Home Předín Aktuality
Předín

Aktuality

Pálení čarodějnic bez účasti veřejnosti

Bohužel i letos proběhly predinské čarodějnice mimo tradiční termín, bez účasti veřejnosti. Tak snad příště již normálně ????

30.4.2021 Celý článek
Most přes Brtnici se bude opravovat. Řidiče čekají semafory.

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) připravuje rekonstrukci mostu přes potok Brtnici na silnici I/23 v Předíně na Třebíčsku. Jedná se o most o jednom poli, jehož nosná konstrukce je tvořena 12 nosníky délky 6 metrů. Řidiči se kvůli rekonstrukci musí připravit na dopravní omezení.

Po provizorní komunikaci bude doprava veden jednosměrně s kyvadlovým řízením pomocí světelné signalizace.

Datum zahájení prací je stanoven na  14. 06. 2021. Dílo bude hotové do 16 týdnů od převzetí staveniště.

Úplné uzavírky silnice první třídy I/23 v km 80,688 v Předíně, okr. Třebíč v prostoru mostu ev. č. 23-029 ve třech navazujících etapách v celkovém termínu od 1. 6. 2021 do 31. 10. 2021 z důvodu opravy mostu ev. č. 23-029.

V I. etapě (od 1. 6. 2021 do 15. 6. 2021 a od 17. 10. 2021 do 31. 10. 2021) bude na silnici I/23 zachován střídavý jednosměrný provoz řízený semafory a vedený po pravé polovině mostu (směr Třebíč).

V II. etapě (od 15. 6. 2021 do 17. 10. 2021) bude provoz řízený semafory veden po provizorní komunikaci umístěné vlevo (směr Třebíč). V této etapě bude pro chodce po vnější hraně provizorní komunikace vybudována stezka o šířce 1,5 metru.

28.4.2021 Celý článek
Zima 2021

Zima 2021

Obec Předín

11.1.2021 Celý článek
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - LETOS VYBRÁNO 10.316,-KČ

Informace od třech králů
Letos za vámi nemůžeme přijít, přesto bychom Vám rádi popřáli hodně pohody a zdraví v roce 2021 a také vás požádali o finanční podporu pro Oblastní charitu Třebíč, formou, která vám vyhovuje. Také letos chceme spolu s vámi pomoci lidem v nouzi. Více informací na webu Oblastní charity Třebíč, webu tříkrálové sbírky nebo v letáčku.


Formy daru Oblastní charitě Třebíč
Pokladničky - naleznete je v kanceláři OÚ Předín a v kostele Sv. Václava do 24.01.2021
Převodem na účet: 66008822/0800, V.symbol 7776600, K.symbol 0379
• Online pokladnička - více na webu www.trikralovasbirka.cz
• Dárcovská SMS na číslo: 87 777 - DMS KOLEDA 30 nebo DMS KOLEDA 60 nebo DMS KOLEDA 90
• Pokud byste rádi přispěli a ani jedna varianta není ta pravá, volejte M. Vybíralovou 723 94 20 24. Přijde za vámi.

Požehnání na dveřích budeme aktualizovat tam, kde je pravidelně píšeme


ZA DARY DĚKUJÍ K+M+B 2021

4.1.2021 Celý článek
UZAVÍRKA SILNICE PŘEDÍN - LESNÁ

Silnice Předín - Lesná otevřena. 

 

Harmonogram prací: 

19.10. – 23.10.2020 – provádění rozfrézovávání a reprofilace + pokládka obrub

24-25.10.2020 – technologická přestávka

26.10-06.11.2020 – pokládka ACL a ACO – obalovaných asfaltových vrstev.

Po 08.11.2020 umožněn příjezd k OÚ a poště, do Lesné nikoli, bude potřeba ještě udělat vodorovné značení, krajnice, směrové sloupky, sjezdy.

 

Snahou bude udělat toto co nejdříve tak, aby byla silnice z Předína do Lesné zprůjezdněna.

 Je možno, že vlivem počasí se může termín posouvat.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jedná se o uzavírku silnice III/03832 Předín – Lesná v termínu od 18.9. do 30.11.2020.

