Očkování bez registrace

Očkování bez registrace

Nemocnice Třebíč

14.12.2021 Celý článek
Aktuální informace o probíhající „malé“ revizi katastru nemovitostí v Obci Předín

Aktuální informace o probíhající „malé" revizi katastru nemovitostí v Obci Předín


1) Majitelé nemovitostí, kteří byli v minulosti KÚ vyzváni k odstranění nedostatků
týkajících se zápisů jejich nemovitostí a dosud tak neučinili, budou v lednu 2022
KÚ opětovně vyzváni ke sjednáni nápravy.


2) U nemovitostí, u nichž nedojde k nápravě nesrovnalostí do konce února 2022,
KÚ vyznačí „nesoulad". Tento nesoulad se bude zobrazovat ve výpisech z KN.
Tento nesoulad může komplikovat majitelům dotčených nemovitostí v nakládaní
s těmito nemovitostmi, např. využívat nemovitost k zástavě, omezovat
převoditelnost, .....


3) Majitelé nemovitostí, kterým KÚ na základě jejich podkladů odstranil
nedostatky v evidenci jejich nemovitostí, jsou povinní podat nové nebo dílčí
daňové přiznaní k dani z nemovitosti k příslušnému správci daně, a to do konce
ledna. Důvod – při revizi zápisu dotčené nemovitosti v KN došlo ke změně údajů
rozhodných pro určení daně z nemovitosti jako je např. výměra, zastavěná
plocha, sloučení dvou parcel do jedné, vznik nové parcely, aj.

9.12.2021 Celý článek
Očkování bez registrace

Očkování bez registrace

Nemocnice Třebíč

8.12.2021 Celý článek
Nový jízdní řád linky 320920 České Budějovice - Brno
6.12.2021 Celý článek
Odstranění a ořez dřevin

Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,
dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou.

Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění
dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu.

 

Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od krajního vodiče a je různé pro jednotlivé napěťové hladiny:
Zákon a normy rovněž určují minimální vzdálenost porostu od vedení, kterou je nutné dodržet, a bezpečnou vzdálenost pro práci takto:
V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé pozemků povinni umožnit zaměstnancům společnosti EG.D, a.s., nebo touto společností
zmocněným zhotovitelům udržovat volný pruh pozemku o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů (sloupů) nadzemního vedení.
V případě, že při odstranění porostu v blízkosti vedení nemůže být bezpečná vzdálenost pro práci dodržena a bezpečnost osob,
technický stav vedení nebo jeho provoz by mohly být ohroženy, mohou být práce prováděny pouze se souhlasem společnosti EG.D, a.s.,
a to za podmínek pro tuto práci stanovených.

 

Pokud stav stromoví nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám, osloví vás zástupce EG.D, a.s., formou dopisu, ve kterém budou
uvedeny informace o provedení odstranění a ořezu dřevin na náklady EG.D, a.s.
Vlastník či uživatel nemovitosti, který neprovede ořez a odklizení dřevin, je povinen výkon činnosti v ochranném pásmu provozovateli
distribuční soustavy umožnit. V opačném případě, na základě zjištění porušení právních předpisů, může Energetický regulační úřad udělit vlastníkům či uživatelům nemovitostí pokutu.

 

Odstranění a ořez dřevin provádějte, prosím, průběžně.
Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77, nebo navštivte www.egd.cz.

 


Hladiny napětí (VN) Ochranné pásmo Výška porostu
Nadzemní vedení | napětí od 1 kV do 35 kV 7 m od krajního vodiče maximálně 3 m
Nadzemní vedení | napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m od krajního vodiče maximálně 3 m
Podzemní vedení | do napětí 110 kV včetně 1 m od krajního kabelu nesmí být žádný porost

 


Hladiny napětí Bezpečná vzdálenost pro práci Vzdálenost porostu od vedení
Vedení NN | nízké napětí (400/230 V) 1 m od vedení alespoň 2 m
Vedení VN | vysoké napětí (22 kV) 2 m od vedení alespoň 3,5 m
Vedení VVN | velmi vysoké napětí (110 kV) 3 m od vedení alespoň 4,5 m

6.12.2021 Celý článek
MUDr. Kotyzová neordinuje do 20.12.2021

Z důvodu nemoci bude ordinace v Opatově a v Předíně od 6.12. do 20.12. uzavřena. Telefonické konzultace, vystavování žádanek na PCR testy a e-neschopenek na tel. čísle 564 565 617 (v ordinační době)

V akutních případech zastupuje od 6.12. do 10.12. MUDr. Tomáš Filkuka v Okříškách (v pondělí a ve čtvrtek má očkovací dny, proto je nutné nejprve vyšetření domluvit telefonicky na výše uvedeném telefonním čísle). 

Od 13.12. do 20.12. zastupuje v akutních případech MUDr. Jiřina Františková v Želetavě
Všechna přeočkování a očkování na Covid, která se měla uskutečnit od 8.12. do 17.12., budou odložena. Pozdější dohodnuté termíny platí beze změny. 
Nový termín očkování v Opatově bude ve středu 22.12.2021 od 8,30 do 11,30 a ve středu 29.12.2021 8,30 do 11,30 
Očkování v Předíně bude probíhat v pondělí 27.12.2021 odpoledne od 13,00 do 16,00, následně v úterý 28.12. dopoledne.
5.12.2021 Celý článek
Oznámení o ředitelském volnu
3.12.2021 Celý článek
POMOC LIDEM S ENERGIEMI
30.11.2021 Celý článek
SENIORKY A SENIOŘI, POZOR!
29.11.2021 Celý článek
Nabídka práce

Nabídka práce

Tavič/Tavička sýrů Želetava

29.11.2021 Celý článek
Z-BOX - Zásilkovna

Z-BOX - Zásilkovna

Obec Předín

Z-BOX Předín je oficiálně v provozu od pondělí 22.11. pro výdej zásilek 24 hodin denně/7 dní v týdnu.

Ješte blíže lidem
Z-BOX je samoobslužné výdejní místo Zásilkovny, díky kterému už nikdy nemusíte být jako na trní a čekat, až vám zavolá kurýr. Cena dorucení již od 47 Kč.

Nonstop provoz
Téměř všechny Z-BOXy jsou k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu!

Bezkontaktní vyzvednutí
Z-BOX otevřete jednoduše mobilem. Za doručení i dobírku zaplatíte online.

Z-BOX je eko25.11.2021 Celý článek
Zimního svozu bioodpadů v obci

zimního svozu bioodpadů v obci (1 x za měsíc):

-          úterý 7. 12. 2021

-          úterý 4. 1. 2022

-          úterý 8. 2. 2022

 

Zahájení jarního svozu bude upřesněno během února 2022.

23.11.2021 Celý článek
Další články