.2020 Celý článek
!NUTNÉ! Pokyny k povinné karanténě pro občany vracející se ze zahraničí !NUTNÉ!

S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k milné interpretaci o nařízení karantény informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 18 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán, USA, Japonsko z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko, Řecko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/).

Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. Po návratu domů tyto osoby musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu a to ani po cestě od hranic nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou!

Podle hejtmana Kraje Vysočina jde o mimořádné opatření, které bude účinné pouze tehdy, pokud bude dodržováno všemi, kteří se vrací z vyjmenovaných oblastí. Apelujeme na všechny spoluobčany vracející se z výše uvedených destinací, aby se chovali uvážlivě a zodpovědně. Jedině tak máme šanci šíření závažné infekce bránit.

Celý článek
Prodej kuřic
Celý článek
Aktuální informace k organizaci veřejné dopravy, vydávání potvrzení ošetřovného, naskladňování materiálu pro zdravotnická zařízení

Aktuální informace k organizaci veřejné dopravy, vydávání potvrzení ošetřovného, naskladňování materiálu pro zdravotnická zařízení
V souvislosti s aktuální situací a s ohledem na platná nařízení centrálních orgánů informujeme veřejnost o skutečnostech, které se týkají kompetencí samosprávy Kraje Vysočina.

Oblast zdravotnictví:

Krajské nemocnice Kraje Vysočina disponují osmi desítkami infekčních lůžek. K dnešnímu dni byl oznámen jediný případ nákazy COVID-19. Pacient je v domácí karanténě, není hospitalizován ve zdravotnickém zařízení.

„Ráno jsem byl informován, že respirátory pro zdravotnická a sociální zařízení na území Kraje Vysočina budou dodány ještě tento pátek. Centrálně budou uskladněny v areálu Nemocnice Jihlava. Následně po jejich naskladnění budou kontaktována konkrétní zařízení, která si pomůcky budou postupně vyzvedávat. Vyžádaný materiál bude naskladňován a rozdělován tak, jak budou pokračovat jeho pravidelné dodávky," informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

Oblast dopravy:

Z rozhodnutí centrálních orgánů o uzavření školských zařízení přistupuje Kraj Vysočina, stejně jako jiné kraje, k prodloužení prázdninového režimu jízdních řádů i po 16. 3. 2020. Z důvodů respektování právních předpisů musí dané jízdní řády obsahovat termín od - do v rámci platnosti. Z daného důvodu byl prázdninový režim autobusové regionální dopravy prodloužen na období od 16. 3. do 13. 6. 2020. POZOR: V momentě, kdy opatření z nařízení centrálních orgánů pominou/budou odvolána, budou jízdní řády na Vysočině neprodleně upraveny tak, aby byl zajištěný okamžitý běžný režim dopravy do školských zařízení. Prosíme, aby si cestující odjezdy autobusů ověřovali předem na www.idos.cz. Železniční dopravy se toto opatření NETÝKÁ.

Oblast sociálních věcí, školství:

Vedení Kraje Vysočina dnes dopoledne vykomunikovalo s ministerstvem práce a sociálních věcí přesnější interpretaci termínu vzniku nároku na ošetřovné pro rodiče z Vysočiny. OSSZ do tiskopisů pro přiznání ošetřovného budou uvádět datum zahájení ošetřovného 16. 3. 2020, nikoli 11. 3. 2020, jak je tomu ve zbytku republiky, kde nejsou jarní prázdniny. Tyto tiskopisy budou k dispozici školám k další distribuci. „Na naše upozornění velice rychle reagovala paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Už během dopoledne se situace vysvětlila a rodiče budou moci ošetřovné využívat v době, kdy jej skutečně potřebují," uvedla Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu.

Informace se mohou v čase měnit.

Jitka Svatošová, oddělení tiskové
Krajský úřad Kraje Vysočina
e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

11.3.2020 Celý článek
Oznámení

Oznámení

ZŠ a MŠ Předín

O z n á m e n í

Ředitelka ZŠ a MŠ Předín oznamuje, že:

1/ základní škola je od 16.3.2020 až do odvolání uzavřena, domácí úkoly pro žáky
budou zveřejňovány na www.zspredin.cz, popřípadě zasílány žákům mailem

2/ provoz mateřské školy je od 16.3.2020 až do odvolání přerušen

3/ školní kuchyně nebude od 16.3.2020 v provozu

4/ žádost o ošetřovné si mohou rodiče dětí do 10 let věku vyzvednout v pondělí
16.3.2020 od 8.00 do 12.00 v ZŠ nebo MŠ, po telefonické domluvě /728 031 831/
kdykoliv

5/ provoz školní tělocvičny je pro odpolední a večerní sportovní aktivity od 13.3.2020
až do odvolání zrušen

Mgr. Libuše Vyhnálková
ředitelka ZŠ a MŠ Předín


O z n á m e n í

Ředitelka ZŠ a MŠ Předín oznamuje, že:

1/ základní škola je od 11.3.2020 až do odvolání uzavřena, domácí úkoly pro žáky
budou zveřejněny na www.zspredin.cz

2/ provoz mateřské školy je v omezeném režimu, tzn. sloučení dětí do jedné třídy

3/ školní kuchyně nebude od 12.3.2020 vařit pro cizí strávníky

Mgr. Libuše Vyhnálková
ředitelka ZŠ a MŠ Předín

V Předíně dne 11.3.2020

11.3.2020 Celý článek
Další články