Aktuálně

Obnova trafostanice a rekonstrukce veřejného osvětlení za „Návesním rybníkem"

Obnova trafostanice a rekonstrukce veřejného osvětlení za „Návesním rybníkem"

V půlce března zahájila společnost EG.D, a.s. v naší obci vylepšení distribuční sítě v lokalitě za „Návesním rybníkem", což bude vyžadovat stavební úpravy.

Jedná se o rekonstrukci rozvodné sítě spočívající v obnově trafostanice s venkovní přípojkou vysokého napětí a venkovního vedení rozvodné sítě nízkého napětí včetně domovních přípojek. Prodlouží se tak životnost energetického zařízení a umožní připojit další odběrná místa zákazníků.

Součástí této akce je rekonstrukce veřejného osvětlení v části za „Návesním rybníkem". Bude to poslední etapa opravy veřejného osvětlení v naší obci.

23.5.2022 Celý článek
Vítání občánků

V sobotu 21.05.2022 se konalo v obřadní síni Předín vítání občánků narozených od června 2020. Celkem bylo přivítáno 5 chlapečků. Jako již tradičně byl připraven krátký program dětí ze základní školy. Děti dostaly fotoalbum, dárkovou kartu a maminky květinu.

23.5.2022 Celý článek