Slavnostní vyřazování žáků 9. ročníku

Slavnostní vyřazení se konalo odpoledne 29.6.2021 na školní zahradě. Celkem bylo vyřazeno 18 žáků 9. třídy. Za školu se s žáky rozloučila paní ředitelka Mgr. Libuše Vyhnálková a třídní učitelka Mgr. Pavlína Adámková. Starosta obce pronesl krátkou řeč a všem žákům osobně pogratuloval a předal vysvědčení.

2.7.2021 Celý článek
Sběrná místa se rozšířila o 9 nových kontejnerů

Sběrná místa se rozšířila o 9 nových kontejnerů 

„Rozšíření sběru tříděných odpadů v regionu Svazku obcí pro komunální služby“

 

Předín - sběrné hnízdo (SH) u bývalého zdravotní střediska: 1x papír, 1x plast, 1 barevné sklo, 1x bílé sklo, 1x bioodpady
Předín - SH u fotbalového hřiště: 1x plast, 1x papír
Hory - SH na náměstíčku: 1x plast, 1x kovy

29.6.2021 Celý článek
HASIČI VE ŠKOLE

HASIČI VE ŠKOLE

SDH PŘEDÍN

Ve čtvrtek 17.6. přijeli do předínské školy hasiči. Nebojte se, nehořelo. Na školní zahradě proběhl krásný výukový program o fungování dobrovolných i profesionálních hasičů. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací, všechno si prohlédly a vyzkoušely - soutěže, hasičská auta, vodní dělo, stříkání z hadice, hasičské obleky, . . . . .

17.6.2021 Celý článek
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

OBEC PŘEDÍN

V sobotu 26. 6. 2021 se konalo v obřadní síni obce Předín vítání občánků narozených od ledna 2020. Celkem bylo přivítáno 5 dětí z toho 2 chlapečci a 3 holčičky. Jako již tradičně byl připraven krátký program dětí ze základní školy. Děti dostaly fotoalbum, dárkovou kartu a maminky květinu.

 
 
 
12.7.2021 Celý článek
Pálení čarodějnic bez účasti veřejnosti

Bohužel i letos proběhly predinské čarodějnice mimo tradiční termín, bez účasti veřejnosti. Tak snad příště již normálně ????

30.4.2021 Celý článek
Výměna pneumatik na CAS 32 T815

Na jaře letošního roku proběhla výměna nových pneumatik na CAS 32 T815. Výměnu pneumatik provedla firma KOLTICO s.r.o. z Holešova. Cena pneumatik včetně servisu 70.446,- Kč. Výměna pneumatik byla financováno z rozpočtu obce, se spoluúčastí Kraje Vysočina dotace z programu "Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2021 ve výši 30.000,-Kč.

5.5.2021 Celý článek
Oprava mostu přes potok Brtnici

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) připravuje rekonstrukci mostu přes potok Brtnici na silnici I/23 v Předíně na Třebíčsku. Jedná se o most o jednom poli, jehož nosná konstrukce je tvořena 12 nosníky délky 6 metrů. Řidiči se kvůli rekonstrukci musí připravit na dopravní omezení.

Po provizorní komunikaci bude doprava veden jednosměrně s kyvadlovým řízením pomocí světelné signalizace.

Datum zahájení prací je stanoven na  14. 06. 2021. Dílo bude hotové do 16 týdnů od převzetí staveniště.

Úplné uzavírky silnice první třídy I/23 v km 80,688 v Předíně, okr. Třebíč v prostoru mostu ev. č. 23-029 ve třech navazujících etapách v celkovém termínu od 1. 6. 2021 do 31. 10. 2021 z důvodu opravy mostu ev. č. 23-029.

V I. etapě (od 1. 6. 2021 do 15. 6. 2021 a od 17. 10. 2021 do 31. 10. 2021) bude na silnici I/23 zachován střídavý jednosměrný provoz řízený semafory a vedený po pravé polovině mostu (směr Třebíč).

V II. etapě (od 15. 6. 2021 do 17. 10. 2021) bude provoz řízený semafory veden po provizorní komunikaci umístěné vlevo (směr Třebíč). V této etapě bude pro chodce po vnější hraně provizorní komunikace vybudována stezka o šířce 1,5 metru.

28.4.2021 Celý článek
Zima 2021

Zima 2021

Obec Předín

11.1.2021 Celý článek
UZAVÍRKA SILNICE PŘEDÍN - LESNÁ

Silnice Předín - Lesná otevřena. 

 

Harmonogram prací: 

19.10. – 23.10.2020 – provádění rozfrézovávání a reprofilace + pokládka obrub

24-25.10.2020 – technologická přestávka

26.10-06.11.2020 – pokládka ACL a ACO – obalovaných asfaltových vrstev.

Po 08.11.2020 umožněn příjezd k OÚ a poště, do Lesné nikoli, bude potřeba ještě udělat vodorovné značení, krajnice, směrové sloupky, sjezdy.

 

Snahou bude udělat toto co nejdříve tak, aby byla silnice z Předína do Lesné zprůjezdněna.

 Je možno, že vlivem počasí se může termín posouvat.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jedná se o uzavírku silnice III/03832 Předín – Lesná v termínu od 18.9. do 30.11.2020.

PŘÍSTUP NA POŠTU, OBECNÍ ÚŘAD, DO VOLEBNÍ MÍSTNOSTI A DO HASIČSKÉ ZBROJNICE BUDE MOŽNÝ.

 

8.9.2020 Celý článek
Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Obec Předín

V průběhu měsíce října proběhla v naší obci výměna osvětlovacích těles veřejného osvětlení. Předmětem stavby byla rekonstrukce stávající soustavy osvětlení na místních komunikacích obce. Došlo k výměně stávajících svítidel za LED. 

Část finančních prostředků byla získána z dotačního programu EFEKT 2020, zbytek nákladů financovala obec ze svých zdrojů. 

10.11.2020 Celý článek
Nový dopravní automobil pro JPO Předín

Dne 22.10.2020 proběhla předávka nového dopravního automobilu pro jednotku hasičů Předín.

Celý článek
Technická pomoc – nalomená větev hrozící pádem – 26. 8. 2020 – Předín

Dne 26.8.2020 v 17:09 vyjela jednotka Předín k ohlášené události. Jednalo se o nalomenou větev stromu, která ohrožovala provoz na komunikaci a hrozil její pád na vozovku. Větev kvůli silnému větru nebylo možné odstranit, proto velitel zásahu rozhodl o uzavření komunikace.

31.8.2020 Celý článek
Další články