Aktuálně

POUŤ NA MAŘENKU

POUŤ NA MAŘENKU

Aktuality

Vážení občané,

u příležitosti oslav 10. výročí postavení rozhledny na hoře Mařence, bude na tomto místě slavena mše svatá, a to 27. 8. 2022 v 10,00.

Seniorům, kteří jsou špatně mobilní, nabízíme dopravu na místo. Je třeba brát v potaz, že posledních 180 metrů k vrcholu se musí pěšky. Zájemci, kteří budou mít o tuto službu zájem, nechť se nahlásí na faře, nebo v kanceláři obecního úřadu do 19.8.2022 (jméno, příjmení, telefonický kontakt). V návaznosti na počtu nahlášených, budou všichni zájemci vyrozuměni o místě a čase odvozu.

Obec Předín


11.8.2022 Celý článek
Oprava víceúčelového hřiště v obci Předín

Po několika letech podávání žádostí se nám podařilo uspět s žádostí o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj – program - Podpora obnovy sportovní infrastruktury. Co to znamená? K naší a hlavně vaší radosti, budeme mít konečně víceúčelové hřiště „snad" (získaná dotace cca 2.800.000,-Kč), celkové předpokládané náklady na opravu činí 4.187.992,- Kč. Investiční záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Předín v minulých letech a tato akce byla zařazena do rozpočtu obce a do Strategického rozvojové plánu. Hřiště se bude nacházet na parcele číslo 2268/1 vedle školy, dnešní štěrko-pískové hřiště.

V příloze přikládáme stanovisko ZŠ a MŠ Předín k zamyšlené opravě hřiště, viz příloha.
Zveřejněno též na webových stránkách školy.

30.6.2022 Celý článek
Čipový systém evidence odpadových nádob

Vážení spoluobčané,

svozová společnost ESKO-T s.r.o. bude v následujících letech zavádět čipový systém evidence odpadových nádob na směsný komunální odpad. Systém přinese přesnou evidenci majitelů, počtu kusů, velikosti a počtu výsypů odpadových nádob v naší obci. Aby takovýto systém mohl být zaveden, je třeba pořídit potřebné vybavení.

Vybavit odpadové nádoby příslušným čipem:
- plastové nádoby jsou již z výroby připravené na instalaci čipů. Cena jednoho takového čipu se pohybuje kolem 1,30 Euro (cca 35,-Kč),
- u kovových nádob bude potřeba použít jiné (odstíněné) čipy, které se musí na nádobu přinýtovat. Cena jednoho takového čipu se pohybuje kolem 3,3 Euro (cca 90,-Kč).

Rada obce Předín na svém zasedání dne 29.06.2022 pod číslem usnesení 2/73 rozhodla, že čipy na odpadové nádoby pro občany zafinancuje z rozpočtu obce.

Aby bylo vše řádně připravené k provozu, tzn. je nutné osadit všechny nádoby v naší obci příslušnými čipy. Potřebujeme tedy od vás, aby každý vlastník nemovitosti nahlásil na Obecním úřadě Předín počet kusů odpadových nádobvelikost a zda se jedná o nádobu plastovou či kovovou. Tuto informaci nám prosím sdělte nejpozději do 01.08.2022. Informaci o odpadových nádobách můžete sdělit na tel. 568 884 377, e-mail.: ou.predin@tiscali.cz nebo osobně v kanceláři OÚ Předín.

Děkujeme za včasné nahlášení
Obec Předín

1.7.2022 Celý článek
VE TVRZI TO ŽIJE!

VE TVRZI TO ŽIJE!

Aktuality

Druhá z pěti akcí k oslavám 10. výročí rozhledny na Mařence je za námi. Jsme velmi rádi, že pozvání přijala většina bývalých i současných starostek a starostů. Bylo moc milé, že se ujali slova, zavzpomínali, poděkovali a nám mladší generaci svými slovy dodali potřebný elán. Návštěvou nás poctil i pan hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek se svojí manželkou. Tato akce byla podpořena dotací z Kraje Vysočina, za což jsme moc rádi. Doufáme, že v celodenním programu si našel každý to, co se mu líbí, co má rád. Ať už divadelní představení štěměšských ochotníků tentokrát s obsazením výhradně dívkami, mírně morbidní kramářské písně, vystoupení dětského pěveckého sboru ze ZUŠ Třebíč, řezbářská show Jaroslava Pecháčka z Jeseníků a pro děti řezbářská dílnička, plný parket tanečníků v krásných krojích v podání souboru Bajdyš, souboj rytířů MFC Vysočina opravdu "natvrdo", magická ohňová show v podání skupiny Magnis, přes den pohodová country kapela Dobrá pára a večer taneční zábava se skupinou Balkán, celodenní fascinující práce šesti uměleckých kovářů na výrobě anděla v moderním pojetí a výstavka obrázků a výrobků školáků z našich obcí. Milovníci dobrého jídla si užili dobrot, které připravily štěměšské dobrovolné spolky. Děkujeme za všechny vaše reakce a ohlasy! Díky vám máme pocit, že byla naše akce smysluplná, a to jsme si přáli. Za celý realizační tým Zuzana S.

