INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
Obec Předín
9.10.2020 trvale více
Řád veřejného pohřebiště
Obec Předín
22.9.2020 trvale více
Veřejnoprávní smlouva č. 3/2020 o poskytnutí dotace
Obec Předín
20.4.2020 21.4.2023 více
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Předín
27.8.2019 trvale více
Veřejnoprávní smlouva č. 3/2019 o poskytnutí dotace
SOKOL Předín
11.6.2019 13.6.2022 více
Veřejnoprávní smlouva č. 4/2018 o poskytnutí dotace
13.7.2018 14.8.2021 více
Veřejnoprávní smlouva č. 3/2018 o poskytnutí dotace
23.5.2018 24.5.2021 více