UZAVÍRKA SILNICE PŘEDÍN - LESNÁ

Silnice Předín - Lesná otevřena. 

 

Harmonogram prací: 

19.10. – 23.10.2020 – provádění rozfrézovávání a reprofilace + pokládka obrub

24-25.10.2020 – technologická přestávka

26.10-06.11.2020 – pokládka ACL a ACO – obalovaných asfaltových vrstev.

Po 08.11.2020 umožněn příjezd k OÚ a poště, do Lesné nikoli, bude potřeba ještě udělat vodorovné značení, krajnice, směrové sloupky, sjezdy.

 

Snahou bude udělat toto co nejdříve tak, aby byla silnice z Předína do Lesné zprůjezdněna.

 Je možno, že vlivem počasí se může termín posouvat.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jedná se o uzavírku silnice III/03832 Předín – Lesná v termínu od 18.9. do 30.11.2020.

PŘÍSTUP NA POŠTU, OBECNÍ ÚŘAD, DO VOLEBNÍ MÍSTNOSTI A DO HASIČSKÉ ZBROJNICE BUDE MOŽNÝ.

 

8.9.2020 Celý článek
Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Obec Předín

V průběhu měsíce října proběhla v naší obci výměna osvětlovacích těles veřejného osvětlení. Předmětem stavby byla rekonstrukce stávající soustavy osvětlení na místních komunikacích obce. Došlo k výměně stávajících svítidel za LED. 

Část finančních prostředků byla získána z dotačního programu EFEKT 2020, zbytek nákladů financovala obec ze svých zdrojů. 

10.11.2020 Celý článek
Nový dopravní automobil pro JPO Předín

Dne 22.10.2020 proběhla předávka nového dopravního automobilu pro jednotku hasičů Předín.

Celý článek
Technická pomoc – nalomená větev hrozící pádem – 26. 8. 2020 – Předín

Dne 26.8.2020 v 17:09 vyjela jednotka Předín k ohlášené události. Jednalo se o nalomenou větev stromu, která ohrožovala provoz na komunikaci a hrozil její pád na vozovku. Větev kvůli silnému větru nebylo možné odstranit, proto velitel zásahu rozhodl o uzavření komunikace.

31.8.2020 Celý článek
OLYMPIJSKÉ HRY S ASTERIXEM A OBELIXEM

OLYMPIJSKÉ HRY S ASTERIXEM A OBELIXEM

OBEC PŘEDÍN A SOKOL PŘEDÍN

V sobotu 8. 8. 2020 uspořádala Obec Předín společně se Sokolem Předín akci "Olympijské hry s Asterixem a Obelixem“. Děti si užily pohádkovou cestu, malování na obličej a pro zájemce jsme pozvali karikaturistu. Organizace soutěží pro děti se opět ujala Ivana Obůrková, ml. a spolu se svými stárníky připravili zajímavý program s tématem Asterix a Obelix. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu této akce. Děti si vysoutěžily sladkou odměnu, namíchaly si kouzelný lektvar, který jim dodal sílu plnit zadané úkoly a jako odměna byla olympijská medaile.

24.7.2020 Celý článek
Opláštění altánu

Opláštění altánu

Obec Předín

Zastupitelstvo obce Předín schválilo Smlouvu o dílo mezi Obcí Předín a firmou INGELD s.r.o. na opláštění altánu včetně montáže. Opláštění bylo provedeno 14.7.2020. 

15.7.2020 Celý článek
"Inženýrské sítě a komunikace pro RD Předín"

V prosinci 2020 byla celá lokalita za Návesním rybníkem úspěšně zkolaudována. Nyní jsou parcely připraveny na individuální výstavbu rodinných domů. 

 

 

21.9.2020 Práce na výstavbě inženýrských sítí pokračují dle harmonogramu. V současné době probíhá zadláždění chodníků, následovat budou finální povrchy obslužné komunikace včetně konečných terénních úprava. V této chvíli jsou na prodej všech nabízených stavebních pozemků uzavřeny kupní smlouvy a kromě čtyř jsou profinancovány.

 

 

 

10.7.2020 Pokračující práce „Inženýrské sítě a komunikace pro rodinné domy Předín"

Podle harmonogramu pokračují práce na zasíťování nových stavebních pozemků pro individuální výstavbu za Návesním rybníkem. V současné době začala výstavba chodníků a obslužné komunikace. Následovat budou rozvody elektrické energie, veřejného osvětlení a pokládka optického kabelu. Práce by měly být dle harmonogramu dokončeny do konce listopadu letošního roku. Tato lokalita je určena pro výstavbu celkem 17 rodinných domů.

 

24.2.2021 Celý článek
SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍDY

Dne 29. 06. 2020 se konalo slavnostní vyřazení záků 9. třídy. Kvůli nepřízni počasí se uskutečnilo v budově školy. 

2.7.2020 Celý článek
Technická pomoc - oplach komunikace – 9. 6. 2020 – Předín

Technická pomoc oplach komunikace – 9. 6. 2020 – Předín

9. 6. 2020 v 18:12 vyjela jednotka na žádost starosty obce odstranit zbylé následky po nedělní bouři. Jednalo se o vyčištění několika kanálových vpustí, pročištění kanalizačního potrubí za pomoci kanálového krtka a odstranění zbytků bahna z místní komunikace pomocí asanační lišty.

 

2.7.2020 Celý článek
Rouškovník

Rouškovník

U Vybíralů

6.4.2020 Celý článek
vítání občánků

vítání občánků

obec Předín

V sobotu 15. 2. 2020 se konalo v obřadní síni obce Předín vítání občánků narozených od prosince 2018. Celkem bylo přivítáno 7 dětí z toho 5 chlapečků a 2 holčičky. Jako již tradičně byl připraven krátký program dětí ze základní školy. Děti dostaly fotoalbum, nově dárkovou kartu a maminky květinu.

12.3.2020 Celý článek
Hasičský ples

Hasičský ples

SDH Předín

V sobotu 25. 1. jsme otevřeli předínskou plesovou sezónu hasičským plesem. K tanci a poslechu jako již tradičně zahrála kapela Kalybr. Předtančení bylo v režii žáků základní školy.

Celý článek
Další články