Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Předín
ObecPředín

Provozní řád

Víceúčelové hřiště Předín

 

Vlastník, provozovatel: Obec Předín, Předín 243, 675 27 Předín

Důležitá telefonní čísla: Zdravotní záchranná služba                       155, 112

                                      Hasičský záchranný sbor                                  150, 112

                                      Policie ČR                                                             158, 112

                                      Obec Předín                                                         568 884 377

                                                                                                                      724 991 913

 

I. Úvodní ustanovení

1. Víceúčelové hřiště spravuje Obec Předín (dále jen provozovatel).

2. Víceúčelové hřiště je určeno k bezplatnému využití pro širokou veřejnost (dále jen návštěvník) a ZŠ a MŠ Předín.

3. Každý návštěvník a ZŠ a MŠ Předín (dále jen uživatel) je povinen seznámit se při vstupu do areálu hřiště a na hřiště samotné s tímto provozním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

4. Za provoz a běžnou údržbu hřiště zodpovídá provozovatel. V případě zjištění závad jsou uživatelé povinni kontaktovat provozovatele. Běžnou údržbu areálu hřiště provádí provozovatel ve spolupráci se ZŠ a MŠ Předín.

5. Provozovatel dohlíží na dodržování pořádku a provozního řádu ze strany návštěvníků hřiště. Je přitom oprávněn vykázat z areálu ty návštěvníky, kteří nedbají jeho pokynů a nedodržují provozní řád.

6. Při využívání sportoviště ze strany ZŠ a MŠ Předín přebírají dohled nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku i nad dodržováním provozního řádu odpovědní pracovníci ZŠ a MŠ Předín.

7. Provozovatel neručí za odložené věci v areálu, nenese odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků hřiště.

8. Vstup na hřiště je na vlastní nebezpečí. Provozovatel neodpovídá za újmu na zdraví nebo majetku návštěvníků, vzniklou při sportovní i jiné činnosti.

 

II. Provozní doba

1. Provozní doba víceúčelového hřiště je v případě příznivých klimatických podmínek:

celoročně                               6:00 – 21:00

2. V době školního vyučování, pracovní dny mimo prázdniny od 6:00 do 16:00, využívá hřiště ZŠ a MŠ Předín. Veřejnosti je v tuto dobu hřiště nepřístupné.

3. Zdržovat se v areálu hřiště mimo provozní dobu je zakázáno.

4. Omezení provozní doby nebo uzavření hřiště z důvodu nepříznivých klimatických podmínek bude oznámeno na obecních webových stránkách a u vstupu na hřiště. Hřiště bude uzamčeno.

 

III. Provozní režim

1. Víceúčelové hřiště s umělým povrchem je určeno k provozování aktivit:

 • míčové hry na umělém povrchu: malá kopaná, volejbal, nohejbal, tenis, streetball, florbal, házená,
 • skok daleký.

2. Pro hraní je nutno používat pro tyto sporty vybrané míče, míčky a ostatní výstroj. Vstup je povolen pouze ve vhodné sportovní obuvi bez ostrých hrotů a znečištění.

3. Místní sportovní organizace, spolky, zájmové organizace nebo skupiny občanů mohou podávat objednávky na rezervace u provozovatele hřiště, který vede rezervační systém jejich evidence.

4. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit provozovateli areálu.

5. Návštěvník je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny provozovateli areálu.

6. Na hřišti/tě je přísně zakázáno:

 • kouření a manipulace s otevřeným ohněm, odpalování ohňostrojů,
 • vstupovat ve znečištěné obuvi a v nevhodné obuvi, zejména v obuvi, která by poškozovala povrch, např. tretry, kopačky s kolíky a šrouby, boty s okovanými podrážkami atd.,
 • žvýkat žvýkačky, vyplivovat žvýkačky na povrch hřiště,
 • vnášení skleněných lahví a podobných rozbitných předmětů,
 • požívání alkoholických nápojů a jiných omamných či toxických prostředků,
 • vstup podnapilým osobám,
 • vodění psů, koček a jiných zvířat,
 • vnášení zbraní jakéhokoli druhu, jakož i předmětů, které lze jako zbraň použít,
 • vnášení a ukládání neskladných či objemných předmětů,
 • házení předmětů jakéhokoli druhu na sportovní plochy či do ostatních prostor areálu sportoviště,
 • odhazování odpadků mimo místa k tomu určená, přičemž se uplatňuje pravidlo „Kdo si co přinese, to si také odnese!“
 • jízda na koloběžce, kole a motorce,
 • používání inline bruslí, skateboardů a freestylových kol,
 • provozovat nepovolené sporty jako golf, hod koulí, oštěpem nebo diskem apod.
 • věšet se na ochranné sítě, sítě na volejbal, nohejbal a branky,
 • neoprávněná manipulace s příslušenstvím areálu hřiště a poškozování zeleně, vybavení sportovišť samotných, včetně popisování, polepování nebo pomalovávání zařízení,
 • použití sportovního vybavení k jinému účelu, než je určeno,
 • manipulace se sportovním vybavením ze strany osob mladších 18 let bez dozoru odpovědné osoby,
 • využívání hřiště s umělým povrchem v době, kdy je na něm zmrzlá ledová tříšť,
 • dětem do 6 let vstupovat na hřiště bez doprovodu osoby starší 18 let,
 • používat při údržbě hřiště ostré nástroje, ocelové lopaty, motyky, atd.,
 • opustit hřiště, aniž by uživatel provedl demontáž a uložení instalovaných sítí a sloupků.

