Home Předín Rozhlas Sdělení - od 14.8.2020 odpovídá voda legislativním požadavkům a je PITNÁ

Sdělení - od 14.8.2020 odpovídá voda legislativním požadavkům a je PITNÁ

Vodárenská akciová společnost Třebíč

Datum publikace: 14.8.2020
Sdělení - od 14.8.2020 odpovídá voda legislativním požadavkům a je PITNÁ

Sdělení odběratelům vody ze skupinového vodovodu Opatov – Předín – Štěměchy

Voda ve skupinovém vodovodu byla po extrémních srážkách v předchozím období v kombinaci s půdou zdevastovanou likvidací kůrovcové kalamity neupravitelná a dne 16. 6. 2020 prohlášena na nepitnou.
Po provedených opatřeních, zejména úpravě vodoteče v jímacím území a urychlení odtoku balastních vod, se kvalita surové vody zlepšila a voda se stala opět upravitelnou. Vzorky vody odebrané ve vodovodní síti v tomto týdnu potvrdily, že kvalita vody odpovídá vyhlášce č. 252/2004 Sb.
Sdělujeme tedy, že od 14. 8. 2020 odpovídá voda ve skupinovém vodovodu Opatov legislativním požadavkům a je vodou pitnou.

Třebíč, 14. 8. 2020
Ing. Jaroslav Hedbávný, ředitel divize VAS, a. s.