Obecní úřad

ODPADY

HNĚDÝ KONTEJNER NA BIO-ODPAD

Hnědé nádoby na bioodpad slouží pouze pro drobný bioodpad z domácností (jadřince, pecky a slupky z ovoce, zbytky pečiva, kávové filtry, čajový odpad a sáčky od čaje).

V tomto období je opět do těchto nádob vysypáváno velké množství  různého  druhu ovoce (jablka, hrušky atd.). Kontejnery jsou tak přetěžovány a praskají. S těžkými kontejnery se špatně manipuluje, nedá se s nimi pohnout, auto je neuzvedne a zůstanou nevysypané.   

25.8.2022 Celý článek
Informování občanů o odpadovém hospodářství

S novým zákonem o odpadech vstoupila v účinnost také nová povinnost pro obce týkající se informování občanů o odpadovém hospodářství. V § 60 odst. 4 je uvedeno: „Obec je povinna informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.“

15.3.2022 Celý článek