Pomoc Lidem

Obec Předín

Datum publikace: 17.3.2020
Pomoc Lidem

Pomoc lidem
Na základě nynější situace v souvislosti COVID-19 (koronavirus) rozhodla Rada obce Předín o dílčí pomoci občanům umístěným v karanténě, občanům starších 70 let, zdravotně postiženým a osamoceným, kteří nemají možnost zajistit si pomoc prostřednictvím příbuzných a dalších blízkých osob následovně:

• Nákup potravin, základních hygienických potřeb, léků a dalších základních životních potřeb bude zajištěn ve spolupráci s místními dobrovolníky obce Předín.
• Zájemci si mohou tuto službu objednat na Obecním úřadě Předín telefonicky na číslech (568 884 377, 607 760 935, 724 876 542), nebo e-mailem ou.predin@tiscali.cz.
• Takto pořízené zboží bude doručeno na konkrétní adresu zájemců.
• Službu si zájemci mohou objednávat v pracovní dny od 8 hodin do 13 hodin, tak aby mohl být nákup realizován týž den, nebo mohou být objednávky přijímány i na následující den.
• Nákupy budou lidem vyúčtovávány dle dohody.
• V případě nutnosti mohou všichni občané telefonicky na výše uvedených číslech a e-mailu konzultovat další potřebné informace.

• Dále prosíme naše občany, pokud to není nezbytné, aby striktně omezili pohyb mimo svůj domov a pokud možno se vyhýbali místům, kde se nachází více lidí. Při opuštění domova používejte jakoukoliv dostupnou ochranu úst a nosu. V okamžiku, kdy budou k dispozici ochranné pomůcky, budeme je distribuovat do každé
domácnosti.

• Průběžné informace o stavu a nařízeních centrálních orgánů jsou také umístěny na http://www.predin.cz/.