Home Předín Rozhlas Čipový systém evidence odpadových nádob

Čipový systém evidence odpadových nádob

ESKO-T

Datum publikace: 1.7.2022
Čipový systém evidence odpadových nádob

Vážení spoluobčané,

svozová společnost ESKO-T s.r.o. bude v následujících letech zavádět čipový systém evidence odpadových nádob na směsný komunální odpad. Systém přinese přesnou evidenci majitelů, počtu kusů, velikosti a počtu výsypů odpadových nádob v naší obci. Aby takovýto systém mohl být zaveden, je třeba pořídit potřebné vybavení.

Vybavit odpadové nádoby příslušným čipem:
- plastové nádoby jsou již z výroby připravené na instalaci čipů. Cena jednoho takového čipu se pohybuje kolem 1,30 Euro (cca 35,-Kč),
- u kovových nádob bude potřeba použít jiné (odstíněné) čipy, které se musí na nádobu přinýtovat. Cena jednoho takového čipu se pohybuje kolem 3,3 Euro (cca 90,-Kč).

Rada obce Předín na svém zasedání dne 29.06.2022 pod číslem usnesení 2/73 rozhodla, že čipy na odpadové nádoby pro občany zafinancuje z rozpočtu obce.

Aby bylo vše řádně připravené k provozu, tzn. je nutné osadit všechny nádoby v naší obci příslušnými čipy. Potřebujeme tedy od vás, aby každý vlastník nemovitosti nahlásil na Obecním úřadě Předín počet kusů odpadových nádobvelikost a zda se jedná o nádobu plastovou či kovovou. Tuto informaci nám prosím sdělte nejpozději do 01.08.2022. Informaci o odpadových nádobách můžete sdělit na tel. 568 884 377, e-mail.: ou.predin@tiscali.cz nebo osobně v kanceláři OÚ Předín.

Děkujeme za včasné nahlášení
Obec Předín