Home Předín Aktuality Nová ulice za „Návesním rybníkem“

Nová ulice za „Návesním rybníkem“

Obec Předín

Datum publikace: 22.4.2022
Nová ulice za „Návesním rybníkem“

Ohlédnutí
Jak můžete vidět na snímku, který je z léta 2019, rostla v této lokalitě jen tráva a další zemědělské plodiny. Na dalším snímku můžete vidět, jak v té samé lokalitě v průběhu poměrně krátkého času vyrůstají rodinné domky. Této výstavbě, však předcházela poměrně složitá a dlouhodobá příprava, a to od pořízení územního plánu se začleněním tohoto území do intravilánu obce, pořízení zástavbové studie, výkupy či směny pozemků až po realizaci inženýrských sítí. Bohužel to v současné době nemají jednoduché ani samotní stavebníci. Nebývale vysoká infl ace, energetická krize, šílené zdražování úplně všeho a další nepříznivé okolnosti dnešní doby značně komplikují jejich plány. Samozřejmě nejen jim.

Galerie