Home Předín Rozhlas
Předín

Rozhlas

KOBERCE TREND

KOBERCE TREND

Rozhlas

Koberce Trend na ulici Brněnská v Třebíči,mají  mimořádnou akci  mínus  20%  na vše!

 Pouze od této středy 17.8. do soboty 20.8. 2022 mínus  20%  na vše!

 Přesvědčte se o skvělých cenách na koberce, PVC, vinyl a další sortiment v prodejně Koberce Trend v Třebíči na ulici Brněnská .

 Pouze tuto středu až sobotu sleva pro všechny a na všechno mínus 20%!

11.8.2022 Celý článek
„Zpětný podvod“ aneb jak na Internetu prodávat za 100 korun a přijít o 200 000 korun

Tisková zpráva - 20. červenec 2022

Policisté řeší denně internetové podvody
„Zpětný podvod" aneb jak na Internetu prodávat za 100 korun a přijít o 200 000 korun
KRAJ VYSOČINA – Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina řeší denně i několik internetových podvodů. K těmto případům by ale nemuselo vůbec docházet, kdyby lidé byli opatrní a dodržovali několik jednoduchých zásad. Kybernetická kriminalita tvoří v současné době více než třináct procent z celkové kriminality, ke které dochází v Kraji Vysočina. V rámci celé České republiky je to zhruba 9,5 procenta z celkové kriminality, kdy znepokojující je však stálý nárůst tohoto poměru.

V poslední době se v internetovém obchodě objevuje zcela nový fenomén. Jde o podvody, které postihují lidi, kteří prodávají různé zboží na bazarových portálech, nejčastěji Vinted nebo Bazoš a podobně. Jak je to možné? Může za to nástroj, který se odborně nazývá „sociální inženýrství", přiléhavější je ale hovorové slovo „ukecání". Principem celého jednání ze strany pachatele je za pomoci pestré komunikace ukolébat oběť - prodávajícího, a ten v dobré víře předá kupujícímu (pachateli) údaje potřebné k provedení platby platební kartou, a to včetně přeposlání autorizačního kódu, nebo mu sdělí přístupové údaje ke svému elektronickému bankovnictví, opět včetně autorizačního kódu přístupu a potvrzujících kódů plateb.

„To, o čem tady hovoříme, mám z vlastní zkušenosti, protože se s těmito případy denně potkávám. Snažíme se sice tento jev eliminovat, ale bez spolupráce veřejnosti to nepůjde," upozorňuje mjr. Mgr. Martin Vaněček, vedoucí odboru analytiky a kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina a upřesňuje, jak to probíhá prakticky.

„Prodávající na Vinted, Bazoš,.... vystaví zboží. Pokud uvede telefonní číslo, ozve se mu kupující přímo na telefonu, pokud ne, snaží se pachatel komunikovat na platformě bazarového portálu a vylákat telefonní číslo nebo e-mail. Kolikrát to schválně neběží rychle. Oběť je třeba uklidnit, uchlácholit. Poté projeví zájem o zboží a uvede, že pošle odkaz (proto telefonní číslo, e-mail) na platební bránu kam on (kupující/pachatel) složí peníze a ty přijdou rovnou na účet prodávajícího, nebo variantně na přepravní společnost, která kromě platby zajistí i přepravu zboží. Již v tomto okamžiku pozor! Například Vinted ve svých pravidlech důrazně upozorňuje, aby prodávající komunikoval s kupujícím výhradně přímo na Vinted. Proč? Protože jakmile prodávající přistoupí na komunikaci mimo Vinted (WhatsApp, Messenger, E-mail,...), stává se pomalu obětí," popisuje scénář podvodníků mjr. Mgr. Martin Vaněček.

V příštím kroku zasílá kupující, nyní již pachatel, odkaz komunikátoru (WhatsApp, Messenger, E-mail,...), na který prodávající, nyní oběť - přesněji poškozený „klikne" pro zadání údajů potřebných pro provedení platby ze strany kupujícího/pachatele. Po otevření odkazu se objeví platební brána nebo stránky přepravní společnosti. Upozorňujeme, že stránky vypadají často velmi podobně, jako skutečné stránky této společnosti, přičemž je prodávající/oběť vyzvána k vyplnění tam uvedených údajů.

„Těmito údaji jsou údaje potřebné k provedení platby platební kartou nebo údaje k elektronickému bankovnictví, které prodávající - poškozený v dobré víře vyplní. Ale ouha! Není totiž na oficiální platformě Vinted, není to osvědčená platební brána, ty se neotvírají ze zaslaném odkazu, ale přímo z prostředí e-shopu. Proto ono vyvedení mimo oficiální platformu bazarového portálu. A protože odkaz zaslal kupující - pachatel, má po odeslání odkazu potřebné údaje pro přístup k vašemu účtu a dveře k vaším financím otevřeny. Kupující - pachatel má klíče k vašemu trezoru a vy u něj nestojíte! Pak záleží na tom, kolik peněz je na účtu, včetně spořícího, a jak rychlý a šikovný je pachatel. Musí z vás ale ještě vymámit potvrzující kód platby/převodu, a proto komunikuje a komunikuje. Pak najednou komunikace utichne, někdy přijde další odkaz „platební brána má poruchu, zkuste to za hodinu, dvě, tři." A pak přijde ten nepříjemný objev. Použiji slang: účet je vybílen," nastoluje tvrdou realitu, kterou tyto podvody končí mjr. Mgr. Martin Vaněček.

