Home Obecní úřad Úřední deska
Obecní úřad

Úřední deska

Název a anotace úřední deska od úřední deska do
Vyhláška - oznámení zahájení územního řízení
Úřad městyse Okříšky, stavební úřad
9.6.2021 24.6.2021 více
Rozpočtové opatření č. 4/2021
Obec Předín
8.6.2021 trvale více
Oznámení o zveřejnění dle zákona č. 250/ 2000 Sb.
Vodovody a kanalizace Třebíč
8.6.2021 30.4.2022 více
POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO KRAJE
KRAJ VYSOČINA
7.6.2021 16.6.2021 více
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA Č. 2/2021 O POSKYTNUTÍ DOTACE
Obec Předín
2.6.2021 3.6.2024 více
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DLE ZÁKONA Č. 250/2000 SB.
Svazek obcí pro komunální služby
2.6.2021 trvale více
Schválený závěrečný účet za rok 2020, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Předín za rok 2020, Ukazatel nákladovosti za rok 2020
Obec Předín
1.6.2021 trvale více
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy - výzva k uplatnění připomínek
Ministerstvo zemědělství - odb. vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření
31.5.2021 18.6.2021 více
Rozpočtové opatření č. 3/2021
Obec Předín
20.5.2021 trvale více
Rozpočtové opatření č. 2/2021
Obec Předín
13.4.2021 trvale více
Mimořádné opatření ze dne 12.4.2021
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
13.4.2021 trvale více
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020, Auditní zpráva za rok 2020
MIKROREGION PODHŮŘÍ MAŘENKY
13.4.2021 28.4.2021 více