Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
9.10.2021 více
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňova
Finanční úřad pro Kraj Vysočina
1.10.2021 31.12.2021 více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství - odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
15.9.2021 31.12.2022 více
Rozpočtové opatření č. 7/2021
Obec Předín
8.9.2021 trvale více
VÝZVA PRO VLASTNÍKY NEMOVITOSTÍ, KTEŘÍ NEJSOU OZNAČENI V KN DOSTATEČNĚ URČITĚ
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
2.9.2021 do další aktualizace více
Rozpočtové opatření č. 6/2021
Obec Předín
24.8.2021 trvale více
Rozpočtové opatření č. 5/2021
Obec Předín
14.7.2021 trvale více
Rozpočtové opatření č. 4/2021
Obec Předín
8.6.2021 trvale více
Oznámení o zveřejnění dle zákona č. 250/ 2000 Sb.
Vodovody a kanalizace Třebíč
8.6.2021 30.4.2022 více
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA Č. 2/2021 O POSKYTNUTÍ DOTACE
Obec Předín
2.6.2021 3.6.2024 více
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DLE ZÁKONA Č. 250/2000 SB.
Svazek obcí pro komunální služby
2.6.2021 trvale více
Schválený závěrečný účet za rok 2020, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Předín za rok 2020, Ukazatel nákladovosti za rok 2020
Obec Předín
1.6.2021 trvale více
Zobrazit další