22-07-2022

 

 

Jedna akce je úspěšně za námi (MařenkaCUP) a druhá se pro vás začíná intenzivně připravovat! V sobotu  16. července štěměšská tvrz ožije!!! Přijďte se s námi bavit a odreagovat! Ale hlavně pokračovat v oslavách 10tých narozenin rozhledny na Mařence, protože si to zaslouží! Začínáme slavit už v 10 hodin!

 

16.7.2022 sobota

 

10:00 Slavnostní zahájení

- proslovy starostů Mikroregionu Podhůří Mařenky (příp. hostů)

- kováři (představení, pokračování výroby společného výrobku)

- řezbář (představení, zahájení workshopu)

11:00 Štěměšská divadelní společnost

12:00 Oběd (myslivci, hasiči, sportovci – zajištění občerstvení po celý den)

13:00 Pěvecký sbor děti - ZUŠ Třebíč

- Country kapela

14:00 Pěvecký sbor děti - ZUŠ Třebíč

- Country kapela

15:00 Řezbář Abakuk – exhibice

- Country kapela

16:00 Taneční vystoupení

- Country kapela

17:00 Taneční vystoupení

18:00 Rytíři – exhibice + zapojení zúčastněných

19:00 Balkán

22:00 Magnis – ohňová show

Doprovodný program: Koňskou bryčkou výlet na Dašov – prohlídka Dašovský mlýn.

 

22.6.2022 Celý článek
„Zpětný podvod“ aneb jak na Internetu prodávat za 100 korun a přijít o 200 000 korun

Tisková zpráva - 20. červenec 2022

Policisté řeší denně internetové podvody
„Zpětný podvod" aneb jak na Internetu prodávat za 100 korun a přijít o 200 000 korun
KRAJ VYSOČINA – Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina řeší denně i několik internetových podvodů. K těmto případům by ale nemuselo vůbec docházet, kdyby lidé byli opatrní a dodržovali několik jednoduchých zásad. Kybernetická kriminalita tvoří v současné době více než třináct procent z celkové kriminality, ke které dochází v Kraji Vysočina. V rámci celé České republiky je to zhruba 9,5 procenta z celkové kriminality, kdy znepokojující je však stálý nárůst tohoto poměru.

V poslední době se v internetovém obchodě objevuje zcela nový fenomén. Jde o podvody, které postihují lidi, kteří prodávají různé zboží na bazarových portálech, nejčastěji Vinted nebo Bazoš a podobně. Jak je to možné? Může za to nástroj, který se odborně nazývá „sociální inženýrství", přiléhavější je ale hovorové slovo „ukecání". Principem celého jednání ze strany pachatele je za pomoci pestré komunikace ukolébat oběť - prodávajícího, a ten v dobré víře předá kupujícímu (pachateli) údaje potřebné k provedení platby platební kartou, a to včetně přeposlání autorizačního kódu, nebo mu sdělí přístupové údaje ke svému elektronickému bankovnictví, opět včetně autorizačního kódu přístupu a potvrzujících kódů plateb.

„To, o čem tady hovoříme, mám z vlastní zkušenosti, protože se s těmito případy denně potkávám. Snažíme se sice tento jev eliminovat, ale bez spolupráce veřejnosti to nepůjde," upozorňuje mjr. Mgr. Martin Vaněček, vedoucí odboru analytiky a kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina a upřesňuje, jak to probíhá prakticky.

