INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
Obec Předín
9.10.2020 trvale více
Řád veřejného pohřebiště
Obec Předín
22.9.2020 trvale více
Schválený závěrečný účet MPM + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Mikroregion podhůří Mařenky
11.06.2020 trvale více
Rozpočtové opatření č. 2/2020
Obec Předín
22.5.2020 trvale více
Schválený závěrečný účet za rok 2019
Obec Předín
28.4.2020 trvale více
Veřejnoprávní smlouva č. 3/2020 o poskytnutí dotace
Obec Předín
20.4.2020 21.4.2023 více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
6.4.2020 31.12.2020 více
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019, ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE PŘEDÍN
Obec Předín
27.2.2020 28.4.2020 více
Schválený střednědobý výhled obce Předín na roky 2021-2022
Obec Předín
14.1.2020 4.12.2020 více
Schválený rozpočet obce Předín na rok 2020
Obec Předín
14.1.2020 4.12.2020 více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství
10.12.2019 31.12.2022 více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství - odb. hospodářské úpravy a ochrany lesů
2.9.2019 31.12.2022 více
Zobrazit další