Home Obecní úřad Úřední deska
Obecní úřad

Úřední deska

Název a anotace úřední deska od úřední deska do
Rozpočtové opatření č. 2/2022
OBEC PŘEDÍN
17.5.2022 trvale více
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení
OBEC PŘEDÍN
17.05.2022 02.06.2022 více
Veřejná vyhláška usnesení o ustanovení opatrovníka
OBEC PŘEDÍN
17.05.2022 02.06.2022 více
POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO OBCE
OBEC PŘEDÍN
12.5.2022 19.5.2022 více
Oznámení o zveřejnění dle zákona č. 250/ 2000 Sb.
Vodovody a kanalizace Třebíč
6.5.2022 30.5.2023 více
Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021
VODOVODY A KANALIZACE
4.5.2022 5.6.2022 více
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021, ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE PŘEDÍN, UKAZATEL NÁKLADOVOSTI ZŠ A MŠ PŘEDÍN
OBEC PŘEDÍN
3.5.2022 trvale více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Finanční úřad pro Kraj Vysočina
21.04.2022 27.05.2022 více
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DLE ZÁKONA Č. 250/2000 SB.
Svazek obcí pro komunální služby
20.04.2022 trvale více
Rozpočtové opatření č. 1/2022
OBEC PŘEDÍN
12.04.2022 trvale více
Veřejnoprávní smlouva č. 2/2022 o poskytnutí dotace SOKOL Předín, z.s.
OBEC PŘEDÍN
24.3.2022 25.3.2025 více
VÝZVA PRO VLASTNÍKY NEMOVITOSTÍ, KTEŘÍ NEJSOU OZNAČENI V KN DOSTATEČNĚ URČITĚ
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
28.2.2022 do další aktualizace více