Home Předín Rozhlas Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2022

Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2022

Obec Předín

Datum publikace: 3.1.2022
Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2022

Obecně závazná vyhláška obce Předín č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
základní sazbu poplatku 700,- Kč/osoba/rok

Poplatek je splatný nejpozději do 31. 5 . 2022


Způsob úhrady:

a) bezhotovostně na účet obce č. 2420711/0100, VS (číslo popisné)

b) v hotovosti na obecním úřadě Předín – v úředních hodinách

 

Prosíme občany, aby využívali bezhotovostní provádění úhrad z důvodu probíhající pandemie Covidu-19.

 

DĚKUJEME