„Prodávající na Vinted, Bazoš,.... vystaví zboží. Pokud uvede telefonní číslo, ozve se mu kupující přímo na telefonu, pokud ne, snaží se pachatel komunikovat na platformě bazarového portálu a vylákat telefonní číslo nebo e-mail. Kolikrát to schválně neběží rychle. Oběť je třeba uklidnit, uchlácholit. Poté projeví zájem o zboží a uvede, že pošle odkaz (proto telefonní číslo, e-mail) na platební bránu kam on (kupující/pachatel) složí peníze a ty přijdou rovnou na účet prodávajícího, nebo variantně na přepravní společnost, která kromě platby zajistí i přepravu zboží. Již v tomto okamžiku pozor! Například Vinted ve svých pravidlech důrazně upozorňuje, aby prodávající komunikoval s kupujícím výhradně přímo na Vinted. Proč? Protože jakmile prodávající přistoupí na komunikaci mimo Vinted (WhatsApp, Messenger, E-mail,...), stává se pomalu obětí," popisuje scénář podvodníků mjr. Mgr. Martin Vaněček.

V příštím kroku zasílá kupující, nyní již pachatel, odkaz komunikátoru (WhatsApp, Messenger, E-mail,...), na který prodávající, nyní oběť - přesněji poškozený „klikne" pro zadání údajů potřebných pro provedení platby ze strany kupujícího/pachatele. Po otevření odkazu se objeví platební brána nebo stránky přepravní společnosti. Upozorňujeme, že stránky vypadají často velmi podobně, jako skutečné stránky této společnosti, přičemž je prodávající/oběť vyzvána k vyplnění tam uvedených údajů.

„Těmito údaji jsou údaje potřebné k provedení platby platební kartou nebo údaje k elektronickému bankovnictví, které prodávající - poškozený v dobré víře vyplní. Ale ouha! Není totiž na oficiální platformě Vinted, není to osvědčená platební brána, ty se neotvírají ze zaslaném odkazu, ale přímo z prostředí e-shopu. Proto ono vyvedení mimo oficiální platformu bazarového portálu. A protože odkaz zaslal kupující - pachatel, má po odeslání odkazu potřebné údaje pro přístup k vašemu účtu a dveře k vaším financím otevřeny. Kupující - pachatel má klíče k vašemu trezoru a vy u něj nestojíte! Pak záleží na tom, kolik peněz je na účtu, včetně spořícího, a jak rychlý a šikovný je pachatel. Musí z vás ale ještě vymámit potvrzující kód platby/převodu, a proto komunikuje a komunikuje. Pak najednou komunikace utichne, někdy přijde další odkaz „platební brána má poruchu, zkuste to za hodinu, dvě, tři." A pak přijde ten nepříjemný objev. Použiji slang: účet je vybílen," nastoluje tvrdou realitu, kterou tyto podvody končí mjr. Mgr. Martin Vaněček.

A pozor. Záludná varianta. Někdy peníze skutečně přijdou, jsou to peníze od jiného poškozeného. Ale pak stejně zmizí i s vašimi penězi.

Jak omezovat riziko:
1. Dbát pravidel příslušného bazarového portálu a komunikovat s prodávajícím pouze na jeho platformě
2. Pokud to bazarový portál neumožňuje, předat prodávajícímu jediný údaj, který k zaplacení potřebuje, a to je číslo vašeho účtu a banku.
3. Pro obchody na internetu si zřídit zvláštní účet (další účet i u jiné banky, kreditní účet, pozor na výši kontokorentu) a tam mít pouze potřebnou částku k provedení platby.
4. Při platbách na platebních bránách si ve stavovém řádku vlevo nahoře kontrolovat na kterých stránkách ve skutečnosti jsem. A stačí malá odlišnost, změna čísla, písmena (např. 3 za 8), předání nepatrného znaku a zcela určitě nejste tam, kde jste chtěli být). Prostě Abank.cz není A-bank.cz.
5. A poslední a zásadní rada: při jakýchkoliv pochybnostech obchod okamžitě přerušte a vše ukončete. Až do doby odeslání údajů se nic neděje a pachatel má smůlu. Po odeslání údajů okamžitě informujte banku, ať platbu zastaví. A nenechte se odbýt. Úřední šiml funguje. Rovněž vše oznamte na policii. Připravte se na to, že vám pachatel - pachatelé budou třeba nadávat, hrozit vymáháním způsobené škody, vymáhat pokutu. A komunikovat s vámi nemusí jeden člověk. Zavolá vám osoba, která se vydává třeba za právníka, policistu.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
mjr. JUDr. Dana Čírtková
tisková mluvčí
tel: 974 261 207
mobil: 725 375 094
e-mail: dana.cirtkova@pcr.cz

9.8.2022 Celý článek