Památky

Památky

Zvonice na Horách
Drobná stavba lidového charakteru z 19.století.

Kříž u kostela
Jedná se o litinový kříž - řemeslně hodnotná práce z roku 1852.

Boží muka nad obcí
Boží muka nad obcí je kamenná, řemeslně kvalitní práce ze 17.století. Po krádeži jedné její části jsou Boží muka znehodnocena.

Socha Jana Nepomuckého
Socha Jana Nepomuckého je barokní sochařská práce z poloviny 18.století, osazená byla roku 1858 u silnice do Opatova, nyní se nachází u kostela sv. Václava.

Kostel svatého Václava
Stavba z let 1842-1847 s pozdně románskou věží z 1/2 13.století.