A pozor. Záludná varianta. Někdy peníze skutečně přijdou, jsou to peníze od jiného poškozeného. Ale pak stejně zmizí i s vašimi penězi.

Jak omezovat riziko:
1. Dbát pravidel příslušného bazarového portálu a komunikovat s prodávajícím pouze na jeho platformě
2. Pokud to bazarový portál neumožňuje, předat prodávajícímu jediný údaj, který k zaplacení potřebuje, a to je číslo vašeho účtu a banku.
3. Pro obchody na internetu si zřídit zvláštní účet (další účet i u jiné banky, kreditní účet, pozor na výši kontokorentu) a tam mít pouze potřebnou částku k provedení platby.
4. Při platbách na platebních bránách si ve stavovém řádku vlevo nahoře kontrolovat na kterých stránkách ve skutečnosti jsem. A stačí malá odlišnost, změna čísla, písmena (např. 3 za 8), předání nepatrného znaku a zcela určitě nejste tam, kde jste chtěli být). Prostě Abank.cz není A-bank.cz.
5. A poslední a zásadní rada: při jakýchkoliv pochybnostech obchod okamžitě přerušte a vše ukončete. Až do doby odeslání údajů se nic neděje a pachatel má smůlu. Po odeslání údajů okamžitě informujte banku, ať platbu zastaví. A nenechte se odbýt. Úřední šiml funguje. Rovněž vše oznamte na policii. Připravte se na to, že vám pachatel - pachatelé budou třeba nadávat, hrozit vymáháním způsobené škody, vymáhat pokutu. A komunikovat s vámi nemusí jeden člověk. Zavolá vám osoba, která se vydává třeba za právníka, policistu.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
mjr. JUDr. Dana Čírtková
tisková mluvčí
tel: 974 261 207
mobil: 725 375 094
e-mail: dana.cirtkova@pcr.cz

9.8.2022 Celý článek
Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou

Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou


Nestačili jste si vyřídit cestovní pas? Možná ho ani nepotřebujete!
K cestám do států EU můžete jako cestovní doklad použít občanský průkaz. Nejenom do tradičně nejoblíbenější destinace českých turistů Chorvatska, ale například i do Řecka, Bulharska, Itálie, Španělska a dalších zemí Evropské Unie tak cestovní pas vůbec nepotřebujete. Občanský průkaz vám navíc stačí i k cestám do dalších států mimo Evropskou unii jako je Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Makedonská republika, Moldavská republika, Srbská republika a Kosovská republika (pouze občanský průkaz s biometrickými údaji).
Standardní lhůta pro vydání občanského průkazu je 30 dní. Vyhotovit občanský průkaz je možné i ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů. Je však nutné počítat se zvýšeným správním poplatkem, a to 1 000 Kč za občanský průkaz vydaný do 24 hodin (u občanů mladších 15 let 500 Kč) a 500 Kč u občanského průkazu vyhotoveného do 5 pracovních dnů (u občanů mladších 15 let 300 Kč). Výše správních poplatků za expresní vydání občanských průkazů je nicméně výrazně nižší než je tomu u cestovních pasů.

Má vaše dítě občanský průkaz?
Pamatujte na to, že všechny děti musí mít pro cesty do zahraničí cestovní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas). Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje. Občanský průkaz mohou mít i děti mladší 15 let. Správní poplatek za jeho vydání je pouze 100 Kč a jeho platnost je 5 let. Dětem do 15 let vyřizuje osobní doklad zákonný zástupce, a to na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze na úřadech městských částí Prahy 1 až 22), popřípadě u Ministerstva vnitra, pokud žádá o občanský průkaz nebo cestovní pas ve zkrácené lhůtě.

Plánujete letní dovolenou mimo Evropskou unii a nemáte platný cestovní pas?
Požádejte o vydání nového cestovního pasu včas a nenechávejte podání žádosti na poslední chvíli. Za vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů zaplatíte správní poplatek 600 Kč. Nestačili jste podat žádost o vydání cestovního pasu včas? Můžete podat žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů. Správní poplatek u cestovního pasu vydaného do 24 hodin pracovního dne činí 6 000 Kč (u občanů mladších 15 let 2 000 Kč) a 3 000 Kč u cestovního pasu vydaného do 5 pracovních dnů (u občanů mladších 15 let 1 000 Kč).

