Home Předín Rozhlas Oprava víceúčelového hřiště v obci Předín

Oprava víceúčelového hřiště v obci Předín

Datum publikace: 30.6.2022

Po několika letech podávání žádostí se nám podařilo uspět s žádostí o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj – program - Podpora obnovy sportovní infrastruktury. Co to znamená? K naší a hlavně vaší radosti, budeme mít konečně víceúčelové hřiště „snad" (získaná dotace cca 2.800.000,-Kč), celkové předpokládané náklady na opravu činí 4.187.992,- Kč. Investiční záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Předín v minulých letech a tato akce byla zařazena do rozpočtu obce a do Strategického rozvojové plánu. Hřiště se bude nacházet na parcele číslo 2268/1 vedle školy, dnešní štěrko-pískové hřiště.

V příloze přikládáme stanovisko ZŠ a MŠ Předín k zamyšlené opravě hřiště, viz příloha.
Zveřejněno též na webových stránkách školy.