7. V okolí hřiště, které se nachází v areálu školy, je návštěvníkům dále zakázáno:

 • vstupovat do areálu školní zahrady a dvora. Pozn.: Návštěvníci mohou tedy využívat hřiště a bezprostředně přilehlé prostory vymezené místní komunikací a ploty areálu, viz obrazová příloha.
 • vstupovat do areálu jinými než vyhrazenými vstupy, tj. brankami v severní části areálu, viz obrazová příloha,
 • přelézat a ničit ploty a ohrazení,
 • opustit areál hřiště, aniž by návštěvník provedl uzamčení přístupové branky.

 

IV. Rezervace a vstup na hřiště

 1. Návštěvníkovi je vstup na hřiště a do areálu hřiště umožněn v případě, že:
  1. má vydaný klíč ke vstupu do areálu. Klíče vydává provozovatel a vede jejich evidenci,
  2. se seznámil s tímto provozním řádem a potvrdil jeho bezvýhradné dodržování,
  3. má vytvořenou rezervaci hřiště na daný čas. Rezervace se provádí elektronicky na webových stránkách Obce Předín v rezervačním systému,
  4. vstup bez rezervace je možný za dodržení podmínek uvedených v odstavci a) a b) a dále za podmínky, že nikdo nemá na daný čas rezervaci.
 1. Návštěvník, který má vydaný klíč ke vstupu do areálu, nese odpovědnost za dodržování tohoto řádu osobami, kterým umožnil vstup do areálu hřiště.
 2. K využívání setů k hraní volejbalu, nohejbalu a tenisu, které budou uloženy v zamčené schránce, bude vydán zájemcům klíč. Při montáži a demontáži sítí se uživatel bude řídit přiloženým manuálem.
 3. V případě nevyužití rezervovaného času, tj. blokování hřiště pro využití jiným uživatelem, bude provozovatel požadovat po návštěvníkovi sankci ve výši 100 Kč/hod. rezervovaného času.
 4. Prioritní využívání hřiště:
  1. ZŠ a MŠ Předín a Obec Předín (uživatelé s nejvyšší prioritou).
  2. Místní spolky a organizace.
  3. Místní volné sportovní uskupení (např. volejbalisté atd.).
  4. Veřejnost, individuální uživatel z Předína a Hor.
  5. Ostatní veřejnost, vstup možný po dohodě s provozovatelem (uživatelé s nejnižší prioritou).

Pozn: Uživatelé s vyšší prioritou mají při využívání hřiště přednost.

 1. Pořádání celodenních sportovních akcí, tj. celodenní rezervaci hřiště, je třeba projednat s provozovatelem, který na daný den provede rezervaci.
 2. Porušování tohoto provozního řádu může být důvodem k odejmutí klíče ke vstupu do areálu, znemožnění využívání hřiště.

 

V. Závěrečné ustanovení

Tento provozní řád byl schválen Radou obce Předín dne 14.06.2023 usnesením č. 1/20 a nabývá účinnosti dne 18.6.2023.

                                                                                                                        Ing. Zdeněk Skála v.r.                                                                                                                                                   starosta  

  

Kliknutím na rezervaci souhlasím s provozním řádem.

Objednáním rezervace souhlasím se zpracováním osobních údajů po dobu nejdéle 5 týdnů ode dne rezervace.

                

                                                                                                                       

Obrazová příloha – prostory hřiště a okolí přístupné veřejnosti při využívání hřiště.

Rezervační systém

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7
1
8 9
10 11 12 13 14 15
1
16
1
17 18
1
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
1
29 30

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Facebook obce Předín

Počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
slabý déšť 21 °C 11 °C
pondělí 17. 6. polojasno 23/12 °C
úterý 18. 6. oblačno 25/13 °C
středa 19. 6. slabý déšť 28/15 °C

Mohlo by vás zajímat