7.7.2022 Celý článek
Čipový systém evidence odpadových nádob

Vážení spoluobčané,

svozová společnost ESKO-T s.r.o. bude v následujících letech zavádět čipový systém evidence odpadových nádob na směsný komunální odpad. Systém přinese přesnou evidenci majitelů, počtu kusů, velikosti a počtu výsypů odpadových nádob v naší obci. Aby takovýto systém mohl být zaveden, je třeba pořídit potřebné vybavení.

Vybavit odpadové nádoby příslušným čipem:
- plastové nádoby jsou již z výroby připravené na instalaci čipů. Cena jednoho takového čipu se pohybuje kolem 1,30 Euro (cca 35,-Kč),
- u kovových nádob bude potřeba použít jiné (odstíněné) čipy, které se musí na nádobu přinýtovat. Cena jednoho takového čipu se pohybuje kolem 3,3 Euro (cca 90,-Kč).

Rada obce Předín na svém zasedání dne 29.06.2022 pod číslem usnesení 2/73 rozhodla, že čipy na odpadové nádoby pro občany zafinancuje z rozpočtu obce.

Aby bylo vše řádně připravené k provozu, tzn. je nutné osadit všechny nádoby v naší obci příslušnými čipy. Potřebujeme tedy od vás, aby každý vlastník nemovitosti nahlásil na Obecním úřadě Předín počet kusů odpadových nádobvelikost a zda se jedná o nádobu plastovou či kovovou. Tuto informaci nám prosím sdělte nejpozději do 01.08.2022. Informaci o odpadových nádobách můžete sdělit na tel. 568 884 377, e-mail.: ou.predin@tiscali.cz nebo osobně v kanceláři OÚ Předín.

Děkujeme za včasné nahlášení
Obec Předín

1.7.2022 Celý článek
Dočasná změna pro veřejnost v období 4.7.-15.7.2022

Dne 4.7. (pondělí) a 13.7. (středa) bude pošta v Předíně z provozních důvodů uzavřena. Ve čtvrtek 14.7. bude pošta otevřena v čase 13-16 hod.

1.7.2022 Celý článek
Oprava víceúčelového hřiště v obci Předín

Po několika letech podávání žádostí se nám podařilo uspět s žádostí o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj – program - Podpora obnovy sportovní infrastruktury. Co to znamená? K naší a hlavně vaší radosti, budeme mít konečně víceúčelové hřiště „snad" (získaná dotace cca 2.800.000,-Kč), celkové předpokládané náklady na opravu činí 4.187.992,- Kč. Investiční záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Předín v minulých letech a tato akce byla zařazena do rozpočtu obce a do Strategického rozvojové plánu. Hřiště se bude nacházet na parcele číslo 2268/1 vedle školy, dnešní štěrko-pískové hřiště.

V příloze přikládáme stanovisko ZŠ a MŠ Předín k zamyšlené opravě hřiště, viz příloha.
Zveřejněno též na webových stránkách školy.

30.6.2022 Celý článek
Moštárna a pálenice Veverka zahájila příjem třešní na kvas

Moštárna a pálenice Veverka zahájila příjem třešní na kvas

Moštárna a palírna Rokytnice Veverka 54

Moštárna a palírna Rokytnice Veverka 54


Moštárna a pálenice Veverka zahájila příjem třešní na kvas! Předání ovoce po domluvě na tel. 606 787 704. Více informací na www.paleniceveverka.cz

 

 

Alois Novák

produkt manažer

e-mail:alois.novak@nvkgroup.cz

GSM: +420 606 787 704

www.paleniceveverka.cz

20.6.2022 Celý článek
Setkání s ukrajinskými občany

Setkání s ukrajinskými občany

Komunitní centrum Moravia Třebíč

16.6.2022 Celý článek
Den otevřených dveří se záchranáři Jihlava

Den otevřených dveří se záchranáři, který se koná již tuto sobotu 11. 6. 2022 od 10:00 do 17:00 hod. v Jihlavě.

Staňte se na den záchranářem a přijďte se podívat na nové Vzdělávací a výcvikové středisko Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina.

V průběhu celého dne bude uvnitř střediska probíhat několik ukázek první pomoci, záchrany pacienta a ukázky vozů ZZS a IZS. Budete si moci prohlédnout simulátor vrtulníku, vyzkoušet oblek biohazard týmu a abyste o nic nepřišli, budou ukázky z jednotlivých stanovišť promítány na TV přímo v dané místnosti i v přednáškovém sále.

Kromě toho představí svou činnost a ukázky také Policie ČR. Můžete si zkusit práci dopravního policisty, simulační brýle nebo vidět ukázku s policejním psovodem.

A na co dalšího se můžete těšit? Po celý den se budete moci zapojit do aktivit a soutěží o drobné ceny. Děti mohou dovádět v rámci animačních programů s Milanem Řezníčkem a k dispozici bude také malování na obličej, fotokoutek nebo laserová biatlonová střelnice.

Akce je zdarma!

Na prohlídky Vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina není nutná předchozí registrace!

8.6.2022 Celý článek