PŘÍSTUP NA POŠTU, OBECNÍ ÚŘAD, DO VOLEBNÍ MÍSTNOSTI A DO HASIČSKÉ ZBROJNICE BUDE MOŽNÝ.

 

8.9.2020 Celý článek
Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Obec Předín

V průběhu měsíce října proběhla v naší obci výměna osvětlovacích těles veřejného osvětlení. Předmětem stavby byla rekonstrukce stávající soustavy osvětlení na místních komunikacích obce. Došlo k výměně stávajících svítidel za LED. 

Část finančních prostředků byla získána z dotačního programu EFEKT 2020, zbytek nákladů financovala obec ze svých zdrojů. 

10.11.2020 Celý článek
Nový dopravní automobil pro JPO Předín

Dne 22.10.2020 proběhla předávka nového dopravního automobilu pro jednotku hasičů Předín.

Celý článek
Technická pomoc – nalomená větev hrozící pádem – 26. 8. 2020 – Předín

Dne 26.8.2020 v 17:09 vyjela jednotka Předín k ohlášené události. Jednalo se o nalomenou větev stromu, která ohrožovala provoz na komunikaci a hrozil její pád na vozovku. Větev kvůli silnému větru nebylo možné odstranit, proto velitel zásahu rozhodl o uzavření komunikace.

31.8.2020 Celý článek
OLYMPIJSKÉ HRY S ASTERIXEM A OBELIXEM

OLYMPIJSKÉ HRY S ASTERIXEM A OBELIXEM

OBEC PŘEDÍN A SOKOL PŘEDÍN

V sobotu 8. 8. 2020 uspořádala Obec Předín společně se Sokolem Předín akci "Olympijské hry s Asterixem a Obelixem“. Děti si užily pohádkovou cestu, malování na obličej a pro zájemce jsme pozvali karikaturistu. Organizace soutěží pro děti se opět ujala Ivana Obůrková, ml. a spolu se svými stárníky připravili zajímavý program s tématem Asterix a Obelix. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu této akce. Děti si vysoutěžily sladkou odměnu, namíchaly si kouzelný lektvar, který jim dodal sílu plnit zadané úkoly a jako odměna byla olympijská medaile.

24.7.2020 Celý článek
Opláštění altánu

Opláštění altánu

Obec Předín

Zastupitelstvo obce Předín schválilo Smlouvu o dílo mezi Obcí Předín a firmou INGELD s.r.o. na opláštění altánu včetně montáže. Opláštění bylo provedeno 14.7.2020. 

15.7.2020 Celý článek
"Inženýrské sítě a komunikace pro RD Předín"

V prosinci 2020 byla celá lokalita za Návesním rybníkem úspěšně zkolaudována. Nyní jsou parcely připraveny na individuální výstavbu rodinných domů. 

 

 

21.9.2020 Práce na výstavbě inženýrských sítí pokračují dle harmonogramu. V současné době probíhá zadláždění chodníků, následovat budou finální povrchy obslužné komunikace včetně konečných terénních úprava. V této chvíli jsou na prodej všech nabízených stavebních pozemků uzavřeny kupní smlouvy a kromě čtyř jsou profinancovány.

 

 

 

10.7.2020 Pokračující práce „Inženýrské sítě a komunikace pro rodinné domy Předín"

Podle harmonogramu pokračují práce na zasíťování nových stavebních pozemků pro individuální výstavbu za Návesním rybníkem. V současné době začala výstavba chodníků a obslužné komunikace. Následovat budou rozvody elektrické energie, veřejného osvětlení a pokládka optického kabelu. Práce by měly být dle harmonogramu dokončeny do konce listopadu letošního roku. Tato lokalita je určena pro výstavbu celkem 17 rodinných domů.

 

24.2.2021 Celý článek
SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍDY

Dne 29. 06. 2020 se konalo slavnostní vyřazení záků 9. třídy. Kvůli nepřízni počasí se uskutečnilo v budově školy. 

2.7.2020 Celý článek