Dokumenty ke stažení

KOMUNITNÍ ŠKOLA PŘEDÍN
Komunitní škola Předín je občanské sdružení, které bylo založeno 17.6.2010. Cílem sdružení je podpora rozvoje celoživotního vzdělávání a podpora komunitního života v obcích.
Členy výboru jsou:  Eva Boudová
                              Miluše Pospíšilová
                              Libuše Vyhnálková

CO JE TO KOMUNITNÍ ŠKOLA?
Komunitní školou se může stát jakákoliv škola, která se chce stát centrem aktivního trávení volného času. Komunitou pak chápeme společenství lidí žijících v naší obci. Hlavní myšlenka vychází z toho, že škola je vlastníkem velkého potenciálu lidských a materiálních zdrojů a byla by škoda jej využívat pouze v dopoledním vyučováním žáků a odpoledne, tedy po skončení výuky, nechat školu zavřenou. Komunitní škola je tedy otevřená veřejnosti také v odpoledních a večerních hodinách, snaží se přilákat rodiče a další obyvatele vhodně sestavenými aktivitami, které vychází z potřeb komunity. Škola pak organizuje kurzy, které jsou za úplatu, tedy kurzovné.