Home Předín Aktuality Setkání seniorů

Setkání seniorů

Obec Předín a Obec Štěměchy

Datum publikace: 22.2.2022
Setkání seniorů

Po dvouleté pauze se v sobotu 23.04.2022 konalo v KD Předín setkání seniorů, akce se zúčastnilo asi 70 dědečků a babiček. Úvodní program pro nás zajistili žáci předínské školy a školky a byl opravdu bohatý. Děti z mateřské školy si pro seniory připravily taneční vystoupení s krásnou básničkou. Pak následovaly básničky a písničky malých i velkých zpěváčků ze základní školy. Větší děti upoutaly za doprovodu energické hudby pozornost svými přeskoky a salty. Na závěr programu zahrály mladší děti pohádku O veliké řepě. Pak následovala volná zábava za doprovodu hudební skupiny STAR BAND z Moravských Budějovic. I přesto, že účast nebyla taková, jakou jsme očekávali, považujeme akci za vydařenou a na podzim příštího roku se budeme těšit na setkání seniorů ve Štěměchách.