Home Předín Rozhlas Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2023

Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2023

Obec Předín

Datum publikace: 2.1.2022
Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2023

Obecně závazná vyhláška obce Předín č. 2/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
základní sazbu poplatku 760,- Kč/osoba/rok

Poplatek je splatný nejpozději do 31. 5 . 2023


Způsob úhrady:

a) bezhotovostně na účet obce č. 2420711/0100, VS (číslo popisné)

b) v hotovosti na obecním úřadě Předín – v úředních hodinách

 

DĚKUJEME