Aktuálně

Most přes Brtnici se bude opravovat. Řidiče čekají semafory.

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) připravuje rekonstrukci mostu přes potok Brtnici na silnici I/23 v Předíně na Třebíčsku. Jedná se o most o jednom poli, jehož nosná konstrukce je tvořena 12 nosníky délky 6 metrů. Řidiči se kvůli rekonstrukci musí připravit na dopravní omezení.

Po provizorní komunikaci bude doprava veden jednosměrně s kyvadlovým řízením pomocí světelné signalizace.

Datum zahájení prací je stanoven na  14. 06. 2021. Dílo bude hotové do 16 týdnů od převzetí staveniště.

Úplné uzavírky silnice první třídy I/23 v km 80,688 v Předíně, okr. Třebíč v prostoru mostu ev. č. 23-029 ve třech navazujících etapách v celkovém termínu od 1. 6. 2021 do 31. 10. 2021 z důvodu opravy mostu ev. č. 23-029.

V I. etapě (od 1. 6. 2021 do 15. 6. 2021 a od 17. 10. 2021 do 31. 10. 2021) bude na silnici I/23 zachován střídavý jednosměrný provoz řízený semafory a vedený po pravé polovině mostu (směr Třebíč).

V II. etapě (od 15. 6. 2021 do 17. 10. 2021) bude provoz řízený semafory veden po provizorní komunikaci umístěné vlevo (směr Třebíč). V této etapě bude pro chodce po vnější hraně provizorní komunikace vybudována stezka o šířce 1,5 metru.

28.4.2021 Celý článek
Uzavírky silnice III/03832 v Želetavě  km 0,00 – 0,300

UZAVÍRKA SILNICE III/03832 V ŽELETAVĚ  km 0,00 – 0,300 - směr Lesná - Předín.

TERMÍN OMEZENÍ: 25.05.2021 - 25.06.2021

12.5.2021 Celý článek
Oznámení o změně třídění kovů

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ TŘÍDĚNÍ KOVŮ

Při nedávné analýze směsného komunálního odpadu v obcích Svazku obcí pro komunální služby jsme došli k závěru, že se v nádobách na směsný komunální odpad často objevují kovové obaly.
Svozová společnost ESKO-T s.r.o. se rozhodla na základě vyjádření EKO-KOMU o změně strategie třídění kovů, že od 1. 7. 2020 sváží kovové obaly společně s plasty. Odpady ze žlutých kontejnerů putují na nově zrekonstruovanou třídící linku, kde jsou dále tříděny na jednotlivé komodity. Proto bude roztřídění kovů jednoduché. Kovy se tak mohou vhazovat do žlutých i šedých kontejnerů.

Do žlutých kontejnerů společně s plasty také patří:
- Nápojové plechovky
- Plechovky od potravin
- Alobal
- Nádobky od kosmetiky
- Ostatní kovové předměty – víčka, nádobí
Do žlutých kontejnerů rozhodně nevhazujte:
- Obaly znečištěné chemickými látkami, např. obaly od barev, benzínů, motorových olejů
- Nevyprázdněné kovové obaly
- Nádobky od sprejů
- Elektrospotřebiče
- Baterie
Důležité upozornění:
- Veškeré kovové obaly musí být čisté. Je důležité, abychom obsah nádoby pořádně vypotřebovali a nezůstávali zde zbytky potravy. Nečistoty (např. olej) by mohli silně poškodit obsah celého žlutého kontejneru
- Nádobky od sprejů (i prázdné) stejně jako obaly od nebezpečných látek lze odevzdat v kterémkoliv sběrném dvoře
- Na sběrných dvorech můžete nadále odevzdávat i ostatní kovové obaly a velké kusy kovů, které do žlutých ani šedých kontejnerů nepatří. Při vhození tohoto velkého kusu kovu hrozí poškození svozového vozidla
- Do šedých kontejnerů můžete také stále vhazovat kovy, žlutý kontejner je nově na plasty i kovy současně
Obecně bude v budoucnu platit, že čím více vytřídíme odpadů, tím méně za odpad budeme platit.
Postupně budou na žluté kontejnery nalepovány i samolepky s kovy (co do nich patří a nepatří).

15.6.2021 Celý článek
Prodej jablek

Prodej jablek

Rozhlas

 

"Moštárna a palírna Rokytnice Veverka 54 nabízí jablka v konzumní zralosti, odrůdy GOLDEN Delicius ,  RED PRINCE, JONAGOLD a IDARED, původ ovoce ČR, cena 18 Kč za kilogram. Jablka je možné zakoupit od úterý do pátku , vždy od 10 do 12 a od14 do 17 hodin na provozovně Veverka. Kromě jablek nabízí rajčata z Kožichovic, sušené ovoce, mošty pasterizované - jablečný, rakytníkový a z červené řepy.

 

O aktuální nabídce se můžete informovat na telefonu 606 787 704.

1.4.2021 Celý článek