Knihovna

Knihovna

Kontaktní údaje obecní knihovny Předín
Evidenční číslo: 5886/2004
Adresa: Předín 243, 675 27 Předín
Výpůjční doba: ÚT 14:00 – 16:30
Tel: 568 884 377
e-mail: ou.predin@tiscali.cz

Nedávno byl celý fond zdigitalizován, jednotlivé knihy si můžete vyhledávat v ON-LINE katalog - Zadání dotazu - Knihovna Předín - katalog Clavius - bude aktualizováno

Stručně o knihovně
Knihovna byla v obci založena r. 1905
Od r. 2000 vede knihovnu: p. Dana Brychtová
V současné době má knihovna 2 839 svazků
Vybavení – 2 ks PC, z toho 1 k dispozici pro přístup k internetu (v rámci projektu VISK)
Služby – půjčování časopisů, naučné literatury a beletrie pro děti i dospělé, bezplatný přístup na internet
Knihovna využívá automatizovaný knihovnický systém Clavius REKS pro vyhledávání knih
Předplatné periodik: Květy, Vlasta, ABC, Receptář

Ceník služeb a sankcí obecní knihovny v Předíně
Zápisné (registrační poplatky) – dospělí: 0,- Kč / děti: 0,- Kč
Uživatelský poplatek : 0,- Kč (jednorázová návštěva knihovny)
Pokuta za 1. upomínku: 10,- Kč / 2. upomínku: 10,- Kč / 3. upomínku: 15,- Kč
Pokuta za poškození knihy: 30,- Kč
Pokuta za ztracenou knihu (+ cena knihy): 100,- Kč
Pokuta za ztrátu časopisu: dvojnásobná cena časopisu
Ztráta čtenářského průkazu: 5,- Kč
Poškození čárového kódu: 5,- Kč
Přístup na Internet: zdarma
Tisk: 1 strana - černobílá 2,- Kč
Kopírování: 1 strana 2,- Kč
Zodpovídá: Dana Brychtová