Home Volný čas aktivně Komunitní škola

KOMUNITNÍ ŠKOLA PŘEDÍN
Komunitní škola Předín je občanské sdružení, které bylo založeno 17.6.2010. Cílem sdružení je podpora rozvoje celoživotního vzdělávání a podpora komunitního života v obcích.

 

KOMUNITNÍ ŠKOLA PŘEDÍN, spolek
Předín 243, 675 27

Předseda: Eva Boudová
Mobil: 728 135 342
E-mail: kspredin@predin.cz
www.predin.cz/komunitniskola/
IČ0: 22864563

Členy výboru jsou:
Eva Boudová
Miluše Pospíšilová
Libuše Vyhnálková

 

                                                      

 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.ú.: 0238901132/0300
 

 

 

CO JE TO KOMUNITNÍ ŠKOLA?
Komunitní školou se může stát jakákoliv škola, která se chce stát centrem aktivního trávení volného času. Komunitou pak chápeme společenství lidí žijících v naší obci. Hlavní myšlenka vychází z toho, že škola je vlastníkem velkého potenciálu lidských a materiálních zdrojů a byla by škoda jej využívat pouze v dopoledním vyučováním žáků a odpoledne, tedy po skončení výuky, nechat školu zavřenou. Komunitní škola je tedy otevřená veřejnosti také v odpoledních a večerních hodinách, snaží se přilákat rodiče a další obyvatele vhodně sestavenými aktivitami, které vychází z potřeb komunity. Škola pak organizuje kurzy, které jsou za úplatu, tedy kurzovné.