Home Předín Rozhlas Aktuální informace o probíhající „malé“ revizi katastru nemovitostí v Obci Předín

Aktuální informace o probíhající „malé“ revizi katastru nemovitostí v Obci Předín

Obec Předín

Datum publikace: 9.12.2021
Aktuální informace o probíhající „malé“ revizi katastru nemovitostí v Obci Předín

Aktuální informace o probíhající „malé" revizi katastru nemovitostí v Obci Předín


1) Majitelé nemovitostí, kteří byli v minulosti KÚ vyzváni k odstranění nedostatků
týkajících se zápisů jejich nemovitostí a dosud tak neučinili, budou v lednu 2022
KÚ opětovně vyzváni ke sjednáni nápravy.


2) U nemovitostí, u nichž nedojde k nápravě nesrovnalostí do konce února 2022,
KÚ vyznačí „nesoulad". Tento nesoulad se bude zobrazovat ve výpisech z KN.
Tento nesoulad může komplikovat majitelům dotčených nemovitostí v nakládaní
s těmito nemovitostmi, např. využívat nemovitost k zástavě, omezovat
převoditelnost, .....


3) Majitelé nemovitostí, kterým KÚ na základě jejich podkladů odstranil
nedostatky v evidenci jejich nemovitostí, jsou povinní podat nové nebo dílčí
daňové přiznaní k dani z nemovitosti k příslušnému správci daně, a to do konce
ledna. Důvod – při revizi zápisu dotčené nemovitosti v KN došlo ke změně údajů
rozhodných pro určení daně z nemovitosti jako je např. výměra, zastavěná
plocha, sloučení dvou parcel do jedné, vznik nové parcely, aj.